REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego.

2019-10-29 17:37
publikacja
2019-10-29 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży jednego z lokali usługowych, zlokalizowanego w budynku przy Alejach Racławickich w Lublinie, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 29 października 2019 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą fizyczną [Kupujący] umowę sprzedaży ww. lokalu usługowego o powierzchni ok. 88 m² za cenę ok. 0,6 mln zł netto [Nieruchomość nr 1], oraz przedwstępną umowę sprzedaży kolejnego lokalu o powierzchni ok. 127 m² [Nieruchomość nr 2] za cenę ok. 0,87 mln zł netto, przy czym ceny za ww. lokale są zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Emitent przypomina, iż Kupujący wpłacił 30 tys. zł tytułem zaliczki za Nieruchomość 1, a płatność z tytułu reszty ceny sprzedaży na rzecz Rupes nastąpi w dniu podpisania umowy, przy czym uzyskana cena netto zostanie przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego posiadanego przez Rupes w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.
Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości nr 2 zostanie zawarta do dnia 20 grudnia 2019 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, w terminie do 29 listopada 2019 r. Kupujący wpłaci część ceny w kwocie 0,3 mln zł, a resztę ceny w terminie do trzech dni od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości nr 2.
Emitent informuje, iż Kupujący jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.
Umowa sprzedaży oraz przedwstępna umowa sprzedaży, o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-10-29 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki