REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch innych lokali usługowych.

2019-11-28 15:33
publikacja
2019-11-28 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch innych lokali usługowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 listopada 2019 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą [Kupujący] łącznie dwie odrębne umowy sprzedaży lokali usługowych o powierzchni ok. 179 m² za cenę ok. 1,2 mln zł [Nieruchomość nr 1] oraz lokalu o powierzchni ok. 66 m² za cenę ok. 0,45 mln zł [Nieruchomość nr 2] oraz jedną przedwstępną umowę sprzedaży kolejnych dwóch lokali o powierzchni odpowiednio ok. 126 m² [Nieruchomość nr 3] za cenę ok. 0,85 mln zł netto, oraz o powierzchni 198 m² [Nieruchomość nr 4] za cenę ok. 1,3 mln zł netto, przy czym ceny za ww. lokale są zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Emitent informuje, iż płatność z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Nieruchomości nr 1 i nr 2 na rzecz Rupes nastąpi w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umów, przy czym uzyskana cena netto zostanie przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego posiadanego przez Rupes w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie. Przeniesienie własności Nieruchomości nr 1 i nr 2 nastąpiło w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości nr 3 i nr 4 zostanie zawarta do dnia 14 lutego 2020 r.
Emitent informuje, iż Kupujący jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.
Umowy sprzedaży oraz przedwstępna umowa sprzedaży, o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-11-28 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki