REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-10-12 15:01
publikacja
2020-10-12 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.] niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii A, B oraz C wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Lublinie, przy ul. Turystycznej 36, 20-207 Lublin, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16:30.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji serii A, B oraz C wydanych przez Emitenta w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2020-10-12 Robert Próchniak Prokurent samoistny Robert Próchniak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki