REKLAMA

GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki MARKA SA oraz kwalifikacja akcji do segmentu NewConnect Alert

2017-01-13 18:32
publikacja
2017-01-13 18:32

Uchwała Nr 43/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki MARKA S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- "emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego".

§ 2

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 6 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 4) Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów (z późn. zm.) postanawia zakwalifikować akcje spółki MARKA S.A. do segmentu NewConnect Alert.

2. Na podstawie § 6 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r., w związku z kwalifikacją akcji spółki MARKA S.A. do segmentu NewConnect Alert, począwszy od dnia 18 stycznia 2017 r. akcje tej spółki:

a) będą oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl,

b) zostaną usunięte z portfeli indeksów,

c) będą notowane w systemie kursu jednolitego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki