27,4000 zł
5,38% 1,4000 zł
ERG SA (ERG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_Opinia_z_badania_SSF_ERG_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_w_Grupie_Kapitalowej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ERG_SA_dotyczaca_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_do_skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ERG_SA_w_sprawie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 84 926 88 156 19 742 20 660
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 746 20 406 5
III. Zysk/strata brutto 1 294 -443 301 -104
IV. Zysk/strata netto 686 -569 159 -133
V. Całkowite dochody ogółem 688 -578 160 -135
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 632 4 382 1 542 1 027
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 966 -5 092 -689 -1 193
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 305 2 258 -768 529
IX. Przepływy pieniężne netto razem 361 1 548 84 363
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,89 -0,74 0,21 -0,17
XI. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 67 796 68 746 15 920 15 987
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 32 626 34 263 7 661 7 968
XIV. Zobowiązania długoterminowe 9 462 10 032 2 222 2 333
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 164 24 231 5 439 5 635
XVI. Kapitał własny 35 170 34 483 8 259 8 019
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 35 170 34 483 8 259 8 019
XVIII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 114 4 075
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG SA 2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG SA 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie z Opinią z badania SSF ERG SA.pdfSprawozdanie z Opinią z badania SSF ERG SA.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej 2019.pdfOświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej 2019.pdf Oświadczenie o Ładzie Korporacyjnym
Informacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu ERG SA dotycząca firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej ERG SA do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej ERG SA do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej ERG SA w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ERG SA w sprawie powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2020-03-26 Tomasz Gwizda Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Anna Szafarczyk-Kasicka Główna Księgowa/ASK-Finance Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.