REKLAMA

DREWEX S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego obejmującego następujące okresy: za I półrocze 2019 rok,2019 rok, I półrocze 2020 rok, 2020 rok.

2019-10-28 22:25
publikacja
2019-10-28 22:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-28
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego obejmującego następujące okresy: za I półrocze 2019 rok,2019 rok, I półrocze 2020 rok, 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Drewex S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki obejmującego następujące okresy: za I półrocze 2019 roku, za rok 2019 , I półrocze 2020 roku oraz za rok 2020.
Rada Nadzorcza na biegłego rewidenta wybrała firmę pod nazwą Polscy Biegli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie z siedzibą przy ul. Bema 87/ 3U, 01-233 Warszawa. Podmiot wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4159.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-28 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki