REKLAMA

DREWEX S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej

2021-06-18 21:18
publikacja
2021-06-18 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Drewex_S.A._-_zyciorysy_czlonkow_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Drewex S.A. („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) pana Tomasza Bujaka na członka Rady Nadzorczej;
2) pana Mateusza Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Ponadto w dniu 18 czerwca 2021 r. pan Paweł Paluchowski, jako akcjonariusz Spółki posiadający wszystkie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii D Spółki, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołał następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) pana Dominika Drozdowskiego na członka Rady Nadzorczej;
2) pana Grzegorza Pawlika na członka Rady Nadzorczej;
3) pana Wojciecha Łaszkiewicza na członka Rady Nadzorczej.
Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.
Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
- nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załączniki
Plik Opis
Drewex S.A. - życiorysy członków RN.pdfDrewex S.A. - życiorysy członków RN.pdf życiorysy rady nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki