REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich

2021-01-15 11:58
publikacja
2021-01-15 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z:
i. Programem IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie IV Spółka informowała w raportach bieżących: nr 11/2017 z 28 marca 2017 r., nr 15/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., nr 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r., nr 43/2017 z 1 grudnia 2017 r.), Spółka otrzymała w dniu 15 stycznia 2021 r. od Pani Małgorzaty Kolarskiej zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 100.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej 35 zł za każdą akcję,
ii. Programem V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie V Spółka informowała w raportach bieżących: nr 9/2019 z 8 kwietnia 2019 r., nr 11/2019 z 9 kwietnia 2019 r., nr 21/2019 z 30 maja 2019 r., nr 30/2019 z 29 listopada 2019 r.), Spółka otrzymała w dniu 15 stycznia 2021 r. od Pana Mikołaja Konopki zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 50.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję,
iii. Programem VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie VI Spółka informowała w raportach bieżących: nr 23/2020 z 4 sierpnia 2020 r., nr 25/2020 z 4 sierpnia 2020 r., nr 30/2020 z 31 sierpnia 2020 r., nr 41/2020 z 1 grudnia 2020 r.), Spółka otrzymała w dniu 15 stycznia 2021 r. od Pana Marcina Drobka zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 30.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję.
Wobec powyższego, Zarząd planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 180.000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-01-15 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki