REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF

2022-06-09 18:37
publikacja
2022-06-09 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 czerwca 2022 roku, w którym poinformowano, że rejestracja w Krajowym Depozycie wyemitowanych przez Spółkę 150.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF, oznaczonych kodem PLDMDVL00012, nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 roku.
W związku z powyższym z dniem 10 czerwca 2022 roku pod kodem PLDMDVL00012 zarejestrowane będą 25.548.422 akcje zwykłe na okaziciela Dom Development S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-09 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-06-09 Anna Skubis-Sobańska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki