19,3000 zł
-0,52% -0,1000 zł
Decora SA (DCR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DECORA_SSF_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 235 000 208 597 54 542 49 041
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 82 334 68 348 19 109 16 069
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 27 743 19 127 6 439 4 497
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 881 16 748 6 239 3 938
V. EBITDA 35 621 21 848 8 267 5 137
VI. Zysk (strata) brutto 25 737 18 268 5 973 4 295
VII. Zysk (strata) netto 21 626 17 720 5 019 4 166
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 912 17 628 5 447 4 144
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 015) (5 631) (2 686) (1 324)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 990) (11 124) (2 551) (2 615)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 907 873 210 205
XII. Aktywa / Pasywa razem 218 434 203 111 49 944 47 551
XIII. Aktywa trwałe 104 673 93 831 23 933 21 967
XIV. Aktywa obrotowe 113 761 109 280 26 011 25 584
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 141 054 135 749 32 251 31 781
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 380 67 362 17 692 15 770
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 4 949 713 1 132 167
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 72 430 66 649 16 561 15 604
XIX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063* 10 547 063 10 547 063*
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,05 1,68 0,48 0,39
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,37 12,87 3,06 3,01
Jednostkowe dane:
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 475 197 288 52 099 46 383
XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 180 61 561 17 449 14 473
XXIV. Zysk (strata) ze sprzedaży 23 570 16 397 5 470 3 855
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 720 14 126 5 273 3 321
XXVI. EBITDA 31 222 18 700 7 246 4 396
XXVII. Zysk (strata) brutto 21 657 15 703 5 027 3 692
XXVIII. Zysk (strata) netto 18 000 15 735 4 178 3 699
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 351 14 384 5 084 3 382
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 013) (91) (2 221) (21)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 327) (11 112) (2 861) (2 612)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem 10 3 181 2 748
XXXIII. Aktywa / Pasywa razem 197 865 179 942 45 241 42 127
XXXIV. Aktywa trwałe 97 180 80 534 22 220 18 854
XXXV. Aktywa obrotowe 100 685 99 408 23 021 23 273
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 114 021 113 304 26 070 26 526
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 844 66 638 19 170 15 601
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 026 713 2 292 167
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 73 818 65 926 16 878 15 434
XL. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,71 1,49 0,40 0,35
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 10,81 10,74 2,47 2,52
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2018:
XLIII. Aktywa / Pasywa razem 193 556 45 013
XLIV. Aktywa trwałe 91 550 21 291
XLV. Aktywa obrotowe 102 006 23 722
XLVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 129 212 30 049
XLVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 344 14 964
XLVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 126 262
XLIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 63 219 14 702
L. Liczba akcji 10 547 063* 10 547 063*
LI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,90 0,44
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 12,25 2,85
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2018:
LIII. Aktywa / Pasywa razem 170 192 39 580
LIV. Aktywa trwałe 77 777 18 088
LV. Aktywa obrotowe 92 415 21 492
LVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 106 568 24 783
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 624 14 796
LVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 126 262
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe 62 498 14 534
LX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063
LXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,68 0,39
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 10,10 2,35
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DECORA_SSF_Q3_2019.pdfDECORA_SSF_Q3_2019.pdf DECORA_SSF_Q3_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2019-11-08 Artur Hibner Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.