REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-12 23:49
publikacja
2021-03-12 23:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
cpl-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cpl-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 587,00 26 162,00 5 272,00 6 082,00
II. EBITDA 2 010,00 1 266,00 449,00 294,00
III. Zysk na działalności operacyjnej 992,00 237,00 222,00 55,00
IV. Zysk brutto 959,00 171,00 214,00 40,00
V. Zysk netto 1 201,00 235,00 269,00 55,00
VI. Całkowite dochody ogółem 1 201,00 235,00 269,00 55,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 717,00 2 493,00 384,00 579,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 284,00 -1 979,00 -287,00 -460,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 489,00 -1 210,00 109,00 -281,00
X. Zmiana stanu środków pieniężnych 921,00 -696,00 206,00 -162,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,34 0,07 0,80 0,02
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,34 0,07 0,80 0,02
XIII. Stan na dzień 31 122 020,00 31 122 019,00 31 122 020,00 31 122 019,00
XIV. Aktywa razem 15 522,00 14 558,00 3 363,00 3 419,00
XV. Rzeczowe aktywa trwałe 805,00 1 048,00 174,00 244,00
XVI. Należności krótkoterminowe 3 589,00 4 409,00 778,00 1 025,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 490,00 455,00 973,00 107,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 167,00 4 419,00 36,00 1 038,00
XIX. Kapitał własny 10 865,00 9 683,00 2 354,00 2 274,00
XX. Kapitał podstawowy 353,00 351,00 76,00 82,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
cpl-2020-12-31.zipcpl-2020-12-31.zip Sprawozdanie finansowe skonsolidowane ESEF 2020
cpl-2020-12-31.zip.xadescpl-2020-12-31.zip.xades Podpisy Sprawozdanie finansowe skonsolidowane ESEF 2020
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml Sprawozdanie zarzadu skonsolidowane 2020
2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml.XAdES2020_Grupa_CPL_spr_zarzadu.xhtml.XAdES Podpisy Sprawozdanie zarzadu skonsolidowane 2020
CPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtmlCPL_osw_RN_w_sprawie_KA_2020.xhtml Oswiadczenie RN Komitet Audytu
CPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtmlCPL_osw_RN_oceny_sprawozdan_2020.xhtml Oswiadczenie RN ocena sprawozdan
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml List zarzadu - skonsolidowany
2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES2020_Grupa_CPL_List_zarzadu.xhtml.XAdES Podpisy List zarzadu - skonsolidowany
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtmlSprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
SprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml.xadesSprawozdanieZBadaniaConsoGKComperia.pl2020.xhtml.xades Podpisy Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki