Nowa strategia CCC. Wzrost przychodów do 9 mld zł do 2022 roku

Strategia grupy CCC zakłada wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł do 2022 roku. Grupa celuje ponadto w skonsolidowaną rentowność operacyjną (bez wpływu MSSF16) w przedziale 8,5-9,5 proc. oraz rentowność netto w przedziale 7-8 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

(CCC)

Według szacunków grupy, opublikowanych na początku tego roku, przychody w 2019 r. wyniosły ok. 5,84 mld zł i były o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej. Marża zysku operacyjnego CCC za ubiegły rok wyniosła ok. 2,1 proc.

Prognozy analityków zebrane przez PAP Biznes zakładają, że przychody CCC w 2020 r. wyniosą 7,2 mld zł, a w 2021 r. mają wzrosnąć do 8,02 mld zł. Konsensusu PAP Biznes zakłada, że marża operacyjna grupy wyniesie 5 proc. w 2020 roku i 5,5 proc. w 2021 roku.

Według strategii CCC udział przychodów e-commerce ma wzrosnąć do 2022 roku do poziomu 35-40 proc. skonsolidowanych przychodów grupy, w tym sprzedaż realizowana przez spółkę eobuwie. pl ma wynieść ok. 3 mld zł. Rentowność EBITDA eobuwie. pl ma w horyzoncie strategii wynieść 8-10 proc. (bez wpływu MSSF16).

Według wyliczeń PAP Biznes przychody eobuwie. pl za 2019 rok (w tym szacunkowe dane za czwarty kwartał) sięgnęły 1,41 mld zł. Udział przychodów e-commerce w łącznych przychodach grupy CCC wyniósł ok. 25 proc.

CCC zapowiadało wcześniej możliwość debiutu spółki e-obuwie na GPW, ale plany te zostały zawieszone.

Strategia CCC zakłada, że do 2022 roku e-obuwie umocni pozycję lidera sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do 2022 roku przychody e-obuwie mają sięgnąć około 3 mld zł, przy rentowności EBITDA bez MSSF 16 w przedziale 8-10 proc.

Zakładane w strategii nakłady inwestycyjne grupy CCC średniorocznie sięgną 150-200 mln zł, wobec 700 mln zł w 2019 roku.

Dług netto do EBITDA (bez wpływu MSSF16) do 2022 roku ma znaleźć być w przedziale od zera do jednokrotności. Grupa na początku stycznia informowała, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku wzrósł do 2,9 wobec 1,2 kwartał wcześniej.

W strategii grupa podała, że jej celem jest obniżenie zadłużenia za sprawą wzrostu rentowności operacyjnej.

Grupa chce dążyć także do zwiększenia efektywności wykorzystania kapitału obrotowego poprzez poprawę cyklu konwersji gotówki, tak aby w horyzoncie strategii wynosił mniej niż 100 dni.

Zgodnie z przyjętymi w ramach strategii kierunkami zmian, grupa skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi), rozbudowie tzw. oferty fashion, szerszej ofercie "e-commerce only", czy rozbudowie innych kategorii (np. akcesoriów).

CCC chce zmniejszyć skalę inwestycji i obniżyć dług

Strategia CCC do 2022 roku zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia, maksymalnie do jednokrotności zysku EBITDA. Spółka planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5 proc. Strategia przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40 proc. przychodów grupy z 24 proc. w 2019 roku.

Zakładane w strategii nakłady inwestycyjne grupy CCC średniorocznie mają sięgnąć średnio 150-200 mln zł rocznie, wobec 700 mln zł w 2019 roku.

Dług netto w relacji do zysku EBITDA - bez wpływu MSSF16 - do 2022 roku ma znaleźć się w przedziale od zera do jednokrotności. Grupa na początku stycznia informowała, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku wzrósł do 2,9 wobec 1,2 kwartał wcześniej.

W strategii grupa podała, że jej celem jest obniżenie zadłużenia za sprawą wzrostu rentowności operacyjnej.

Według szacunków grupy, opublikowanych na początku tego roku, przychody w 2019 r. wyniosły ok. 5,84 mld zł i były o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej. Marża zysku operacyjnego CCC za ubiegły rok wyniosła ok. 2,1 proc. Prognozy analityków zebrane przez PAP Biznes zakładają, że przychody CCC w 2020 r. wyniosą 7,2 mld zł, a w 2021 r. mają wzrosnąć do 8,02 mld zł. Konsensusu PAP Biznes zakłada, że marża operacyjna grupy wyniesie 5 proc. w 2020 roku i 5,5 proc. w 2021 roku.

CCC planuje, że do 2022 roku marża brutto grupy ma wynieść ponad lub być równa 50 proc. wobec 50 proc. rentowności w 2019 roku. Grupa zakłada koszty najmu w segmencie detalicznym na poziomie ok. 70 zł za metr kwadratowy oraz koszty personelu w wysokości ok. 72 proc. zł w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Według strategii CCC, udział przychodów e-commerce ma wzrosnąć do 2022 roku do poziomu 35-40 proc. skonsolidowanych przychodów grupy, w tym sprzedaż realizowana przez spółkę eobuwie ma wynieść ok. 3 mld zł. Rentowność EBITDA eobuwie ma w horyzoncie strategii wynieść 8-10 proc. (bez wpływu MSSF16). Według wyliczeń PAP Biznes przychody eobuwie. pl za 2019 rok (w tym szacunkowe dane za czwarty kwartał) sięgnęły 1,41 mld zł. Udział przychodów e-commerce w łącznych przychodach grupy CCC wyniósł ok. 24 proc.

CCC podało w prezentacji dla inwestorów, że może powrócić do tematu oferty publicznej eobuwie, ale decyzja o dalszych krokach zostanie podjęta po osiągnięciu przez tę spółkę 50 mln euro zysku EBITDA.

Grupa chce dążyć także do zwiększenia efektywności wykorzystania kapitału obrotowego poprzez poprawę cyklu konwersji gotówki, tak aby w horyzoncie strategii wynosił mniej niż 100 dni. Cykl rotacji zapasów ma wynieść mniej niż 200 dni, a cykl rotacji zobowiązań ok. 160 dni.

Strategia zakłada również wzrost powierzchni handlowej do 800-850 tys. m kw. z 725 tys. metrów kwadratowych na koniec 2019 roku. Średnia powierzchnia nowo otwieranego sklepu ma wynosić 500-800 m kw. wobec 900-1200 m kw. w 2019 roku.

Z roku na rok dodawane ma być coraz mniej nowej powierzchni. Strategia zakłada ograniczenie rozwoju sieci stacjonarnej do 1200 tys. m2 nowej powierzchni do 2022 roku (60 tys. w 2020, 40 tys. w 2021 i 20 tys. w 2022).

Zgodnie z przyjętymi w ramach strategii kierunkami zmian, grupa skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi), rozbudowie tzw. oferty fashion, szerszej ofercie "e-commerce only", czy rozbudowie innych kategorii (np. akcesoriów).

Poniżej kluczowe cele ze strategii CCC do 2022 roku2019 2020
Grupa CCC:


Przychody mld PLN 5,8 8,5-9,0
- Udział online proc. 24 35-40
Marża brutto proc. 50 ?50
Koszty (sklepy własne CCC)


- Detal koszty najmu PLN/mkw - ~70
- Detal koszty personelu PLN/mkw - ~72
Rentowność EBIT proc. 2 8,5 –9,5
Rentowność netto proc. - 7,0-8,0
Nakłady inwestycyjne mln PLN ~700 150-200 (średniorocznie 2020-22)
Cykl konwersji gotówki (CCC) dni - <100
- Cykl rotacji zapasów dni - <200
- Cykl rotacji zobowiązań dni - ~160
Dług netto/ EBITDA (bez MSSF16) X 2,9 0-1
Sklepy własne CCC:


Powierzchnia handlowa (sklepy własne) tys. mkw 725 800-850
Średnia pow. nowo otwieranego sklepu mkw 900-1200 500-800
Średni traffic/m2 os./mc 33,9 30,9
Średnia konwersja w sklepach proc. 14,6 16,4
Średnia liczba produktów na paragonie szt. 1,59 1,7
Średnia wartość paragonu PLN 101
e-com i B&M:


Przychody ze sprzedaży mld PLN 1,4 ~3,0
Rentowność EBITDA % - 8,0-10,0
Udział MODIVO w przychodach %
>10-15

CCC nie widzi ryzyka przekroczenia kowenantów – poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"W żadnym z wariantów nie widzimy ryzyka przekroczenia kowenantów" - powiedział prezes podczas konferencji.

CCC zakłada w strategii obniżenie wskaźnika długu netto w relacji do zysku EBITDA do poziomu 0-1 z 2,9 na koniec 2019 roku.

CCC nie wyklucza wydłużenia opcji kupna 25 proc. akcji eobuwie o 3 lata

CCC nie wyklucza rozmów o wydłużeniu o trzy lata, do 2024 roku, opcji nabycia 25 proc. akcji eobuwia - poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.

Opcja nabycia 25 proc. akcji eobuwia zapada w 2022 roku.

"Jesteśmy zadowoleni z inwestycji w eobuwie i chcemy być przygotowani kapitałowo do zrealizowania opcji kupna. Zakładamy jednak i jest to nasz preferowany scenariusz, że wydłużymy opcję o trzy lata" - powiedział Czyczerski podczas środowej konferencji prasowej.

"Decyzja będzie wypracowana między akcjonariuszami spółki eobuwie przed końcem 2021 roku" - dodał.

Grupa CCC podtrzymuje politykę dywidendową

"Utrzymujemy politykę dywidendową" - powiedział prezes na konferencji.

Polityka dywidendowa CCC, opublikowana w 2015 roku, zakłada, że zarząd będzie proponował wypłatę dywidendy w wysokości od 33 proc. do 66 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Polityka przewiduje, że wypłata dywidendy będzie możliwa, gdy dług netto grupy będzie wynosił mniej niż trzykrotność zysku EBITDA za dany rok obrotowy.

Przy rekomendacji podziału zysku zarząd spółki ma brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz oceny perspektyw grupy.

CCC chce odzyskać dawną rentowność

Głównym celem grupy CCC jest odzyskanie dawnej rentowności - poinformował Dariusz Miłek, założyciel i główny akcjonariusz CCC. Dodał, że poprawa wynikająca z podjętych w ubiegłym roku działań będzie widoczna od drugiej połowy tego roku.

"Głównym celem jest odzyskanie dawnej rentowności firmy" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej, główny akcjonariusz Dariusz Miłek.

W opublikowanej w środę strategii rozwoju do końca 2022 r. grupa CCC zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia, maksymalnie do jednokrotności zysku EBITDA. Spółka planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5 proc.

W 2019 roku, według wstępnych danych, przychody grupy wyniosły 5,8 mld zł, a marża EBIT wyniosła 2 proc. Rok wcześniej sprzedaż wynosiła 4,7 mld zł, a rentowność EBIT 8 proc. W 2017 roku marża EBIT wynosiła 10 proc.

Strategia CCC przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40 proc. przychodów grupy z 24 proc. w 2019 roku.

"Jesteśmy zadowoleni z transformacji, jaką przeszła grupa w ostatnich dwóch latach. Przy takim sposobie myślenia o handlu, jaki prezentowaliśmy jeszcze trzy lata temu, dziś nie mielibyśmy żadnych szans. Otoczenie się zmieniło i w tym momencie jesteśmy bardziej gotowi na te zmiany, zaawansowani technologicznie, e-commercowo" - powiedział Dariusz Miłek.

Wskazał, że koszty wdrażanych projektów, m.in. budowy omnichannel są widoczne w wynikach grupy za 2019 rok.

„Praca, którą wykonaliśmy przez ostatnie dwa lata będzie mieć wpływ na to, gdzie będziemy w kolejnych latach. (…) Czekamy na monetyzację projektów realizowanych w 2019 r. Zakładamy, że w przyszłym roku to się zmonetyzuje. Dlaczego w tym roku nie osiągniemy jeszcze takiego sukcesu? Dajemy sobie tolerancję błędu. Tak jak zapowiadałem, zakładamy, że poprawa będzie od drugiego półrocza tego roku, bo wchodzimy z nową kolekcją” - powiedział Miłek.

Wskazał, że w 2019 r. spółkę kolejny raz zaskoczyła pogoda i brak zimy.

"Musimy stać się firmą mniej zależną od czynników pogodowych, stawiać bardziej na buty sportowe i obuwie całoroczne, na rozwój fashion" - powiedział Miłek.

Jak powiedział szef rady nadzorczej, za nietrafione można uznać inwestycje w największe sklepy CCC. Być może błędem było też przejęcie biznesu w Szwajcarii (spółka Karl Voegele), ale jest szansa na jego uratowanie.

"Poczekajmy na kolekcję wiosenną. Jeśli nie będzie efektów, będziemy się zastanawiać nad dalszymi krokami" - powiedział, dodając, że według założeń po 2020 r. w wynikach grupy nie będzie strat z tytułu Karl Voegele.

W ocenie głównego akcjonariusza wiele rzeczy się jednak udało. Spółka zadowolona jest m.in. ze zbudowanej skali w detalu i e-commerce, z konceptu odzieżowego Modivo czy projektu esize. me.

Miłek wskazał, że jest potencjał do poprawy marży. Nie wykluczył podwyżek cen produktów.(PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
CCC -0,79% 28,90
2020-04-03 17:04:27
WIG 0,76% 41 532,37
2020-04-03 17:15:01
WIG20 1,00% 1 506,48
2020-04-03 17:15:00
WIG30 0,68% 1 730,87
2020-04-03 17:15:00
MWIG40 0,03% 2 860,32
2020-04-03 17:15:00
DAX -0,47% 9 525,77
2020-04-03 17:37:00
NASDAQ -1,53% 7 373,08
2020-04-03 22:03:00
SP500 -1,51% 2 488,65
2020-04-03 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.