REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

2022-08-30 17:10
publikacja
2022-08-30 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-30
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 26.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 22 września 2022 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 2 września 2022 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:
• 24 listopada 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-08-30 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki