REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ostateczne rozliczenie wyników Audytu z NCBiR

2022-11-16 17:39
publikacja
2022-11-16 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Ostateczne rozliczenie wyników Audytu z NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz nr 10/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. („Raporty”) dotyczących zleconego przez Spółkę zewnętrznym, renomowanym doradcom finansowym i prawnym audytu („Audyt”) informuje, że Spółka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) pisma dotyczące projektów unijnych, których dotyczył Audyt („Projekty”). NCBiR, po zapoznaniu się z wynikami Audytu, nie wniósł zastrzeżeń do wyliczeń dotyczących zwrotu kosztów bezpośrednich wynikających ze zidentyfikowanych w Audycie nieprawidłowości, natomiast wskazał, że Spółka powinna dodatkowo zwrócić ryczałt (koszty pośrednie) od tych wydatków w łącznej kwocie 802 917,68 PLN dla wszystkich Projektów. Spółka, po przeanalizowaniu pism z NCBiR, zgodziła się z argumentacją NCBiR i w dniu dzisiejszym (16 listopada 2022 r.) zwróciła do NCBiR powyższą kwotę wraz z odsetkami ustawowymi, tj. łącznie 1 031 837,68 PLN.

W ocenie Zarządu Spółki powyższy zwrot środków stanowi ostateczne rozliczenie nieprawidłowości wynikających z Audytu. Należy jednak zastrzec, że na podstawie zasad przyznawania środków unijnych przez NCBiR niezależne instytucje lub NCBiR mogą w przyszłości weryfikować ponownie wydatki Spółki (niezależnie od przeprowadzonego Audytu) i przyjąć odmienne ustalenia, aczkolwiek według najlepszej wiedzy Spółki nie ma do tego podstaw.

Należy również zaznaczyć, że bieżące rozliczanie kosztów dotyczących Projektów jest prowadzone przez NCBiR bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na postęp w pracach badawczo-rozwojowych.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Zarząd wskazuje, że potencjalne nieprawidłowości nie są związane z merytorycznym ani jakościowym zakresem realizacji Projektów, a dokonany postęp w zakresie badań i rozwoju Projektów oraz informacje wskazane w raportach okresowych i raportach bieżących, w których Spółka informowała o postępie pozostają aktualne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Michał Walczak Członek Zarządu
2022-11-16 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki