REKLAMA

Trudny I kwartał BoomBit. Znacznie wzrosły koszty m.in. utrzymania istniejących gier

2023-05-25 18:48
publikacja
2023-05-25 18:48

Skorygowana EBITDA grupy BoomBit w I kw. 2023 roku była niższa rdr o 38,7 proc i wyniosła 3,7 mln zł w porównaniu do 6 mln zł w tym samym okresie 2022 r., i była zgodna z konsensusem PAP Biznes. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 0,5 mln zł wobec 2,3 mln rok wcześniej. - podała spółka w raporcie.

Trudny I kwartał BoomBit. Znacznie wzrosły koszty m.in. utrzymania istniejących gier
Trudny I kwartał BoomBit. Znacznie wzrosły koszty m.in. utrzymania istniejących gier
/ Boombit

Koszty własne sprzedaży wyniosły 59,5 mln zł i były niższe o 1,4 mln zł, tj. o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku (60,9 mln zł). Spadek wynikał przede wszystkim z niższych wydatków na User Acquisition, które wyniosły 35,8 mln PLN i były niższe o 3,4 mln zł, tj. 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022.

Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów prowizji platform o 2,4 mln PLN. Udział tych kosztów w relacji do przychodów ukształtował się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kw. grupa była zaangażowana w projekty oparte na technologii blockchain, prowadzone w ramach spółek BoomLand oraz PlayEmber. Łączna kwota wydatków w związku z ich realizacją wyniosła 4,2 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł w analogicznym okresie z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 2,3 mln zł. W analizowanym okresie ten segment działalności grupy wygenerował 0,4 mln PLN przychodów.

W raporcie wskazano, że zwiększyły się koszty osobowe ujmowane w koszcie własnym sprzedaży, które w I kw. wyniosły 4,9 mln zł, czyli o 0,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Wzrost wynika z wyższych kosztów prototypowania gier oraz wyższych kosztów utrzymania istniejących gier w porównaniu do tożsamego okresu roku ubiegłego" - napisano w raporcie.

W analizowanym okresie grupa poniosła 0,9 mln zł kosztów osobowych odnoszonych na koszt własny sprzedaży w związku z rozwojem projektów blockchain.

Grupa kontynuowała współpracę z zagranicznymi zespołami deweloperskimi, których niekapitalizowane koszty produkcji wyniosły w bieżącym okresie 1,4 mln zł wobec 1,9 mln zł w I kw. 2022 roku.

Suma aktywów grupy na koniec I kw. roku wyniosła 143,5 mln zł, o 3,5 mln zł więcej niż na koniec roku 2022.

"Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wartości niematerialnych, które na koniec bieżącego okresu wyniosły 28,4 mln zł, co stanowi wzrost o 3,6 mln PLN względem stanu na koniec grudnia 2022 roku. Wzrost wynika przede wszystkim z wyższych nakładów na gry typu Mid-Core i Casual" - napisano.

Po stronie pasywów, poziom zobowiązań ogółem wyniósł 69,0 mln zł i zwiększył się o 2,6 mln zł w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2022 roku.

"Wzrost wynika głównie ze zmiany zobowiązań finansowych - wzrost o 1,5 mln zł - dotyczącej w szczególności segmentu blockchain, w których najistotniejszą pozycją są zobowiązania z tyt. umów SAFT w łącznej wysokości 10,6 mln zł. (PAP Biznes)

mcb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (1)

dodaj komentarz
simonsoft8
gry robią wysoka kariera

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki