REKLAMA

BlaBlaCar - tani sposób podróżowania

2017-07-21 06:00
publikacja
2017-07-21 06:00

BlaBlaCar to globalny portal łączący pasażerów i kierowców jadących w tym samym kierunku. Dzielą się oni kosztami paliwa, tworząc przy tym alternatywną sieć transportową opartą na współpracy oraz zaufaniu.

BlaBlaCar powstał w 2006 r. we Francji, natomiast na polskim rynku zaistniał dopiero w 2012 roku. Serwis przeznaczony jest dla podróżnych, którzy chcą skorzystać z szybkiej i wygodnej formy przejazdu. Jest to rozwinięta idea „łapania stopa”. Jednak w tym przypadku nie trzeba liczyć na okazję, a przejazd można zarezerwować z wyprzedzeniem, za pomocą komputera, tabletu czy smartfona. Pasażer znajduje kierowcę online, ustala z nim wysokość zrzutki na paliwo oraz miejsce spotkania. Z takiego rozwiązania korzysta już 45 mln użytkowników z 22 krajów na całym świecie. Tylko w Polsce aplikacji używają ponad 2 mln osób.

Co to jest BlaBlaCar?

BlaBlaCar jest platformą umożliwiającą osobom prywatnym zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wspólnych przejazdów, natomiast pasażerom – wyszukiwanie kierowców, z którymi mogą zaplanować podróż. Ogłoszenia zawierają informacje o miejscu docelowym, kosztach wspólnej podróży oraz możliwości dokonania rezerwacji. Należy jednak pamiętać, że BlaBlaCar nie sprawuje kontroli nad użytkownikami platformy. Dodatkowo nie jest właścicielem, nie zarządza pojazdami stanowiącymi przedmiot ogłoszeń oraz jako firma nie oferuje żadnych przejazdów. Oznacza to, że działa wyłącznie jako pośrednik, którego rola ogranicza się do zapewnienia dostępu do platformy.

Warto podkreślić, że BlaBlaCar zakazuje jakichkolwiek usług, które miałby handlowy i biznesowy charakter. Podstawową zasadą jest natomiast współudział w ponoszonych kosztach, który oznacza, że zarówno kierowca, jak i pasażerowie ponoszą koszty związane ze wspólnym przejazdem. Kierowca jest odpowiedzialny za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od pasażerów nie przekracza rzeczywiście poniesionych wydatków.

Jak działa platforma?

BlaBlaCar umożliwia organizowanie wspólnych przejazdów poprzez witrynę internetową lub aplikację na urządzeniach mobilnych. Dostęp do platformy daje możliwość nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami podróżującymi do określonego miejsca docelowego a pasażerami zamierzającymi udać się w tym samym kierunku. Użytkownicy BlaBlaCar korzystają z możliwości wspólnego przejazdu, który w związku z podziałem kosztów jest jedną z tańszych opcji podróżowania.

W tym celu użytkownik może tworzyć i zamieszczać na platformie swoje ogłoszenia, które zawierają informacje dotyczące planowanej podróży (data, godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, liczba oferowanych miejsc, dostępne opcje, wysokość udziału w kosztach itp.). Dodatkowo, zamieszczając ogłoszenie, można określić miasta, w których będą ewentualne postoje w celu przyjęcia lub wysadzenia pasażerów.

Pasażerowie natomiast po wyborze kierowcy, z którym udadzą się do miejsca docelowego, dokonują rezerwacji internetowej. Po jej dokonaniu otrzymują potwierdzenie oraz numer telefonu kierowcy (w przypadku użytkownika będącego pasażerem) lub pasażera (w przypadku kierowcy).

BlaBlaCar umożliwia również użytkownikom zarezerwowanie jednego lub większej liczby miejsc na rzecz osób trzecich. W takim przypadku należy przekazać kierowcy, w chwili dokonywania rezerwacji, wszelkie dane (imię i nazwisko, wiek oraz numeru telefonu) osoby, na rzecz której dokonywana jest rezerwacja. Jednak należy pamiętać, że zabronione jest rezerwowanie miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 13 lat, chyba że kierowca wyrazi zgodę na przejazd oraz otrzyma upoważnienie podpisane przez opiekunów prawnych.

Informacje na temat użytkowników można czerpać z zamieszczanych recenzji dotyczących kierowców bądź pasażerów. Wystawiane oceny to opinie o przejazdach z innymi członkami BlaBlaCar. Niemniej  użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych pasażerów, jeżeli sam nim jest lub na temat użytkowników, z którymi nie podróżował.

Do kogo skierowana jest usługa BlaBlaCar?

Z platformy może korzystać każda osoba, która ukończyła 18 lat, założyła konto oraz została użytkownikiem platformy BlaBlaCar. Natomiast aby założyć konto, należy:

 • wypełnić formularz rejestracyjny
 • lub zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem platformy.

Dodatkowo w celu rejestracji należy przeczytać i zaakceptować regulamin serwisu oraz politykę prywatności. Natomiast użytkownik-kierowca, który planuje zamieszczanie ogłoszeń, musi respektować również poniższe warunki:

 • posiadać ważne prawo jazdy,
 • przedmiotem ogłoszenia czynić być wyłącznie pojazd, który jest własnością kierowcy lub z którego korzysta za wyraźną zgodą właściciela,
 • być głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot ogłoszenia,
 • oferować przewozy pojazdem, który stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich,
 • nie posiadać żadnych przeciwwskazań medycznych do prowadzenia pojazdów,
 • w celu realizacji przejazdu wykorzystywać samochód osobowy posiadający maksymalnie 7 miejsc,
 • nie oferować większej liczby miejsc niż ich liczba dostępna w jego pojeździe,
 • korzystać z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej.

Podczas rejestracji użytkownik wskazuje również poziom swojej rozmowności, by pasażerowie wiedzieli, z kim piszą się na podróż. Stąd też wzięła się nazwa platformy, która nie jest przypadkowa. Bowiem „bla” oznacza osobą mało rozmowną, poziom „blabla” – rozmowną w zależności od humoru, natomiast poziom „blablabla” – bardzo gadatliwą. Dodatkowo użytkownik może wskazać inne preferencje, między innymi czy akceptuje podróż ze zwierzętami lub słucha muzyki podczas prowadzenia auta.

Dla kobiet, które obawiają się wspólnych podróży z nieznajomymi mężczyznami, BlaBlaCar przygotowała możliwości organizowania przejazdów wyłącznie dla kobiet. Wystarczy po zalogowaniu wyszukiwać ofert używając filtra "Tylko dla kobiet". Oznacza to, że kobieta szukająca pasażerów może zaoferować wolne miejsca wyłącznie innym kobietom.

Jedziesz, to płacisz

Dostęp do platformy, rejestracja, a także wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie ogłoszeń są bezpłatne. Niemniej jednak, w zależności od kraju, w którym działa BlaBlaCar przeprowadzenie rezerwacji może wiązać się z poniesieniem kosztów. W części krajów korzystanie z tej usługi jest bezpłatne. Natomiast w innych, firma pobiera prowizję uzależnioną od wysokości ceny przejazdu. Przeważnie jednak przyjęty schemat wygląda tak, że pasażerowie rezerwujący przejazd online płacą za miejsce w samochodzie przed podróżą. W rezultacie przynosi to członkom BlaBlaCar poczucie zaufania. Bowiem jeśli pasażerowie płacą za miejsce w samochodzie z góry, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nie zjawią się w umówionym miejscu. Podnosi to również wiarygodność serwisu z punktu widzenia kierowców.

W polskim modelu istnieje pewna specyfika. W 2016 r. został wprowadzona opłata serwisowa, którą pasażerowie uiszczali online przed przejazdem oraz dodatkowo płacili kierowcy za wspólną podróż gotówką w samochodzie. Jednak takie rozwiązanie spotkało się z niezadowoleniem użytkowników. Wraz z ich systematycznym odpływem platforma przyjęła nowe rozwiązanie – sześciomiesięczny karnet na dowolną liczbę przejazdów.

Nowa oferta – BlaBlaPass, dzięki której pasażerowie mają nieograniczony dostęp do platformy przez pół roku za 1 zł, została wprowadzona w marcu 2017 r. Pasażerowie dzięki niej mogą dokonywać rezerwacji tak często, jak chcą, nie ponosząc dodatkowych kosztów. W związku z tym, że nowe rozwiązanie spodobało się użytkownikom, oferta została przedłużona na czas nieokreślony.

Dodatkowo głównym wydatkiem związanym z przejazdem jest udział w kosztach przejazdu, określony bezpośrednio przez kierowcę. Oznacza to, że zobowiązuje się on do pobrania od swoich pasażerów proporcjonalnej kwoty rzeczywiście poniesionej w związku z przejazdem. W przeciwnym przypadku ponosi ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem platformy. Pasażerowie natomiast są zobowiązani do zapłaty kierowcy najpóźniej w chwili opuszczania pojazdu w miejscu docelowym. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, kierowca nie może domagać się zapłaty przed realizacją przejazdu.

Przykładowe ceny przejazdu w BlaBlaCar, PKP oraz PolskiBus

Trasa

Cena BlaBlaCar

Cena biletu PKP*

Cena biletu PolskiBus**

Wrocław Gł. - Warszawa Centralna

od 31 zł

od 58,50 zł

od 21 zł

Poznań Gł. - Warszawa Centralna

od 35 zł

od 54,90 zł

od 21 zł

Opole Gł. - Wrocław Gł.

od 11 zł

od 22,50 zł

od 40 zł

Warszawa Centralna - Gdańsk Gł.

od 34 zł

od 56,70 zł

od 29 zł

Rzeszów Gł. - Katowice

od 30 zł

od 48,60 zł

od 49 zł

Zielona Góra - Szczecin Gł.

od 28 zł

od 45,90 zł

od 15 zł

Źródło: Bankier,pl, na podstawie ofert z platformy BlaBlaCar, PKP oraz PolskiegoBusa
* cena biletu normalnego połączeń bezpośrednich

** cena biletu normalnego rezerwowanego w tygodniu wyjazdu

Jak wynika z analizy przykładowych cen przejazdów zorganizowanych za pośrednictwem BlaBlaCar, PKP oraz PolskiegoBusa, w zależności od wybranej trasy użytkownik zazwyczaj najwyższy koszt ponosi, wybierając kolej. Jednak na tle PolskiegoBusa, który dodatkowo daje możliwość rezerwacji miejsc z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu koszt zakupu biletu jest znacznie niższy, ceny oferowane przez użytkowników BlaBlaCar nie są już tak atrakcyjne. Do pasażerów może jednak przemawiać wygoda podróżowania oraz możliwość indywidualnego dopasowania miejsca zbiórki oraz punktu docelowego.

Aby ułatwić kierowcom obliczenie ponoszonych wydatków związanych z podróżą, w chwili zamieszczenia ogłoszenia otrzymują oni sugestię od BlaBlaCar w postaci udziału w kosztach, przy uwzględnieniu rodzaju pojazdu oraz odległości przejazdu. Dodatkowo należy pamiętać, że aby uniknąć możliwości nadużyć, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo modyfikacji wartości udziału w kosztach.

Rozwiązanie umowy

Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy z BlaBlaCar w dowolnej chwili, bez konieczności podawania przyczyny oraz ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wystarczy w tym celu wybrać zakładkę znajdującą się na stronie profilu użytkownika – "Chcę zamknąć moje konto".

Jeśli natomiast użytkownik naruszy regulamin platformy, do rozwiązania umowy ma również prawo BlaBlaCar. Dodatkowo w razie wszelkich nadużyć platforma może zastosować inne rozwiązania:  

 • zakończenie obowiązywania regulaminu wiążącego użytkownika z firmą ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności przesłania jakiegokolwiek zawiadomienia,
 • uniemożliwienie użytkownikowi zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek recenzji, ogłoszeń, wiadomości, treści;
 • ograniczenie dostępu do platformy i możliwości korzystania z niej,
 • tymczasowe lub ostateczne zawieszenie konta użytkownika.

Jeżeli będzie to konieczne, użytkownik zostanie zawiadomiony przez BlaBlaCar o konieczności złożenia wyjaśnień, na podstawie których firma podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego podtrzymania lub anulowania zastosowanych środków.

BlaBlaCar stworzył nową sieć transportową, opartą na zaufaniu społeczność kierowców i pasażerów. Kierowca, który posiada puste miejsce w samochodzie, w łatwy sposób może znaleźć pasażera, który potrzebuje w tym samym czasie przejazdu do innego miasta. Tym samym oprócz ograniczania wydatków związanych z podróżą można liczyć na nawiązanie nowych kontaktów, a także przyczynić się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenia natężenia ruchu.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (6)

dodaj komentarz
specjalnie_zarejstrowany1
Najwazniejsze pytanie to czy jezdzi sie z takimi foczkami jak na zdjeciu?
~Fred
Probowalem 2 razy i 2 razy kierowca odwolal trase dzien przed wyjazdem. Dziekuje za taka amatorke, juz wiecejw zyciu nie skorzystam.
~Stop-oszustom
To teraz mafie taksowkarskie beda napadac przechodniow i sprawdzac kto ma appke na smartfonie zainstalowana - temu oklep.
Patologia rodem z wiezien te korporacje taksiarzy
~Hugo
I gdyby Uber był czymś takim to byłoby super. A nie jak w Warszawie bandą gasarbeiterów zza wschodniej granicy jeżdżących w samochodach leasingowanych przez prywaciarzy.
~Kon30xs
To jest artykul czy reklama, chyba jakies oznaczenie powinno byc ?

Powiązane: Podróże

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki