REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.

2022-06-24 16:03
publikacja
2022-06-24 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220624_projekt_uchwaly_WZA_BS_Benefit_Invest_wynagrodzenie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220624_draft_resolution_AGM_BS_Benefit_Invest.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że od akcjonariusza Spółki: Benefit Invest Ltd. z siedzibą w Dublinie, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, wpłynął projekt uchwały dotyczący punktu 18. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
20220624_projekt uchwały_WZA_BS_Benefit Invest_wynagrodzenie RN.pdf20220624_projekt uchwały_WZA_BS_Benefit Invest_wynagrodzenie RN.pdf
20220624_draft resolution_AGM_BS_Benefit Invest.pdf20220624_draft resolution_AGM_BS_Benefit Invest.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholder's submission of a draft resolution on matters included in
the agenda of the Annual General Meeting of Benefit Systems S.A.


In connection with current report No. 17/2022 of 2 June 2022 concerning
the announcement of convening the Ordinary General Meeting of the
Company for 29 June 2022 (the "Ordinary General Meeting"), the
Management Board of Benefit Systems S.A., based in Warsaw (the
"Company"), informs that from the shareholder of the Company: Benefit
Invest Ltd. based in Dublin, representing at least one twentieth of the
share capital of the Company, acting pursuant to Article 401 §4 of the
Commercial Companies Code, has received a draft resolution relating to
item 18 of the agenda of the Annual General Meeting.


The proposed draft resolution is attached hereto.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-06-24 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki