REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

2022-01-10 13:27
publikacja
2022-01-10 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty roczne:
1. Raport roczny za 2021 rok - dnia 23 marca 2022 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – dnia 23 marca 2022 r.

Raporty kwartalne:
1. Kwartalny raport skonsolidowany za I kwartał 2022 – dnia 18 maja 2022 r.
2. Kwartalny raport skonsolidowany za III kwartał 2022 – dnia 9 listopada 2022 r.

Raporty półroczne:
1. Raport za I półrocze 2022 – dnia 17 sierpnia 2022 r.
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 - dnia 17 sierpnia 2022 r.

Spółka informuje, że w roku 2022 będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych („Rozporządzenie"), w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication dates of periodic reports in 2022The Management
Board of Benefit Systems S.A., with its registered office in Warsaw
(hereinafter, the ‘Company’), announces the Company’s publication dates
of periodic reports in 2022:


Annual reports:


1. Annual report for 2021 – 23 March 2022


2. Consolidated annual report for 2021 – 23 March 2022

Quarterly reports:


1. Consolidated quarterly report for the first quarter of 2022 – 18 May
2022


2. Consolidated quarterly report for the third quarter of 2022 – 9
November 2022

Semi-annual reports:


1. Report for the first half of 2022 – 17 August 2022


2. Consolidated report for the first half of 2022 – 17 August 2022

The Company informs that in 2022, it will publish consolidated quarterly
reports containing quarterly financial information, referred to in § 62
sec. 1 of the Regulation of the Council of Ministers of 29 March 2018 on
current and periodic information (hereinafter, ‘Regulation’), in lieu of
the publication of separate standalone quarterly reports.

Furthermore, the Company informs that, in accordance with § 79 sec. 2 of
the Regulation, it will not publish consolidated quarterly reports for
the fourth quarter of 2021 and second quarter of 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-01-10 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki