REKLAMA

Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży

2020-11-17 13:18
publikacja
2020-11-17 13:18
Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży
Aplisens ocenia, że nie osiągnie zakładanego na '20 poziomu sprzedaży
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Aplisens, producent aparatury kontrolno-pomiarowej, spodziewa się uzyskania certyfikatów dopuszczających wyroby grupy na rynki USA i Kanady w pierwszym kwartale 2021 r. i ocenia, że w perspektywie kilku najbliższych lat to właśnie rynek amerykański może być jednym z największych rynków zbytu - poinformowali podczas wtorkowej wideokonferencji przedstawiciele Aplisensu. Dodali, że zakładanego na ten rok w strategii poziomu przychodów ze sprzedaży prawdopodobnie nie uda się osiągnąć.

"Certyfikaty powinniśmy uzyskać w pierwszym kwartale przyszłego roku. (…) Znaczące sprzedaże mogą się pojawić w kolejnych latach, najwcześniej w 2022 r. – rynek najpierw trzeba zdobyć. (…) Jest to trudny, ale atrakcyjny rynek – jeśli zaistniejemy będzie można tam przez wiele lat funkcjonować, wydaje się, że marże też powinny być satysfakcjonujące" - powiedział prezes Adam Żurawski.

"Bardzo atrakcyjnym rynkiem był i jest rynek chiński – na tym rynku nie istniejemy, wydaje się, że warto tam wejść, ale w tej chwili koncentrujemy się na innych rykach – w tym na amerykańskim. Powoli rozwija się sprzedaż w Ameryce Południowej. (…) W perspektywie kilku najbliższych lat rynek Ameryki Południowej powinien się rozwinąć i będziemy w ten rynek inwestowali. Zostaje cały czas też rynek w Azji – obecnie sprzedajemy w Pakistanie, na Tajwanie i w Korei Płd." - dodał.

Po trzech kwartałach 2020 r. największy udział (37,7 proc.) w strukturze przychodów grupy miał rynek dawnej WNP, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 30,7 mln zł (-5,9 proc. rdr). Przychody z rynku krajowego (35,6 proc.) osiągnęły wartość 29 mln zł (-5,3 proc. rdr), natomiast z Unii Europejskiej 17,6 mln zł (-8,8 proc. rdr), co stanowi 21,5 proc. ogółu sprzedaży grupy. Przychody z pozostałych rynków stanowiły 5,2 proc. i wyniosły 4,3 mln zł (spadek o 17,8 proc. rdr).

"Widać było na przełomie października i listopada, że wyraźnie zmniejszyła się ilość zamówień wpływających do spółki ze wszystkich rynków. (…) Obserwujemy sinusoidę od początku roku – jeśli było pogorszenie sytuacji w związku z pandemią, to zamówienia ze wszystkich rynków przestawały wpływać, później był optymizm – podobnie na przełomie października, listopada było wyraźne zmniejszenie ilości zamówień. Teraz, od kliku dni, znów wpływają - trudno powiedzieć, czym się skończy czwarty kwartał. Myślę, że będzie podobnie jak w pozostałych kwartałach – spadki na poziomie kilku proc. w skali całego roku. Najbardziej widać to na rynkach UE – tam są największe spadki w związku z drugą falą, najmniej widać to na pozostałych rynkach – tam jest najwięcej optymizmu, może dlatego, że druga fala dotyka głównie Europę" - powiedział prezes.

Żurawski dodał, że grupa stara się zwiększać eksport, skalę sprzedaży zagranicznej i w dłuższej perspektywie liczy na to, że eksport będzie rósł dynamiczniej niż sprzedaż krajowa.

W trzecim kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody grupy osiągnęły wartość 30 mln zł, EBIT 5,5 mln zł, natomiast wynik netto 4,6 mln zł. Po trzech kwartałach 2020 roku wypracował 81,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 13,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 11 mln zł zysku netto. Grupa utrzymała wysokość marży brutto na poziomie 34 proc.

W prezentacji wynikowej Aplisens podał, że na wydatki inwestycyjne przeznaczył w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. ok. 4,3 mln zł.

„Na cały rok 2020 planowaliśmy w strategii 7 mln zł wydatków inwestycyjnych – tego poziomu prawdopodobnie nie osiągniemy na koniec roku. Na wydatki składa się m.in. pozycja +Badania i rozwój, certyfikaty+, z wydatkami poniżej 2 mln zł przez dziewięć miesięcy. Na koniec roku na pewno tutaj przybędzie ok. 0,5 mln zł, może więcej” – powiedziała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

Odnośnie realizacji strategii w 2020 r., przedstawiciele spółki poinformowali, że zakładany poziom przychodów ze sprzedaży krajowej oraz na rynkach WNP został po trzech kwartałach zrealizowany w 70 proc., na rynku UE na poziomie 65 proc., a na pozostałych rynkach w 54 proc.

„W ramach strategii zakładaliśmy, że wzrosty w 2020 r. będą raczej małe – na poziomie 1 proc., większe miały być w latach 2021-22. Co do samej strategii i jej ewentualnej modyfikacji odniesiemy się za jakiś czas, zobaczymy jak sytuacja związana z pandemią będzie się rozwijała. Natomiast trzeba założyć, że strategii – jeśli chodzi o sprzedaż – na 2020 r. nie wykonamy” - dodał prezes.

W ocenie zarządu, inwestycje, które mają nastąpić w energetyce – są niekorzystne z punktu widzenia grupy.

„Energetyka oparta o +brudne+ media, czyli węgiel brunatny, czy kamienny potrzebuje więcej automatyki, czyli możemy dostarczyć więcej aparatury, którą produkujemy. Energetyka oparta na +czystych+ źródłach, potrzebuje mniej urządzeń, więc przejście od węgla do gazu będzie dla grupy niekorzystne. Energetyka oparta o wiatr, fotowoltaika – tam nie używa się aparatury, którą produkujemy" - powiedział Żurawski.

Przedstawiciele spółki, w perspektywie kolejnych kwartałów, oczekują, że ustabilizuje się sytuacja związana z pandemią, ale - w ich ocenie - niezależnie od tego grupa powinna coraz lepiej radzić sobie na poziomie sprzedaży nowych produktów.

„Liczymy na to, że rynek WNP, szczególnie Rosja, się ustabilizuje i będziemy mieli kolejne wzrosty. (…) Czekamy na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej” - dodał prezes.

Aplisens to dostawca rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki