REKLAMA

Action przedstawia prognozy do 2022, EBITDA wzrośnie do 22,4 mln zł

2017-11-27 22:36
publikacja
2017-11-27 22:36

Grupa kapitałowe Action przedstawiła prognozy swoich wyników finansowych do 2022 roku, zakładające wzrost EBITDA do 22,4 mln zł, a zysku brutto do 12,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

fot. / / youtube.com

Zgodnie z przedstawionymi prognozami, w czwartym kwartale 2017 roku grupa Action będzie miała 436 mln zł przychodów, 27,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 1,74 mln zł zysku operacyjnego, 1,54 mln zł zysku brutto oraz wynik EBITDA na poziomie 4,1 mln zł.

Prognoza została sporządzona w ramach prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji zobowiązań finansowych Action celem ich prezentacji wierzycielom.

Poniżej prognozy wyników grupy kapitałowej Action w latach 2018-2022
Pozycja 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody 1 505 945 1 615 280 1 640 217 1 677 081 1 693 672
Zysk brutto ze sprzedaży 106 876 118 450 122 238 126 821 128 262
Marża brutto % 7,1% 7,3% 7,5% 7,6% 7,6%
zysk operacyjny 2 337 10 805 11 352 12 602 12 921
Zysk brutto 1 954 10 762 11 352 12 602 12 921
EBITDA 11 809 20 275 20 822 22 073 22 391
Aktywa trwałe 196 934 188 183 179 432 170 682 161 931
aktywa obrotowe 438 799 454 602 480 205 513 296 540 933
Razem aktywa 635 733 642 785 659 637 683 978 702 864
Razem kapitał własny 164 480 175 243 186 594 199 196 212 117
Zob. długoterminowe 0 0 0 0 0
zob. krótkoterminowe 471 253 467 542 473 044 484 781 490 748
Razem pasywa 635 733 642 785 659 637 683 978 702 864
Przep. z dział. oper. -24 294 13 019 24 755 31 463 24 265
Przep. z dział. Inwestycyjnej -180 -720 -720 -720 -720
Przep. z dział. Finansowej -3 559 -4 847 0 0 0
Suma przepływów -28 033 7 452 24 035 30 743 23 545
Stan środków pieniężnych
na koniec okresu 58 849 66 301 90 336 121 079 144 624

8 grudnia 2017 r. spółka przedstawi wierzycielom nowe propozycje układowe

Action podał, że spodziewa się, że 7 grudnia zapadną wyroki w sprawach podatkowych.

"W związku z toczącym się nadal postępowaniem sanacyjnym i brakiem ostatecznego rozpatrzenia sprzeciwów do spisu wierzytelności, w tym sprzeciwu Urzędu Skarbowego na kwotę 29,115 mln zł, spółka nie zaktualizowała propozycji układowych na dzień dzisiejszy" - napisano w komunikacie.

"Wyznaczone na 7 grudnia br. rozprawy mogą wpływać na ocenę, czy zmaterializuje się dodatkowe ryzyko w podatku VAT, a tym samym, czy konieczne będzie uwzględnienie w założeniach do propozycji konieczności spłaty dodatkowych zobowiązań publicznoprawnych" - dodano.

Action podał, że otrzymał pismo od pełnomocnika obligatariuszy, w którym zaprezentowany został projekt propozycji warunków restrukturyzacji zobowiązań spółki.

"Propozycje układowe Obligatariuszy przewidują konwersję długu na akcje po cenie odbiegającej znacznie od obecnej ceny rynkowej, co rodzi ryzyko pokrzywdzenia części wierzycieli oraz akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

Action zwrócił także uwagę na brak zachęty do udzielenia nowego finansowania spółce w ramach układu.

"Brak takiej zachęty w propozycjach Obligatariuszy, a co więcej wymóg otrzymania zabezpieczeń spłaty wierzytelności objętych układem, bez żadnych dodatkowych korzyści (Nowe Obligacje nie stanowią nowego finansowania) istotnie utrudni Spółce możliwość pozyskania nowego finansowania po zawarciu układu" - napisano w komunikacie.

pr/ seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki