REKLAMA
PIT 2023

ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

2023-11-30 17:05
publikacja
2023-11-30 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 02 listopada 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2023 r., jako wykonawca zawarł z ENEA Operator Sp. z o.o. jako zamawiającym, umowę na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w Umowie wynosi 39.023.577,24 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

Strony ustaliły w Umowie, że termin zakończenia robót wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych.

Zapisy Umowy nie odbiegają od standardowych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-11-30 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki