REKLAMA

ATREM S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

2020-08-18 12:35
publikacja
2020-08-18 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 sierpnia 2020 roku, otrzymał informację o wysłaniu ze strony Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej Funduszem) informacji z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku transakcji na GPW w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2020r.

Fundusz poinformował, że przed zmianą udziału Fundusz posiadał 526.908 akcji Spółki, co stanowiło 5,71 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 526.908 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z kolei po zmianie udziału Fundusz posiadał 364.500 akcji Spółki, co stanowiło 3,95% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 364.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Fundusz nie poinformował, czy występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również czy występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa).

Fundusz nie poinformował zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 7 Ustawy o liczbie głosów obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Ponadto Fundusz nie poinformował zgodnie z art. 64 ust 4 pkt 8 Ustawy o liczbie głosów, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust 3 Ustawy , do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 2 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-18 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki