REKLAMA

ATLANTIS: wyniki finansowe

2019-07-22 23:23
publikacja
2019-07-22 23:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Auditors_opinion.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Aa_ATLANTIS_2018_eng_EUR_SF_(3).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22.07.2019_Aa_ATLANTIS_2018_pl_EUR_SF_(1)-1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22.07_ATS_Management_Board's_Report_2018_ENG-1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22.07_ATS_SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostki_2018-1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CORPORATE_GOVERNANCE_ENG_ATS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_korporacyjny_Atlantis_2018_finish.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Revenues from the sale of products, goods and materials from continuing operations 593 360 139 85
II. Revenues from the sale of products, goods and materials from discontinued operations 1 991 503 467 291
III. Profit (loss) from operating activities from continuing operations -1 409 -733 -330 -173
IV. Profit (loss) before tax from continuing operations 75 -1 792 18 -422
V. Profit (loss on discontinued operations) -12 538 4 551 -2 938 1 072
VI. Net profit (loss) -12 463 2 759 -2 920 650
VII. Net cash flow from operating activities -281 -306 -66 -72
VIII. Net cash flows from investing activities -37 025 -168 -8 677 -40
IX. Net cash flow from financing activities 36 900 884 8 648 208
X. Change in cash and cash equivalents -406 410 -95 97
XI. Total assets 52 838 79 525 12 288 19 067
XII. Short-term liabilities 2 753 1 965 640 471
XIII. Equity 49 910 75 893 11 607 18 196
XIV. Share capital 11 470 12 500 2 667 3 000
XV. Weighted average diluted number of shares (in pcs) 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XVI. Profit (loss) from continuing operations per share (in PLN / EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XVII. Profit (loss) per share (in PLN / EUR) -0,50 0,11 -0,12 0,03
XVIII. Book value per one share (in PLN / EUR) 2,00 3,04 0,47 0,72
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Auditors opinion.pdfAuditors opinion.pdf
Aa ATLANTIS 2018 eng EUR SF (3).pdfAa ATLANTIS 2018 eng EUR SF (3).pdf
22.07.2019 Aa ATLANTIS 2018 pl EUR SF (1)-1.pdf22.07.2019 Aa ATLANTIS 2018 pl EUR SF (1)-1.pdf
22.07 ATS Management Board's Report 2018 ENG-1.pdf22.07 ATS Management Board's Report 2018 ENG-1.pdf
22.07 ATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostki 2018-1.pdf22.07 ATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostki 2018-1.pdf
CORPORATE GOVERNANCE ENG ATS.pdfCORPORATE GOVERNANCE ENG ATS.pdf
Ład korporacyjny Atlantis 2018 finish.pdfŁad korporacyjny Atlantis 2018 finish.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-07-22 Anna Kajkowska Operator systemu espi


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Jolanta Gałuszka Główny Księgowy-Biegły rewident
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki