REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2020-10-28 07:15
publikacja
2020-10-28 07:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_rok_2019_2020_Atlanta_Poland_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Atlanta_Poland_SA_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Atlanta_Poland_S.A._30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_zgodnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_-_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 926 253 543 67 588 59 084
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 382 4 910 1 914 1 144
III. Zysk (strata) brutto 7 454 3 876 1 702 903
IV. Zysk (strata) netto 5 840 2 915 1 334 679
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 635 -2 490 830 -580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 775 -4 114 -634 -959
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 942 1 656 -672 386
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 082 -4 948 -476 -1 153
IX. Aktywa razem 168 197 158 307 37 662 37 231
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 835 88 567 21 011 20 829
XI. Zobowiązania długoterminowe 43 086 6 099 9 648 1 434
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 749 82 468 11 363 19 395
XIII. Kapitał własny 74 362 69 740 16 651 16 402
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 364 1 433
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,96 0,48 0,22 0,11
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,21 11,45 2,73 2,69
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe rok 2019_2020_Atlanta Poland S.A..pdfSprawozdanie finansowe rok 2019_2020_Atlanta Poland S.A..pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarzadu_Atlanta_Poland_SA_2019_2020.pdfSprawozdanie_Zarzadu_Atlanta_Poland_SA_2019_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie z badania Atlanta Poland S.A. 30.06.2020.pdfSprawozdanie z badania Atlanta Poland S.A. 30.06.2020.pdf Sprawozdanie z badania
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf Pismo Prezesa
Oświadczenie Zarządu o zgodności.pdfOświadczenie Zarządu o zgodności.pdf Oświadczenie Zarządu
Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu
Oświadczenie RN - komitet audytu.pdfOświadczenie RN - komitet audytu.pdf Oświadczenie RN - komitet audytu
Ocena RN - sprawozdania.pdfOcena RN - sprawozdania.pdf Ocena RN - sprawozdania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2020-10-28 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu
2020-10-28 Joanna Kurdach Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Iwona Spyra Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki