REKLAMA

ASBISc: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 5 maja 2021 r.

2021-05-05 14:11
publikacja
2021-05-05 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 5 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("WZA”), które odbyło się w dniu 05 maja 2021 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na WZA była Spółka KS Holdings Ltd, której przysługiwało 20.401.361 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 87,65% liczby głosów na WZA oraz odpowiadało 36,76% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień WZA.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc reprezentowanych było łącznie 23.276.687 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual
General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc that was held
on May 5th, 2021.


Legal basis: Art. 70(3) Act on Public Offering – AGM the list above 5%.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby informs that the entity named below was the shareholder
representing at least 5% of the number of votes at the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company („the AGM”) held on May 5th, 2021:


KS Holdings Ltd which was entitled under shares held in the Company to
20,401,361 votes at the AGM, which accounted for 87.65% of the total
number of votes present at the AGM and for 36.76% of the total number of
votes in the Company as of the date of the AGM.


At the Annual General Meeting of ASBISc Enterprises Plc 23,276,687
shares were represented.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki