REKLAMA

ASBISc: Nabycie akcji własnych

2022-09-02 10:52
publikacja
2022-09-02 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transakcji_nabycia_akcji_wlasnych_26.08_-01.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 26 sierpnia 2022 r. - 01 września 2022 r. nabyła łącznie 10 800 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 15,80 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,019% kapitału zakładowego i daje 10 800 głosów (0,019%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 328 800 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,592% kapitału zakładowego i dających 328 800 głosów (0,592%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych 26.08 -01.09.2022.pdfZestawienie transakcji nabycia akcji własnych 26.08 -01.09.2022.pdf Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych w okresie od dnia 26 sierpnia 2022 do dnia 01 września 2022/ Summary of the conducted transactions of own shares between 26th of August and 01st September 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Purchase of own shares


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of
the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions
between August 26th, 2022 and September 01st, 2022, purchased a total
number of 10,800 own shares.


The average unit price of the purchase was PLN 15.80 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.019% of share capital and gives 10,800 votes
(0.019%) at the AGM.


After this transaction, the Company has a total of 328,800 own shares,
representing 0.592% of share capital and giving 328,800 votes 0.592% at
the General Meeting of Shareholders.


Detailed information on the purchase of own shares the Company provides
with the attachment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki