REKLAMA

ANALIZY2022: Wzrost wyników w branży IT spowolni, ale nadal jest potencjał do wzrostu kursów

2022-01-21 12:02
publikacja
2022-01-21 12:02
ANALIZY2022: Wzrost wyników w branży IT spowolni, ale nadal jest potencjał do wzrostu kursów
ANALIZY2022: Wzrost wyników w branży IT spowolni, ale nadal jest potencjał do wzrostu kursów
fot. Startup Stock Photos / / Pexels

Zdaniem analityków wzrost wyników w branży informatycznej spowolni w tym roku, ale część spółek ma mimo to nadal przestrzeń do wzrostu kursów. Eksperci nie są zgodni w typowaniu tegorocznych inwestycyjnych faworytów: wskazania sięgają od Comarchu, przez Asseco SEE, do Vercomu i LiveChat Software.

Według najczęściej przywoływanej branżowej prognozy, sporządzonej przez firmę Garnter, wzrost globalnego rynku IT spowolni w tym roku do 5,5 proc. z 9,5 proc. w 2021. Jak tłumaczy w rocznej strategii szef analityków DM BOŚ Sobiesław Pająk, choć pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i wsparła popyt na rozwiązania w niektórych obszarach IT, to branża pozostaje skorelowana ze zmianami PKB, a tu - zarówno w skali całego świata, jak i w Polsce - spodziewany jest spadek dynamiki.

Z kolei analitycy Fitch Solutions prognozują, że w 2022 roku rynek IT w Polsce urośnie o 9 proc., podobnie jak w 2021 roku. Według Fitcha spaść ma jednak dynamika wyżej marżowej sprzedaży usług, a zwiększyć się tempo wzrostu w przypadku mniej rentownej sprzedaży sprzętu.

Branżowi analitycy spodziewają się w tym roku niskiego jednocyfrowego wzrostu wyniku netto w Asseco Poland i Asseco BS oraz nieco wyższej, ale nadal poniżej 10 proc. zwyżki w Asseco SEE. W przypadku Comarchu jedne szacunki wskazują na niewielki spadek, a inne nawet na 14 proc. obniżkę zysku. Eksperci oczekują poprawy wyników m.in. w LiveChat Software, Vercomie i Shoperze.

Poniżej zestawienie średnich z prognoz biur maklerskich dla spółek IT na 2022 rok:

przychody EBIT EBITDA zysk netto
Asseco Poland 15090 1.505 2.0260,3 497,7
LiveChat Software 252,6 147,3 159,5 137,5
Asseco SEE 1223,5 189,7 268,3 151,5
Shoper 120,7 43,7 47,6 34,2
Comarch 1686,2 178,1 268,8 126,9
Asseco BS 330,1 103,5 132,6 85,8
DataWalk 44,2 -10,8 -9 -10,8
Vercom 245,2 44,5 45 33,4
Comp 77,05 43,1 87,8 27,4
Sygnity 222,1 33 45,6 25,5

Źrodło: Biura maklerskie, PAP Biznes

Prognozowane wzrosty wypadają blado na tle zwyżek, które firmy odnotowały w ciągu czterech kwartałów zakończonych 30 września 2021. Tabela poniżej prezentuje wyniki za ten okres oraz zmiany w ujęciu rok do roku:

przychody zmiana EBIT zmiana EBITDA zmiana zysk netto zmiana
Asseco Poland 13.774,6 18,30% 1.407,9 26,50% 2.145,0 18,90% 496,6 41,40%
LiveChat Software 198,9 29,90% 121,3 30,30% 132,1 30,20% 113 23,50%
Asseco SEE 1124,7 16,30% 172,9 27,50% 249 16,80% 137,7 25,70%
Shoper 67,9 - 19,2 - 22,8 - 22,9 -
Comarch 15.81,2 6,90% 192,7 29,40% 279,1 18,80% 136,7 173,20%
Asseco BS 304,5 9,50% 97,8 8,90% 124,4 8,00% 81,2 7,90%
DataWalk 26,7 152,80% -4,7 - -3,3 - -4,4 -
Comp 891,3 29,40% 70,2 112,30% 117,2 55,10% 46,5 237,60%
Sygnity 204,1 -11,30% 49,2 33,30% 61 15,00% 46,6 59,40%

Pomimo oczekiwanego obniżenia dynamiki zysków, średnie ceny docelowe z rekomendacji wskazują m.in. na ponad 20-proc. potencjał do wzrostu w Comarchu, LiveChat Software i Vercomie oraz 15-proc. przestrzeni do zwyżki w Asseco Poland. Spółki zależne Asseco (Asseco SEE i Asseco BS) są obecnie wycenione godziwie według średnich z szacunków analityków.

Zestawienie rekomendacji biur maklerskich z cenami docelowymi dla spółek z branży IT prezentuje się następująco:

biuro maklerskie data wydania rekomendacja wycena
Asseco Poland Haitong Bank 14.12.2021 neutralnie 92,7
DM BOŚ 05.12.2021 trzymaj 99
Wood&Company 23.09.2021 kupuj 112,23
BM mBank 07.09.2021 trzymaj 80,7
Alpha Value 31.08.2021 kupuj -
Trigon DM - kupuj 100
średnia wycena 96,93
LiveChat Software Haitong 14.12.2021 kupuj 150
DM BOŚ 05.12.2021 trzymaj 127,8
średnia wycena 138,9
Asseco SEE DM BOŚ 05.12.2021 trzymaj 50,1
Trigon DM - trzymaj 53
średnia wycena 51,55
Shoper BM mBank 24.08.2021 trzymaj 71,5
Comarch Haitong Bank 14.12.2021 neutralnie 233
DM BOŚ 05.12.2021 kupuj 258,2
BM mBanku 30.03.2021 kupuj 267
Trigon DM - kupuj 282
średnia wycena 260,1
Asseco BS DM BOŚ 05.12.2021 kupuj 45
DM Trigon - trzymaj 41
średnia wycena 43
DataWalk DM BOŚ 05.12.2021 kupuj 259
Vercom Haitong 14.12.2021 kupuj 61,6
DM BOŚ 05.12.2021 kupuj 57,6
BM mBanku 07.09.2021 akumuluj 59,3
średnia wycena 59,5
Comp East Value Research* 09.12.2021 kupuj 95,8
DM BOŚ 05.12.2021 trzymaj 64,6
Trigon DM - kupuj 61
średnia wycena 73,8
Sygnity BM mBanku 03.09.2021 kupuj 11,7

Analitycy biur maklerskich nie są zgodni w ocenie obecnych wycen spółek informatycznych na GPW i wskazują różnych faworytów do wzrostów.

Neutralne podejście do wycen branży ma m.in. Dominik Niszcz z Trigon DM.

"W naszej strategii 2022 pozycjonowaliśmy rynek IT relatywnie neutralnie do szerokiego rynku. Z jednej strony nie będzie już wyjątkowego wsparcia ze strony projektów związanych z Covid, które wspomagały wyniki branży w zeszłym roku. Z drugiej, spółki nadal generują przyzwoite wyniki i są przeważnie niezadłużone, co jest plusem w kontekście rosnących kosztów długu" - ocenia Niszcz w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

Również w ubiegłym roku branża wypadła neutralnie: sektorowy WIG-Informatyka poradził sobie prawie tak samo jak szeroki WIG (oba indeksy wzrosły o ok. 21,5 proc.), a liderami były Shoper, Asseco Poland wraz ze spółkami zależnymi oraz DataWalk. Poniżej zestawienie zmian kursów wybranych spółek:

kurs 30.12 zmiana w '21 zmiana w IV kw. zmiana w XII
Asseco Poland 86,45 26,90% -1,30% -1,60%
LiveChat Software 116,8 11,20% 9,80% -5,30%
Asseco SEE 51,6 20,00% 26,50% 4,00%
Shoper* 69 31,40% 3,30% -0,70%
Comarch 180 -7,50% -22,40% -13,00%
Asseco BS 43,4 17,90% 22,60% 6,90%
DataWalk 226 17,70% -4,80% 8,10%
Vercom** 48,99 -6,50% -10,20% 2,00%
Comp 52 -4,10% -13,00% -1,50%
Sygnity 8,86 -2,40% -10,50% -2,60%

* spółka zadebiutowała na GPW 9 lipca 2021 r.

** spółka zadebiutowała na GPW 6 maja 2021 r.

Różni faworyci biur maklerskich

Niszcz z Trigon DM wskazuje Comarch i K2Holding jako najatrakcyjniej wycenione podmioty w branży. Wśród atutów Comarchu broker wymienia m.in. C/Z nieznacznie powyżej 10 (po uwzględnieniu gotówki netto), wysokie - na tle historycznym - dyskonto do grupy Asseco, jak również spodziewany, wysoki udział w przychodach w 2022 r. perspektywicznych segmentów TMT i ERP oraz odbicie w sektorze handlu i usług. W przypadku K2Holding analityk Trigona chwali wysoką stopę przepływów pieniężnych, rozwój projektu PerfectBot, oraz zakładaną kontynuację wzrostu w spółce Fabrity i segmencie usług chmurowych oraz "zdrowy" bilans, umożliwiający dystrybucję środków do akcjonariuszy.

Trigon nadal zaleca również zakup akcji Asseco Poland z ceną docelową 100 zł. Po wysokich wzrostach wyników w 2021 roku, dynamika zysków grupy może jednak istotnie spowolnić w 2022 - Trigon szacuje, że wzrost zysku netto wyniesie 3 proc.

"W krótkim okresie oczekujemy też spadku wyniku rdr w IV kw. 2021 roku, w związku z wysoką bazą wynikową z poprzedniego roku" - napisał analityk.

Niszcz neutralnie podchodzi do perspektyw spółek zależnych Asseco, ASEE i ABS, w obu przypadkach rekomendując "trzymaj". Według analityka tempo wzrostu zysków firmy spadnie w tym roku do jednocyfrowych wartości, nie uwzględniając ostatniej akwizycji ASEE. Niszcz zwraca dodatkowo uwagę na fakt, że Asseco SEE jest wyceniane z dużą premią do innych spółek z branży, a w przypadku Asseco BS przypomina, że zaskakująco dobre wyniki w III kw. ubiegłego roku wynikały częściowo z przesunięcia sprzedaży produktu Wapro, która zazwyczaj występuje w czwartym kwartale. W ABS dobry może być jednak też IV kw. biorąc pod uwagę przygotowania firm do Polskiego Ładu i związaną z tym motywację do zakupów aktualizacji produktów.

DM BOŚ uważa z kolei, że w tym roku Asseco BS i Asseco SEE dadzą inwestorom wyższe stopy zwrotu niż Asseco Poland, odwrotnie niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Analityk Sobiesław Pająk ocenia ponadto, że akcje Comarchu są niedrogie, choć przyznaje jednocześnie, że w najbliższym czasie zabraknie pozytywnych impulsów ze spółki - Pająk, podobnie jak inni analitycy, spodziewa się, że zyski krakowskiej grupy w tym roku spadną. Pozytywne podejście analityka do Vercomu jest warunkowe - zależy od tego, czy spółka wykona w najbliższym czasie opłacalne akwizycje. Pająk neutralnie ocenia wycenę LiveChatu, ale zaleca by inwestorzy wykorzystali każde istotne obsunięcie kursu do zakupów, ponieważ spółka nadal ma dobre perspektywy.

Według BM Pekao sektor IT okaże się w tym roku lepszy od szerokiego indeksu WIG. Jak wskazuje analityk Emil Popławski, choć prognoza firmy Gartner mówi o 5,5-proc. globalnym wzroście wydatków na IT w tym roku, to możliwe że wzrost ten będzie wyższy, ponieważ budżety firm na informatykę mają wzrosnąć najmocniej od 10 lat. Analityk uważa, że wyższe koszty zostaną przełożone przez firmy informatyczne na ceny produktów i usług, dzięki pracy w modelu B2B oraz mechanizmom indeksacji umów.

Popławski uważa też, że wprowadzenie Polskiego Ładu może spowodować podwyższony popyt na dedykowane rozwiązania, również w sektorze publicznym. Jednocześnie ekspert jest zdania, że trudno będzie przebić wyjątkowo dobry w segmencie publicznym 2021 rok. Zaznacza, że kontrakty w sektorze publicznym mają stosunkowo wysoką rentowność, więc potencjalne spadki w tym obszarze stanowią największe ryzyko dla branży.

Wsparciem wyników spółek informatycznych mogą być w tym roku akwizycje. Jak zauważa Emil Popławski, spółki IT weszły w nowy rok z najwyższymi stanami gotówki od lat, a część tych środków może posłużyć do przejęć, pomimo wysokich wycen, na które uwagę regularnie zwraca uwagę m.in. Asseco Poland.

Sektorowym faworytem BM Pekao jest Asseco SEE. Zdaniem Emila Popławskiego, spółka ma jeszcze miejsce na wzrost rentowności, a wysokie przepływy pieniężne będą nadal wspierały plany przejęć oraz dywidendy. Warto nadmienić, iż Asseco SEE nie posiada ekspozycji na sektor publiczny, z którym związane jest największe ryzyko. Ekspert pozytywnie ocenia grudniowe przejęcie firmy BSTS, która prowadzi działalność w Bośni i Hercegowinie oraz posiada oddziały w Chorwacji, Serbii i Czarnogórze.

"To ciekawa spółka. Mogą się pojawić efekty synergii, a wycena jest atrakcyjna" - ocenia Popławski.

Zdaniem Konrada Księżopolskiego z Haitong Banku presja płacowa istotne wpłynie w tym roku na wyniki Asseco Poland i Comarchu, dlatego analityk preferuje spółki, które sprzedają swoje usługi w modelu "oprogramowanie jako usługa" (SaaS), posiadają relatywnie niewielkie aktywa ("asset light") i duża ekspozycję na rynki międzynarodowe - te atuty pozwolą, według Księżopolskiego, szybko uporać się z presją na wzrost kosztów. Faworytami Haitonga są w związku z tym R22, zależny od niego Vercom oraz LiveChat Software.

Analitycy nie obawiają się rosnących kosztów

Jednym z najistotniejszych tematów w branży będzie w tym roku wzrost kosztów. Eksperci z biur maklerskich uważają, że sektor skutecznie poradzi sobie z rosnącymi kosztami wynagrodzeń, które poza typową, dynamiczną zwyżką, będą w tym roku podwyższone przez wprowadzenie Polskiego Ładu. W ubiegłym roku wynagrodzenia w branży IT kontynuowały wzrost, a popyt na pracowników pozostawał wysoki. Według danych z No Fluff Jobs, portalu z ogłoszeniami pracy w IT, mediana górnych widełek wynagrodzeń wzrosła w 2021 o 9,5 proc., a liczba ofert pracy była o prawie 240 proc. wyższa niż w 2020.

"Zwiększona inflacja może doprowadzić do 9-10 proc. wzrostu budżetów płacowych na 2022 rok. Taka presja jednak może być prawie w całości przeniesiona na klientów, dzięki mechanizmowi indeksowania wbudowanemu w większość umów oraz poprawę struktury sprzedaży. Podobnie jak w ciągu ostatnich 10 lat oczekujemy, że polskie firmy będą chronić swoje marże" - ocenia Emil Popławski z BM Pekao.

Popławski szacuje, że maksymalny wpływ wprowadzenia Polskiego Ładu na koszty Asseco Poland i Comarchu nie przekroczy 10 mln zł, przy czym - jak uważa analityk - w większości te wyższe koszty uda się zrekompensować dzięki indeksacji kontraktów.

Dominik Niszcz przyznaje, że wpływ Polskiego Ładu na największe spółki IT może być lekko negatywny, ale radzi nie przeceniać jego wpływu na poszczególne podmioty.

"Zmiany w podatkach oraz presja na wynagrodzenia dotykają całego sektora i znajdą odzwierciedlenie w wyższych cenach usług, a ewentualne obniżenie rentowności będzie raczej przejściowe" - napisał w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.

Sobiesław Pająć z DM BOŚ w grudniowym raporcie zwraca uwagę, że firmy informatyczne będą, co prawda, dążyły do przerzucenia zwiększonych kosztów na klientów, ale pewne opóźnienia w przypadku długoterminowych zleceń jest nieuniknione, a w sektorze publicznym co do zasady nie występuje indeksacja umów o wskaźnik inflacji. (PAP Biznes)

kuc/ tj/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki