2,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Alta S.A. (AAT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ALTA_31.12.2018_Sprawozdanie_z_badania_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_ALTA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_2018[1].pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ALTA__ocena_sprawozdania_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ALTA__ws_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ALTA_ws_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 177 1 640 276 386
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 249 3 367 -1 699 793
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 612 3 981 -1 550 938
IV. Zysk (strata) netto -6 612 3 981 -1 550 938
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 690 -724 -396 -171
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 851 731 434 172
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 0 -3 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 147 7 34 2
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,43 0,26 -0,10 0,06
X. Aktywa razem 193 150 199 474 44 919 47 825
XI. Zobowiązania długoterminowe 412 596 96 143
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 591 4 342 1 068 1 041
XIII. Kapitał własny 188 147 194 536 43 755 46 641
XIV. Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 538 3 647
XV. Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,37 12,79 2,88 3,07


Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:Dla
wartości sprawozdania z sytuacji finansowej: - na
dzień 31.12.2018: 4,3000 - na
dzień 31.12.2017r. 4,1709Dla wartości sprawozdania z
całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:Średni
kurs euro dla 2018r. obliczony na podstawie kursów-zamknięcia dla
każdego m-ca 2018r. 4,2669Średni kurs euro dla 2017r. obliczony
na podstawie kursów-zamknięcia dla każdego m-ca 2017r.  4,2447


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ALTA 31.12.2018_Sprawozdanie z badania_podpisane.pdfALTA 31.12.2018_Sprawozdanie z badania_podpisane.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ALTA S.A. na dzień 31.12.2018r.
Sprawozdanie_finansowe_ALTA_2018.pdfSprawozdanie_finansowe_ALTA_2018.pdf Sprawozdanie finansowe ALTA S.A. za 2018r.
Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_2018[1].pdfSprawozdanie_Zarzadu_ALTA_2018[1].pdf Sprawozdanie Zarządu ALTA S.A. za 2018r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ ocena sprawozdania 2018.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ ocena sprawozdania 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA w sprawie oceny zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2018r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ ws_wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ ws_wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ws_Komitetu_Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ALTA_ws_Komitetu_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ALTA w sprawie Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Andrzej Patyna Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.