2,4800 zł
-6,77% -0,1800 zł
Alta S.A. (AAT)

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Spółka -Inwestycja ALTA S.A., Sprzedająca) i
Nabywca – Ogólnopolska Spółka z branży developerskiej, podmiot nie powiązany z TUP Property S.A , zawarły w dniu 29.03.2019r. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości biurowej w Gdańsku tj.:
prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków posadowionych na gruncie położonym przy ul. Jana Pawła II 20 w Gdańsku.
Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie do 31.05.2020r.
Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po spełnieniu się warunku w postaci uzyskania przez jedną ze stron w terminie do 30.04.2020r. ostatecznej i prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, która umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowo – usługowej o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 7 500 m kw.
Warunek ten zastrzeżony jest na korzyść Nabywcy, to znaczy, że może on żądać zawarcia umowy przyrzeczonej pomimo niespełnienia się warunku.
Cena sprzedaży wynosi 10 000 000 zł. Zaliczka na poczet ceny sprzedaży zostanie zapłacona w kwocie 5 400 000 zł po przeprowadzeniu badania due dilligence nieruchomości, które zostanie zakończone do 12.05.2019r.
Pozostała część ceny zostanie zapłacona wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży. Po przeprowadzeniu badania Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Zaliczka zostanie zabezpieczona w sposób zwyczajowy dla tego typu transakcji tj. hipoteką na nieruchomości oraz poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 kpc.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Stron, przewidziane są kary umowne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.