REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 00:08
publikacja
2021-04-28 00:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Report_of_Alior_Bank_Group_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Wynik z tytułu odsetek 670 178 776 884 146 580 176 713
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 177 710 135 171 38 868 30 747
III. Wynik handlowy i pozostały 43 474 38 135 9 509 8 674
IV. Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych oraz z tytułu utraty wartości aktywów niefianansowych -243 962 -294 846 -53 359 -67 067
V. Koszty działania -417 941 -481 591 -91 411 -109 545
VI. Zysk/Strata brutto 170 844 119 635 37 367 27 213
VII. Zysk/Strata netto 108 094 72 131 23 642 16 407
VIII. Przepływy pieniężne netto -296 335 581 822 -64 814 132 344
IX. Należności od klientów 56 272 609 56 489 977 12 074 890 12 409 107
X. Zobowiązania wobec klientów 68 621 716 64 596 016 14 724 742 14 189 754
XI. Kapitał własny 6 546 108 6 799 511 1 404 654 1 493 643
XII. Aktywa razem 79 880 618 76 489 432 17 140 660 16 802 371
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą 0,83 0,55 0,18 0,13
XIV. Współczynnik wypłacalności 15,27% 15,52% 15,27% 15,52%
XV. Tier 1 13,14% 12,94% 13,14% 12,94%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2021.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2021.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2021
Financial Report of Alior Bank Group 1Q 2021.pdfFinancial Report of Alior Bank Group 1Q 2021.pdf Financial report of Alior Bank Group 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Iwona Duda Prezes Zarządu
2021-04-28 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Mikołaj Handschke oddelegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów
2021-04-28 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki