0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
ADVADIS SA (ADS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_III_kwartal_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 1 752 1 697 421 406
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 456 -1 367 -2 514 -327
III. Zysk (strata) brutto -13 677 -1 895 -3 289 -453
IV. Zysk (strata) netto -13 677 -1 895 -3 289 -453
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 332 309 80 74
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 8 11 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 -448 -11 -107
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 333 -131 -80 -31
IX. Aktywa razem 15 453 22 497 3 646 5 388
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 495 63 562 20 642 15 223
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 11 125 0 2 664
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 78 399 51 167 18 496 12 254
XIII. Kapitał własny -72 042 -41 065 -16 997 -9 835
XIV. Kapitał zakładowy 46 335 46 335 10 931 11 097
XV. Liczba akcji 201 455 999 201 455 999 201 455 999 201 455 999
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,01 -0,02 -0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,01 -0,02 -0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,36 -0,2 -0,08 -0,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,36 -0,2 -0,08 -0,05
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport III kwartał 2015.pdfRaport III kwartał 2015.pdf Raport kwartalny ADVADIS SA w up. likwidacyjnej za III kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-13 Wojciech Zymek Syndyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.