REKLAMA

A.C.E. S.A.: The acquisition of a significant stake, takeover of the Issuer

2015-12-24 12:17
publikacja
2015-12-24 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Notification_GIS_23.12.2015_to_ACE_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-24
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
The acquisition of a significant stake, takeover of the Issuer
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. (“the Company") hereby informs the Company received on 23 December 2015 an official notification from GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. de C.V. ("GIS") on the acquisitions of shares in the Company. GIS acquired the total number of 21 230 515 shares of the Company, constituting 100% of its share capital and representing 21 230 515 of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders and constituting 100% of the total number of the votes. The notification is attached to this current report.


Zarząd Automotive Components Europe S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka otrzymała 23 grudnia 2015 oficjalne zawiadomienie od GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. de C.V. ("GIS") o akwizycjach akcji w Spółce. GIS nabył łącznie 21 230 515 akcji Spółki, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i reprezentujących 21 230 515 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 100% łącznej liczby głosów. Zawiadomienie zostaje załączone do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Notification GIS 23.12.2015 to ACE 2.pdfNotification GIS 23.12.2015 to ACE 2.pdf Notification of GIS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-24 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki