250,00 zł
1,01% 2,50 zł
11 bit studios SA (11B)

Przekroczenie progu 5 proc. w głosach na Walne Zgromadzenie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-19
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5 proc. w głosach na Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez NN Investment Partners TFI S.A. o następującej treści:
"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) zawiadamia, że stan posiadania akcji spółki 11 bit studios S.A. przez wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo wzrósł powyżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 11 bit studios S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 15 czerwca 2018 r. przez NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty, NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2, NN (L) Total return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 112 476 akcji spółki 11 bit studios S.A. co stanowiło 4,93% kapitału zakładowego tej spółki.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 112 476 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 11 bit studios S.A., co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.
Według stanu na dzień przekroczenia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 119 229 akcji spółki 11 bit studios S.A. co stanowiło 5,21% kapitału zakładowego tej spółki.
Według stanu na dzień przekroczenia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały 119 229 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 11 bit studios S.A., co stanowiło 5,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-19 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2018-06-19 Przemysław Marszał Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl