Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_IQ_2019_komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody i straty z inwestycji 1 591 1 698 370 406
II. Pozostałe przychody operacyjne 593 132 138 32
III. Koszty operacyjne (984) (587) (229) (140)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 200 1 243 279 297
V. Zysk (strata) netto 583 1 168 136 280
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 584 1 158 136 277
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 395) (582) (325) (139)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (133) 4 001 (31) 958
X. Przepływy pieniężne netto (1 528) 3 419 (356) 818
XI. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XII. Aktywa, razem 77 591 76 696 18 039 17 836
XIII. Zobowiązania, razem 12 238 11 926 2 845 2 773
XIV. Kapitał własny, razem 65 353 64 770 15 194 15 063
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 65 350 64 766 15 193 15 062
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,53 1,51 0,36 0,35
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł\EUR) 1,53 1,51 0,36 0,35
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji 1 043 875 243 209
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 2 1 0 0
XX. Koszty operacyjne (207) (195) (48) (47)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 838 681 195 163
XXII. Zysk (strata) netto 746 537 174 129
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 039) (1 102) (242) (264)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
XXVI. Przepływy pieniężne netto (1 039) (1 102) (242) (264)
XXVII. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XXVIII. Aktywa, razem 65 171 64 630 15 151 15 030
XXIX. Zobowiązania, razem 1 178 1 383 274 322
XXX. Kapitał własny, razem 63 993 63 247 14 878 14 709
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,50 1,48 0,35 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_1Q2019.pdfOCTAVA_SSF_1Q2019.pdf Raport skonsolidowany Q01-2019
Octava_IQ_2019_komentarz Zarzadu.pdfOctava_IQ_2019_komentarz Zarzadu.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za I Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.