Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


30 kwietnia upływa termin składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-37. PIT roczny to podstawowy obowiązek każdego podatnika. Warto dowiedzieć się, kto musi dostarczyć go fiskusowi.

Zaznanie podatkowe jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym właściwe rozliczenie z urzędem skarbowym. Obecny system w wielu przypadkach nie ułatwia jednak prawidłowej interpretacji przepisów albo może wprowadzać w błąd. Ten – jak to zwykle bywa – może jednak sporo kosztować i wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami. Co do zasady deklarację podatkową w formie PIT-u rocznego musi złożyć każdy, kto w roku podatkowym osiągnął jakikolwiek przychód podlegający  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub stratę. Jednocześnie jednak nowe rozwiązania sprawiają, że składanie PIT jest niezwykle łatwe, w niektórych przypadkach nie będziemy musieli podejmować w tym celu jakichkolwiek działań.

Zeznanie podatkowe: kto musi złożyć deklarację podatkową? (fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM)

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

W przypadku niektórych grup społecznych brak konieczności składania zeznania podatkowego jest oczywisty: dotyczy to osób, które nie wykazały w ostatnim roku żadnego przychodu, który podlegał opodatkowaniu, a więc przede wszystkim osób bezrobotnych będących na utrzymaniu np. rodziców lub współmałżonka i niepobierających zasiłku z tego tytułu. Powiązanie konieczności złożenia zeznania podatkowego z brakiem przychodu może być jednak mylne. Obowiązek ten spoczywa na przykład na przedsiębiorcach, którzy zawiesili działalność i nie prowadzili jej przez cały rok. Pomimo tego, że są zwolnieni z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, muszą jednak złożyć stosowne zeznanie podatkowe.

Przychód zwolniony z podatku

Ustawodawca w artykule 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział długą listę źródeł dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu, a więc pobierające je osoby są zwolnione z obowiązku złożenia zeznania podatkowego (oczywiście jeżeli równolegle nie otrzymują innych przychodów). Należą do nich między innymi:

 • Renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • Otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw,
 • Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresy wypowiedzenia pracy lub na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązania stosunku pracy,
 • Odprawy i odszkodowania funkcjonariuszy pozostających w stosunku służbowym,
 • Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku osób prowadzących działalność gospodarczą lub specjalną produkcję rolną,
 • Kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • Alimenty na dzieci,
 • Wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • Wygrane w grach hazardowych prowadzonych przez uprawniony podmiot,
 • Zasiłki pogrzebowe,
 • Świadczenia rodzinne,
 • Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub związkowych,
 • Zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń losowych,
 • Stypendia i zapomogi wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez instytuty naukowe czy jednostki samorządu albo wymienione w ustawie organizacje.

Niski dochód a składanie PIT

Wiele osób otrzymujących przychody niższe od kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w tym przypadku 8000 zł, sądzi, że w związku z tym są zwolnione z obowiązku przesłania do US deklaracji podatkowej. Nie jest to jednak prawda: po pierwsze, dla fiskusa w kontekście PIT-u rocznego nie ma znaczenia to, jak wysokie przychody osiągnęliśmy, ale to, czy w ogóle otrzymaliśmy środki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Po drugie – w takim przypadku zeznanie roczne zazwyczaj wiąże się z otrzymaniem zwrotu podatku, jeżeli pracodawca pobierał od nas zaliczki.

Co w przypadku straty?

W zeznaniu podatkowym możemy wykazać nie tylko podlegający opodatkowaniu dochód, ale również stratę. Dzieje się tak, jeśli koszty uzyskania przychodu są wyższe od samego przychodu. W takiej sytuacji również konieczne stanie się złożenie deklaracji podatkowej i również może okazać się to korzystne dla naszego portfela. Strata wykazana na zeznaniu rocznym może być rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat, jednak w ciągu jednego roku nie możemy skorzystać z więcej niż 50% sumy. Warto również pamiętać, że po tym okresie kwota niewykorzystanej straty przepada. Co ważne: strata i jej rozliczenie dotyczy jednego źródła przychodów: jeżeli więc np. równolegle prowadzimy firmę i jesteśmy zatrudnieni na etacie, nie możemy jej dowolnie sumować.

Zerowy PIT dla młodych

Jedną z nowości zaproponowanych przez rząd jest wprowadzenie zerowego PIT dla młodych. Nazwa może być jednak nieco myląca. Program przewiduje, że młode osoby w wieku do 26 lat i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie będą musiały zapłacić podatku od dochodu wynoszącego mniej niż 85 528 zł, a więc równego granicy drugiego progu podatkowego. Nie oznacza to jednak, że nie muszą one dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Korzystający ze zwolnienia podatnicy muszą złożyć zeznania podatkowe, uwzględniające wszystkie źródła przychodu. Dodatkowo może okazać się, że część z nich będzie podlegać normalnemu opodatkowaniu.

Zeznanie podatkowe emeryta

W przekonaniu wielu osób emeryci są grupą społeczną, która nie musi martwić się składaniem PIT. W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej: formularz PIT-40A/11A przygotowuje za nich ZUS lub KRUS i jednocześnie przesyła go do rozliczenia z urzędem skarbowym. O ile jest to jedyne źródło dochodu i senior nie chce skorzystać z dodatkowych opcji, jest to w pełni wystarczające. Jeżeli natomiast dorabia do emerytury, konieczne będzie posłużenie się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Poza tym warto pamiętać, że tak samo jak każdy inny podatnik, ma również prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, umożliwiających uzyskanie oszczędności. Dobrym sposobem może również okazać się wspólne rozliczenie z małżonkiem. W takim przypadku dane z dokumentu PIT-40A/11A powinny zostać przeniesione do właściwej deklaracji podatkowej.

Twój e-PIT – właściwie bez rozliczenia

Wprowadzane rozwiązania sprawiają, że właściwie już teraz część osób może na dobrą sprawę nie wiedzieć, że składa deklaracje podatkowe i dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym. Uruchomiony przez Ministerstwo Twój e-PIT wykonuje wszystkie czynności za nas: archiwizuje nadesłane przez pracodawców informacje o przychodach, a następnie uzupełnia formularz. Naszym zadaniem pozostaje weryfikacja danych i – w razie potrzeby – ich korekta lub uzupełnienie. Jeżeli jednak z tego zrezygnujemy, nic się nie stanie: 30 kwietnia zeznanie podatkowe zostanie dostarczone do urzędu. W praktyce nie musimy więc nic robić, warto jednak sprawdzić zawartość dokumentu, zwłaszcza jeżeli osiągamy przychód z wielu źródeł.


2020-04-06

Paypal: co to i co umożliwia konto PayPal?

Dokonywanie płatności w internecie jest niezwykle proste i szybkie. Jedną z dostępnych metod jest PayPal. Dzięki serwisowi możemy zapewnić sobie również dodatkową ochronę.

2020-03-18

Jak bezpiecznie robić e-zakupy? 5 porad dotyczących zakupów online

Internet sprawia, że niemal wszystkie produkty znajdują się w zasięgu zaledwie kilku kliknięć. Aby z zakupów online czerpać wyłącznie korzyści, trzeba wiedzieć, jak przeprowadzać je bezpiecznie.

2020-03-06

SEPA: co trzeba wiedzieć o przelewie europejskim?

Wykonywanie przelewów międzynarodowych kojarzy się z nieco bardziej skomplikowaną procedurą i dłuższym czasem oczekiwania. Dzięki przelewowi SEPA wszystko jest jednak prostsze.

PIT-37 online. Rozliczenie PIT przez Internet

Rozliczenie podatków stało się w ostatnim czasie bardzo łatwe. Każdy z nas może uregulować swoje zobowiązania wobec fiskusa w ciągu kilku minut bez wychodzenia z domu.

Zeznanie podatkowe: kto musi złożyć deklarację podatkową?

30 kwietnia upływa termin składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-37. PIT roczny to podstawowy obowiązek każdego podatnika. Warto dowiedzieć się, kto musi dostarczyć go fiskusowi.

Zerowy PIT dla młodych. Jak wygląda podatek do 26 roku życia

Składanie deklaracji podatkowych nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza w świetle pojawiających się co jakiś czas zmian prawa. Jedną z nowości jest zerowy podatek do 26 roku życia.

Karta Revolut: czy to dobra alternatywa dla tradycyjnego banku?

Szybki rozwój usług bankowych sprawia, że do dyspozycji klientów pozostaje wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest konto i karta Revolut. Czy to jednak dobra alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań?

Ikona informacji
poradniki