Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Progi podatkowe 2021/2022: co trzeba wiedzieć. Ile wynosi drugi próg podatkowy?

Progi podatkowe 2021/2022: co trzeba wiedzieć. Ile wynosi drugi próg podatkowy?
Spis treści

Rozliczenie PIT to podstawowy obowiązek podatników. Kluczowe znaczenie ma poznanie wysokości progów podatkowych – to od nich w dużej mierze zależeć będzie wysokość środków, które powinny znaleźć się na koncie fiskusa. Rozliczając podatki za 2021 rok obowiązują stawki 17% i 32%.

Płacenie podatków nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Musimy w końcu podzielić się z państwem często ciężko zarobionymi pieniędzmi. Poznanie mechanizmu działania systemu podatkowego umożliwia jednak uzyskanie wymiernych korzyści. Progi podatkowe są z pewnością jednym z czynników, który wzbudza największe wątpliwości podatników. Często nie rozumiemy zasady ich działania albo w niewłaściwy sposób interpretujemy dosyć rozbudowane przepisy.

Ma to jednak szczególne znaczenie, jeśli zbliżamy się do – bardzo kosztownego – przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Z sytuacją powinni również szczegółowo zapoznać się przedsiębiorcy, którzy mają możliwość zmiany stawki. Zdecydowanie większe możliwości ustawodawca daje także rozliczającym się wspólnie małżonkom. Trzeba również przygotować się do podwyższenia progów podatkowych w 2022 roku, które są następstwem ustawy Polski Ład.

Progi podatkowe – czym są?

Ujmując rzecz najprościej: progi podatkowe to zakresy dochodów objętych wspólną stawką podatkową. Osoby rozliczające się według skali podatkowej korzystały w 2021 roku z dwóch progów:

  • Pierwszy próg podatkowy – dla dochodów do 85 528 zł,
  • Drugi próg podatkowy – dla dochodów powyżej 85 528 zł. Podatek wynosi 32% od nadwyżki od tej kwoty.

Sposób obliczania podatku według skali obowiązującej w 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

Podstawa opodatkowania

Sposób obliczenia podatku

Do 85 528 zł

17%* (podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek

Ponad 85 528 zł

14.539 zł 76 gr plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Powyższe progi zostaną jednak zmienione w 2022 roku przez ustawę Polski Ład. Istotnemu podwyższeniu ulegnie podstawa opodatkowania w ramach pierwszego progu podatkowego. Nowe progi podatkowe prezentują się następująco:

Podstawa opodatkowania

Sposób obliczenia podatku

Do 120 000 zł

17%* (podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek

Ponad 120 000 zł

15.300 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Drugi próg podatkowy w 2021 roku

Dużym problemem dla wielu osób osiągających większe dochody jest przekroczenie pierwszego progu podatkowego. To będzie oczywiście wiązało się z kosztami, jednak należy przede wszystkim pamiętać o tym, że 2 próg podatkowy obejmuje wyłącznie nadwyżkę od kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że po jego przekroczeniu nie zapłacimy 32% podatku od całego dochodu, a jedynie od różnicy między dochodem i kwotą 85 528 zł.

Pan Jan Kowalski w 2021 roku zarobił 100 000 zł. Zapłaci więc 14 539 zł 76 gr podatku do kwoty 85 528 zł i 4631,04 zł od nadwyżki. Łącznie będzie musiał uiścić 19 170,80 zł podatku.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego przekłada się również na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Należy pamiętać o tym, że muszą być one dostosowane do wyższej stawki podatku, wynoszącej 32%.

Co jest podstawą opodatkowania?

Obliczając wysokość podstawy opodatkowania należy wziąć pod uwagę nie tylko sam dochód, ale również koszty jego uzyskania oraz inne odliczenia, które możemy zastosować. Należy również odliczyć kwotę wolną od podatku, która jeszcze w 2021 roku zależała w głównej mierze od zarobków:

  • 8001,49 zł – dla osób, które osiągają dochód równy lub niższy od 8001,49 zł.
  • 8001–3091 zł - dla osób, których dochód wynosi od 8001,50 do 13 000,49 zł.
  • 3091 zł – dla osób o dochodach pomiędzy 13 000,50 zł do 85 528,50 zł.
  • 3091 zł do 0 zł – dla osób o dochodzie pomiędzy 85 5228,50 zł a 127 000,49 zł,
  • 0 zł - dla osób o dochodzie powyżej 127.000,50 zł.

Warto pamiętać, że od stycznia 2022 roku obowiązywać będzie wyższa kwota wolna od podatku. Wzrośnie ona z 8.000 do 30.000 zł. Wartość podatku z uwagi na osiągany dochód będzie prezentować się następująco:

  • 0 zł - dla dochodu do 30.000 zł,
  • 17% minus 5.100 zł - dla dochodu od 30.000 zł do 120.000 zł,
  • 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł - dla dochodu powyżej 120.000 zł.

Zerowy PIT dla młodych obowiązuje tylko w pierwszym progu podatkowym

Zmianom w prawodawstwie dotyczącym podatku od dochodu towarzyszy również specjalna ulga dla osób rozpoczynających swoją karierę. Zerowy PIT dla młodych w 2021 roku umożliwia podatnikom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, unikniecie jakiegokolwiek podatku od dochodów wynoszących w danym roku podatkowym nie więcej niż 85 528 zł. Powyżej tej kwoty konieczne będzie opłacenie podatku według stawki 32%.

Nieco inaczej sytuacja prezentowała się natomiast w rozliczeniach za 2019 rok: ze względu na rozpoczęcie obowiązywania nowego prawa od 1 sierpnia, kwota zwolniona od podatku wynosiła 35 636,67 zł. Warto również zauważyć, że w praktyce ulga dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Zgodnie ze zmianą obowiązująca od stycznia 2021 roku z podatku zwolnione są również przychody uzyskane z tytułu praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Nie są za to uwzględnienie m.in. młodzi przedsiębiorcy czy osoby osiągające przychody z tytułu umowy o dzieło.

Podatek liniowy a próg podatkowy

Dobrym sposobem na oszczędności w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego dla przedsiębiorców może okazać się podatek liniowy. Wówczas nie uwzględnia się progów podatkowych: przedsiębiorca płaci niezależnie od osiągniętych dochodów jedną stawkę, wynoszącą 19%. Składa wówczas formularz PIT-36L zamiast standardowego PIT-36.

Co ważne – podatek liniowy nie umożliwia zastosowania kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych i można za jego pomocą rozliczyć dochód wyłącznie z prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że świadczymy usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy - wówczas obowiązuje skala podatkowa. 

W przypadku posiadania innych źródeł dochodu (np. umowy o pracę) konieczne stanie się złożenie odrębnego formularza PIT-36. Wybierając podatek liniowy nie można również rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W praktyce – im wyższe zarobki, tym bardziej korzystne okazuje się zastosowanie podatku liniowego. Samo przekroczenie 2 progu podatkowego nie zawsze oznacza jednak opłacalność tego wyboru.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Uniknięcie drugiego progu podatkowego jest możliwe zarówno dla przedsiębiorców, rozliczających się za pomocą skali podatkowej, jak i osób prywatnych, jeżeli zdecydują się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. W takim przypadku sumaryczny dochód dzieli się na pół. Jeżeli więc jedna osoba przekracza 2 próg podatkowy, a zarobki drugiej są niższe, umożliwia to zapłacenie 17% podatku.

Jednocześnie jednak nie mogą posiadać rozdzielności majątkowej, muszą być opodatkowani na zasadach ogólnych i trwać w związku małżeńskim przez cały 2021 rok. Wyjątkiem od kwestii podatkowej jest w tym momencie opodatkowanie za pomocą ryczałtu dochodu z tytułu np. najmu mieszkań.

"Trzeci próg podatkowy" - na czym polega danina solidarnościowa?

Choć zazwyczaj mówi się o dwóch progach podatkowych, coraz częściej pojawia się również określenie "trzeci próg podatkowy". W ten sposób określa się daninę solidarnościową, wynoszącą 4% podstawy obliczenia powyżej dochodu 1 000 000 zł w danym roku podatkowym. Środki pozyskane w ramach daniny solidarnościowej są przekazywane na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Trzeci próg podatkowy obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i został opisany w rozdziale 6a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co ważne: danina solidarnościowa jest niezależna od podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym należy uregulować ją odrębnie od samego PIT.

Sprawdź też: Przelew do urzędu skarbowego. Jak zrobić przelew podatkowy?

Sprawdź też: e-Deklaracje 2021/2022. Łatwe rozliczenie PIT online

Poradniki