Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rodzaje PITów 2021/2022. Jaki PIT wypełnić?

Rodzaje PITów 2021/2022. Jaki PIT wypełnić?
Spis treści

Rozliczanie PITów to obowiązek, który lubimy odkładać na ostatnią chwilę. Ważne są przy tym nie tylko terminy, ale również formularz, z którego musimy skorzystać. Odpowiedni wybór wspomóc mogą usługi przygotowane przez Ministerstwo Finansów i firmy zewnętrzne.

Polski system podatkowy nie należy do najmniej skomplikowanych. Chociaż dzięki cyfryzacji cały proces przebiega zdecydowanie szybciej i sprawniej, podatnicy spotykają się z wieloma wątpliwościami i problemami, dlatego często zwlekają ze złożeniem zeznania podatkowego do ostatniej chwili. Nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza że od rodzaju PIT-ów zależy również w wielu przypadkach termin, w którym powinny zostać dostarczone do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Przed przystąpieniem do wypełniania warto więc dowiedzieć się, który formularz będzie odpowiedni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy natomiast skontaktować się albo bezpośrednio z dyżurującymi urzędnikami, albo z doradcą podatkowym lub doświadczoną księgową. Pozwoli to uniknąć popełnienia pomyłki, która w najlepszym przypadku skończy się na wyjaśnieniach i korektach, w najgorszym natomiast będzie związana z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Rodzaje PIT-ów: jaki PIT 2021/2022 wybrać?

Chociaż zeznania podatkowe kojarzą się głównie z doskonale znanymi dokumentami oznaczonymi numerem 36 i 37, w rzeczywistości rodzajów PIT-ów jest zdecydowanie więcej. Bardzo często, osiągając dochód z innego źródła niż umowa o pracę, umowa zlecenie czy własna działalność, musimy skorzystać z alternatywnej opcji.

Co ważne – w przypadku niektórych druków pojawia się konieczność ich wcześniejszego złożenia w urzędach skarbowych. Zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 można składać najpóźniej do 02 maja 2022 roku (z uwagi na fakt, że 30 kwietnia 2022 roku wypada w sobotę). A już np. deklarację PIT-28 trzeba złożyć maksymalnie do 28 lutego 2022 roku.

Aby uniknąć konsekwencji wynikających z niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, należy więc dostosować się do wskazanych przez fiskusa dat złożenia PIT za 2021 rok, który będzie rozliczany w 2022 roku. Wszystkie typy deklaracji mogą być przy tym złożone w wygodnej formie przez Internet. Najpopularniejsze druki nie będą wymagały zasadniczo podejmowania przez podatnika jakichkolwiek działań, gdyż zostaną wypełnione wcześniej przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Rodzaje formularzy podatkowych – PIT-37

Najpopularniejszym rodzajem PIT jest PIT-37. Dotyczy on osób, które osiągają wyłącznie przychody rozliczane za pośrednictwem płatnika, czyli najczęściej pracodawców lub zleceniodawców. Jest to więc formularz odpowiedni dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także osiągających przychody z wykonywanej osobiście działalności, w tym na podstawie kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, działalności sportowej czy pełnienia obowiązków społecznych.

Oprócz tego skorzystają z niego również emeryci i renciści, osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi i pobierające zasiłki, stypendyści oraz skazani i tymczasowo aresztowani objęci umową aktywizacyjną.

PIT-36 – wiele źródeł i działalność gospodarcza

Drugim często wykorzystywanym dokumentem jest PIT 36. Korzystają z niego zwłaszcza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz opodatkowane w ten sam sposób działy specjalne produkcji rolnej.

Oprócz tego ten rodzaj PIT-u jest również przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali dochody z tytułu wynajmu i rozliczają się na zasadach ogólnych. Powinny z niego skorzystać osoby osiągające przychód ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, jeżeli nie wiązały się z obowiązkiem odprowadzenia zaliczek.

PIT-36L – podatek liniowy opłacany przez przedsiębiorców

O ile przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej składają standardowy druk PIT-36, ci, którzy wybrali podatek liniowy, gwarantujący stałą stawkę w wysokości 19% niezależnie od osiąganych dochodów, muszą wybrać PIT-36L.

Co ważne – o ile PIT-36 umożliwia rozliczenie na jednym formularzu wielu źródeł osiągania dochodu – np. zarówno przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i umowy o pracę – na PIT-36L możliwe będzie rozliczenie jedynie podatku z dochodów przynoszonych przez firmę. Zyski z umowy o pracę powinniśmy natomiast zawszeć na formularzu PIT-37.

PIT-28 i 28A - umowa najmu i przedsiębiorcy na ryczałcie

Jeszcze inny rodzaj formularzy podatkowych należy wybrać, jeżeli uzyskaliśmy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • Umowy najmu, podnajmu dzierżawy i podobnych rozliczanych poza działalnością gospodarczą;
  • Pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem.

PIT 28/A służy przy tym wyszczególnieniu poszczególnych kwot według konkretnych stawek ryczałtu. Co do zasady PIT 28 i 28A należy złożyć do ostatniego dnia lutego, chyba że jest to dzień wolny od pracy, to wtedy termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W 2022 roku deklarację PIT-28 należy złożyć najpóźniej do 28 lutego.

PIT-19A – rozliczenie duchownych

Szczególnym rodzajem PIT-ów jest druk PIT-19A, dotyczy on bowiem wyłącznie osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy naliczany jest od przychodów z tytułu opłat wynikających z pełnionych funkcji o charakterze duszpasterskim. Zeznanie PIT-19A powinno ujmować wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która odliczona została od zryczałtowanego podatku dochodowego w kolejnych kwartałach.

PIT-6 dla produkcji rolnej

Osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej muszą składać zeznanie dotyczące rozmiarów i rodzajów zamierzonej produkcji w danym roku podatkowym. Siłą rzeczy ich działalność znacznie różni się – zarówno pod względem technicznym, jak i podatkowym – od innych, więc wyodrębniono dla nich oddzielny rodzaj PIT-ów. Deklarację PIT-6 należy składać do 20 stycznia roku podatkowego.

PIT-38: instrumenty finansowe i udziały

Odrębny rodzaj PIT-ów przygotowano dla podatników, którzy osiągnęli zyski (lub straty) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw, udziałów w spółkach, spółdzielniach, akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach. W tym przypadku odpowiedni formularz PIT to ten oznaczony numerem 38.

PIT-39: sprzedaż nieruchomości z podatkiem dochodowym

Odrębną deklarację PIT muszą złożyć osoby, które rozliczają przychód ze sprzedaży poza działalnością gospodarczą nieruchomości lub chcą rozliczyć przychód z tytułu zamiany nieruchomości. Co ważne: podatek dochodowy płacimy jedynie w ciągu 5 lat podatkowych od przejęcia własności (chyba że – zgodnie z nowymi przepisami – otrzymaliśmy ją w wyniku spadku, wówczas liczyć się będzie termin, w którym spadkodawca nabył prawa lub wybudował nieruchomość). Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty sprzedaży.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 20 000zł

PIT-11 - piłeczka po stronie płatnika

Deklaracja PIT-11 ujmuje informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach, pobranych w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zeznanie to przygotowywane jest przez płatnika, który najczęściej jest pracodawcą lub zleceniodawcą. Deklaracja PIT-11 musi być przekazana przez płatnika zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego w ściśle określonych terminach.

Najpóźniej do 28 lutego 2022 roku płatnik musi przekazać PIT-11 podatnikom. Może to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-11 w urzędzie skarbowym mija natomiast 31 stycznia 2022 roku. W tym przypadku płatnik może składać deklaracje tylko w formie elektronicznej.

Kiedy złożyć PIT? PIT 2021/2022

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się podatnicy osiągający „standardowe” dochody. Wówczas przykry obowiązek wypełniania formularzy podatkowych praktycznie w stu procentach zostaje przeniesiony na Krajową Administrację Skarbową, która przygotuje zeznanie na podstawie otrzymanych od płatnika, czyli pracodawcy, druków PIT-11.

Wystarczy, że w odpowiednim terminie zapoznamy się z gotowymi zezaniami podatowymi i albo zaakceptujemy, albo zdecydujemy się na dokonanie korekt. Co ważne: będzie je można złożyć od 15 lutego. Formularze złożone wcześniej i tak zostaną oznaczone dopiero tą datą. Terminy dostarczenia różnych rodzajów PIT-ów prezentują się następująco:

31 stycznia 2022 roku

  • PIT-16A
  • PIT-19A

28 lutego 2022 roku

  • PIT-28

02 maja 2022 roku

  • PIT-36
  • PIT-36L
  • PIT-37
  • PIT-38
  • PIT-39

Jak rozliczyć PIT 2021/2022? Najłatwiej przez Internet

Współczesna technologia gwarantuje wiele sposobów na szybkie i proste rozliczenie podatku PIT, niezależnie od formularza, który będzie odpowiedni w konkretnym przypadku. Oczywiście podatnicy nadal mogą korzystać ze standardowych metod, opierających się na uzupełnieniu odpowiedniego druku PIT i fizycznym doręczeniu go do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Wiąże się to jednak ze zdecydowanie większymi problemami oraz przekłada się m.in. na konieczność dłuższego oczekiwania na zwrot podatku (maksymalny termin wynosi wówczas 90 dni zamiast 45 dni, które gwarantuje rozliczenie PIT przez Internet).

Ręczne wypełnianie deklaracji podatkowej zwiększa także ryzyko popełnienia błędu, który może prowadzić do konieczności złożenia korekty oraz do poprawnego rozliczenia się z fiskusem. Dla większości podatników będzie oznaczać to dodatkowy stres. Warto przy tym pamiętać, że istnieje szereg narzędzi pozwalających rozliczyć i złożyć deklaracje podatkowe przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Najbardziej użyteczna jest stworzona przez resort finansów usługa Twój e-PIT. Dzięki niej można zdalnie rozliczyć i przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego druki PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Z tego rozwiązania nie skorzystają jednak przedsiębiorcy, którzy korzystają z formularza PIT-36. W pozostałych przypadkach można skorzystać m.in. z komercyjnych programów PIT lub przygotowanego przez Ministerstwo Finansów systemu e-Deklaracje.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Przychód a dochód: czym różni się przychód od dochodu?

Poradniki