Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Rozliczanie PITów to obowiązek, który lubimy odkładać na ostatnią chwilę. Ważne są przy tym nie tylko terminy, ale również formularz, z którego musimy skorzystać.

Polski system podatkowy nie należy do najmniej skomplikowanych. Chociaż dzięki cyfryzacji cały proces przebiega zdecydowanie szybciej i sprawniej, podatnicy spotykają się z wieloma wątpliwościami i problemami, dlatego często zwlekają ze złożeniem zeznania podatkowego do ostatniej chwili. Nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza że od rodzaju PIT-ów zależy również w wielu przypadkach termin, w którym powinny zostać dostarczone do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Przed przystąpieniem do wypełniania warto więc dowiedzieć się, który formularz będzie odpowiedni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy natomiast skontaktować się albo bezpośrednio z dyżurującymi urzędnikami, albo z doradcą podatkowym lub doświadczoną księgową. Pozwoli to uniknąć popełnienia pomyłki, która w najlepszym przypadku skończy się na wyjaśnieniach i korektach, w najgorszym natomiast będzie związana z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Rodzaje PITów. Jaki PIT wypełnić? (fot. Robson90 / Shutterstock)

Rodzaje PIT-ów

Chociaż zeznania podatkowe kojarzą się głównie z doskonale znanymi dokumentami oznaczonymi numerem 36 i 37, w rzeczywistości rodzajów PIT-ów jest zdecydowanie więcej. Bardzo często, osiągając dochód z innego źródła niż umowa o pracę, umowa zlecenie czy własna działalność, musimy skorzystać z alternatywnej opcji. Co ważne – w przypadku niektórych z nich maksymalnym terminem złożenia nie zawsze jest ostatni dzień kwietnia!

Rodzaje formularzy podatkowych – PIT-37

Najpopularniejszym rodzajem PIT jest PIT-37. Dotyczy on osób, które osiągają wyłącznie przychody rozliczane przez płatników, czyli najczęściej pracodawców lub zleceniodawców. Jest to więc formularz odpowiedni dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także pobierających przychody z wykonywanej osobiście działalności, w tym na podstawie kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, działalności sportowej czy pełnienia obowiązków społecznych. Oprócz tego skorzystają z niego również emeryci i renciści, osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi i pobierające zasiłki, stypendyści oraz skazani i tymczasowo aresztowani objęci umową aktywizacyjną.

PIT-36 – wiele źródeł i działalność gospodarcza

Drugim często wykorzystywanym dokumentem jest PIT 36. Korzystają z niego zwłaszcza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz opodatkowane w ten sam sposób działy specjalne produkcji rolnej. Oprócz tego ten rodzaj PIT-u jest również przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali dochodu z tytułu:

Jeżeli sprzedaliśmy mieszkanie i osiągnęliśmy z tego tytułu dochód lub zarabiamy na wynajmie i rozliczamy się na zasadach ogólnych – ten rodzaj formularza podatkowego będzie odpowiedni. Oprócz tego powinny z niego skorzystać osoby osiągające przychód ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, jeżeli nie wiązały się z obowiązkiem odprowadzenia zaliczek.

PIT-36L – podatek liniowy

O ile przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej składają standardowy druk PIT-36, ci, którzy wybrali podatek liniowy, gwarantujący stałą stawkę w wysokości 19% niezależnie od osiąganych dochodów, muszą wybrać PIT-36L. Co ważne – o ile PIT-36 umożliwia rozliczenie na jednym formularzu wielu źródeł osiągania dochodu – np. zarówno przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i umowy o pracę – na PIT-36L możliwe będzie rozliczenie jedynie podatku z dochodów przynoszonych przez firmę. Zyski z umowy o pracę powinniśmy natomiast zawszeć na formularzu PIT-37.

PIT-28 i 28A

Jeszcze inny rodzaj formularzy podatkowych należy wybrać, jeżeli uzyskaliśmy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • Umowy najmu, podnajmu dzierżawy i podobnych rozliczanych poza działalnością gospodarczą;
  • Pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT 28/A służy przy tym wyszczególnieniu poszczególnych kwot według konkretnych stawek ryczałtu.

Co do zasady PIT 28 i 28A należy złożyć do ostatniego dnia lutego, jednak w 2020 roku, ze względu na to, że dzień ten przypada na sobotę, można zrobić to 2 marca.

PIT-19A – rozliczenie duchownych

Szczególnym rodzajem PIT-ów jest druk PIT-19A, dotyczy on bowiem wyłącznie osób duchownych. Wprawdzie ich dochody objęte są ryczałtem, jednak na formularzu oznaczonym numerem 19A są zobowiązani do wskazania wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego.

PIT-6 dla produkcji rolnej

Osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej muszą składać zeznanie dotyczące rozmiarów i rodzajów zamierzonej produkcji w danym roku podatkowym. Siłą rzeczy ich działalność znacznie różni się – zarówno pod względem technicznym, jak i podatkowym – od innych, więc wyodrębniono dla nich oddzielny rodzaj PIT-ów. Deklarację PIT-6 należy składać do 20 stycznia roku podatkowego.

PIT-38: instrumenty finansowe i udziały

Odrębny rodzaj PIT-ów przygotowano dla podatników, którzy osiągnęli zyski (lub straty) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw, udziałów w spółkach, spółdzielniach, akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach.

PIT-39: sprzedaż nieruchomości z podatkiem dochodowym

Odrębną deklarację PIT muszą złożyć osoby, które rozliczają przychód ze sprzedaży poza działalnością gospodarczą nieruchomości i praw majątkowych nabytych (lub wybudowanych) po 31 grudnia 2008 roku i opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym lub chcą rozliczyć przychód z tytułu zmiany nieruchomości. Co ważne: podatek dochodowy płacimy jedynie w ciągu 5 lat podatkowych od przejęcia własności (chyba że – zgodnie z nowymi przepisami – otrzymaliśmy ją w wyniku spadku, wówczas liczyć się będzie okres, w którym spadkodawca nabył prawa lub wybudował nieruchomość). Obecnie więc rozliczamy w ten sposób tylko sprzedaż nieruchomości, które zakupiliśmy lub wybudowaliśmy po roku 2013. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast przychód pomniejszony o koszty sprzedaży.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 20 000zł

Kiedy złożyć PIT?

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się podatnicy osiągający „standardowe” dochody. Wówczas przykry obowiązek wypełniania formularzy podatkowych praktycznie w stu procentach zostaje przeniesiony na Krajową Administrację Skarbową, która przygotuje zeznanie na podstawie otrzymanych od płatnika, czyli pracodawcy, druków PIT-11. Wystarczy, że przed 30 kwietnia zapoznamy się z nim i albo zaakceptujemy, albo zdecydujemy się na dokonanie korekt. Co ważne: będzie je można złożyć od 15 lutego. Formularze złożone wcześniej i tak zostaną oznaczone dopiero tą datą. Terminy dostarczenia innych rodzajów PIT-ów prezentują się następująco:

31 stycznia

  • PIT-16A
  • PIT-19A

29 lutego

  • PIT-40A

2 marca

30 kwietnia

  • PIT-36
  • PIT-36L
  • PIT-37
  • PIT-38
  • PIT-39

2020-10-27

Konto dla dziecka 2020 [RANKING]

Jakie konto bankowe dla dziecka? W którym banku otworzyć pierwsze konto bankowe dla nieletnich? Jak dziecko może korzystać z konta? Oferty banków - Bankier.pl

2020-10-09

Blogi finansowe, które warto czytać. Bankier Smart poleca

Zarządzanie własnymi finansami to trudne zadanie. Dlatego warto być na bieżąco i wzbogacać swoją wiedzę. Znakomitym (i darmowym) sposobem okaże się lektura blogów finansowych.

2020-10-08

Jak założyć profil zaufany?

Już na samą myśl o konieczności załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, wiele osób zaczyna się denerwować. Dobrym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z profilu zaufanego.

Przepisanie mieszkania krok po kroku: darowizna mieszkania

Często przekazujemy najbliższym osobom nie tylko fundusze, ale również nieruchomości. Popularne przepisanie mieszkania zwykle przybiera formę darowizny mieszkania. Warto dowiedzieć się, jak przeprowadzić ją pod względem formalnym.

PayPass i payWave: jak działa karta zbliżeniowa i co musisz o niej wiedzieć?

Karty zbliżeniowe zmieniły sposób, w jaki regulujemy płatności. Jest to możliwe dzięki technologiom MasterCard PayPass i Visa payWave. Warto dowiedzieć się, jak płacić kartą zbliżeniową w bezpieczny sposób oraz jak wygląda cała procedura.

Jak aktywować kartę? Aktywacja karty płatniczej

Karta płatnicza stała się jednym z podstawowych narzędzi, pozwalających na elastyczne zarządzanie finansami. Warto dowiedzieć się, jak aktywować kartę i zdefiniować PIN, aby cieszyć się z pełni możliwości, jakie oferuje.

Wypłata z bankomatu bez karty. Jak wypłacić pieniądze z bankomatu bez karty?

Nowe technologie w niezwykły sposób wpływają na nasze funkcjonowanie. Nie inaczej jest również ze sposobem, w jaki korzystamy z bankowości. Jednym z rozwiązań jest wypłata z bankomatu bez karty.