Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rodzaje PITów. Jaki PIT wypełnić?

Rodzaje PITów. Jaki PIT wypełnić?
Spis treści

Rozliczanie PITów to obowiązek, który lubimy odkładać na ostatnią chwilę. Ważne są przy tym nie tylko terminy, ale również formularz, z którego musimy skorzystać.

Polski system podatkowy nie należy do najmniej skomplikowanych. Chociaż dzięki cyfryzacji cały proces przebiega zdecydowanie szybciej i sprawniej, podatnicy spotykają się z wieloma wątpliwościami i problemami, dlatego często zwlekają ze złożeniem zeznania podatkowego do ostatniej chwili. Nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza że od rodzaju PIT-ów zależy również w wielu przypadkach termin, w którym powinny zostać dostarczone do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Przed przystąpieniem do wypełniania warto więc dowiedzieć się, który formularz będzie odpowiedni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy natomiast skontaktować się albo bezpośrednio z dyżurującymi urzędnikami, albo z doradcą podatkowym lub doświadczoną księgową. Pozwoli to uniknąć popełnienia pomyłki, która w najlepszym przypadku skończy się na wyjaśnieniach i korektach, w najgorszym natomiast będzie związana z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Chcesz rozliczyć PIT za 2020?
Pobierz e-pity 2020

Rodzaje PIT-ów: jaki PIT wybrać?

Chociaż zeznania podatkowe kojarzą się głównie z doskonale znanymi dokumentami oznaczonymi numerem 36 i 37, w rzeczywistości rodzajów PIT-ów jest zdecydowanie więcej. Bardzo często, osiągając dochód z innego źródła niż umowa o pracę, umowa zlecenie czy własna działalność, musimy skorzystać z alternatywnej opcji. Co ważne – w przypadku niektórych z nich maksymalnym terminem złożenia nie zawsze jest ostatni dzień kwietnia! Aby uniknąć konsekwencji wynikających z niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, należy więc dostosować się do wskazanych przez fiskusa dat złożenia PIT za 2020 rok, który będzie rozliczany w 2021 roku. Wszystkie typy deklaracji mogą być przy tym złożone w wygodnej formie przez Internet, a najpopularniejsze z nich nie będą wymagały zasadniczo podejmowania przez podatnika jakichkolwiek działań.

Rodzaje formularzy podatkowych – PIT-37

Najpopularniejszym rodzajem PIT jest PIT-37. Dotyczy on osób, które osiągają wyłącznie przychody rozliczane za pośrednictwem płatnika, czyli najczęściej pracodawców lub zleceniodawców. Jest to więc formularz odpowiedni dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także pobierających przychody z wykonywanej osobiście działalności, w tym na podstawie kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, działalności sportowej czy pełnienia obowiązków społecznych. Oprócz tego skorzystają z niego również emeryci i renciści, osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi i pobierające zasiłki, stypendyści oraz skazani i tymczasowo aresztowani objęci umową aktywizacyjną.

PIT-36 – wiele źródeł i działalność gospodarcza

Drugim często wykorzystywanym dokumentem jest PIT 36. Korzystają z niego zwłaszcza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz opodatkowane w ten sam sposób działy specjalne produkcji rolnej. Oprócz tego ten rodzaj PIT-u jest również przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali dochody z tytułu wynajmu i rozliczają się na zasadach ogólnych Powinny z niego skorzystać osoby osiągające przychód ze źródeł przychodów znajdujących się poza granicami Polski, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, jeżeli nie wiązały się z obowiązkiem odprowadzenia zaliczek.

PIT-36L – podatek liniowy opłacany przez przedsiębiorców

O ile przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej składają standardowy druk PIT-36, ci, którzy wybrali podatek liniowy, gwarantujący stałą stawkę w wysokości 19% niezależnie od osiąganych dochodów, muszą wybrać PIT-36L. Co ważne – o ile PIT-36 umożliwia rozliczenie na jednym formularzu wielu źródeł osiągania dochodu – np. zarówno przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i umowy o pracę – na PIT-36L możliwe będzie rozliczenie jedynie podatku z dochodów przynoszonych przez firmę. Zyski z umowy o pracę powinniśmy natomiast zawszeć na formularzu PIT-37.

PIT-28 i 28A

Jeszcze inny rodzaj formularzy podatkowych należy wybrać, jeżeli uzyskaliśmy przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

 • Umowy najmu, podnajmu dzierżawy i podobnych rozliczanych poza działalnością gospodarczą;
 • Pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem.

PIT 28/A służy przy tym wyszczególnieniu poszczególnych kwot według konkretnych stawek ryczałtu.

Co do zasady PIT 28 i 28A należy złożyć do ostatniego dnia lutego, jednak w 2021 roku, w przypadku PIT 2020, ze względu na to, że dzień ten przypada na niedzielę, można zrobić to 1 marca.

PIT-19A – rozliczenie duchownych

Szczególnym rodzajem PIT-ów jest druk PIT-19A, dotyczy on bowiem wyłącznie osób duchownych. Wprawdzie ich dochody objęte są ryczałtem, jednak na formularzu oznaczonym numerem 19A są zobowiązani do wskazania wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego.

PIT-6 dla produkcji rolnej

Osoby osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej muszą składać zeznanie dotyczące rozmiarów i rodzajów zamierzonej produkcji w danym roku podatkowym. Siłą rzeczy ich działalność znacznie różni się – zarówno pod względem technicznym, jak i podatkowym – od innych, więc wyodrębniono dla nich oddzielny rodzaj PIT-ów. Deklarację PIT-6 należy składać do 20 stycznia roku podatkowego.

PIT-38: instrumenty finansowe i udziały

Odrębny rodzaj PIT-ów przygotowano dla podatników, którzy osiągnęli zyski (lub straty) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw, udziałów w spółkach, spółdzielniach, akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach. W tym przypadku odpowiedni formularz PIT to ten oznaczony numerem 38.

PIT-39: sprzedaż nieruchomości z podatkiem dochodowym

Odrębną deklarację PIT muszą złożyć osoby, które rozliczają przychód ze sprzedaży poza działalnością gospodarczą nieruchomości lub chcą rozliczyć przychód z tytułu zamiany nieruchomości. Co ważne: podatek dochodowy płacimy jedynie w ciągu 5 lat podatkowych od przejęcia własności (chyba że – zgodnie z nowymi przepisami – otrzymaliśmy ją w wyniku spadku, wówczas liczyć się będzie termin, w którym spadkodawca nabył prawa lub wybudował nieruchomość). Obecnie więc rozliczamy w ten sposób tylko sprzedaż nieruchomości, które zakupiliśmy lub wybudowaliśmy po roku 2014. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast przychód pomniejszony o koszty sprzedaży.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 20 000zł

Kiedy złożyć PIT? PIT 2020/2021

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się podatnicy osiągający „standardowe” dochody. Wówczas przykry obowiązek wypełniania formularzy podatkowych praktycznie w stu procentach zostaje przeniesiony na Krajową Administrację Skarbową, która przygotuje zeznanie na podstawie otrzymanych od płatnika, czyli pracodawcy, druków PIT-11. Wystarczy, że przed 30 kwietnia zapoznamy się z nim i albo zaakceptujemy, albo zdecydujemy się na dokonanie korekt. Co ważne: będzie je można złożyć od 15 lutego. Formularze złożone wcześniej i tak zostaną oznaczone dopiero tą datą. Terminy dostarczenia innych rodzajów PIT-ów prezentują się następująco:

1 luty 2021

 • PIT-16A
 • PIT-19A

1 marca 2021

 • PIT-40A
 • PIT-28

30 kwietnia

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Jak rozliczyć PIT 2020/2021? Najłatwiej przez Internet

Współczesna technologia gwarantuje wiele sposobów na szybkie i proste rozliczenie podatku PIT, niezależnie od formularza, który będzie odpowiedni w konkretnym przypadku. Oczywiście podatnicy nadal mogą korzystać ze standardowych metod, opierających się na uzupełnieniu odpowiedniego druku PIT i fizycznym doręczeniu go do odpowiedniego urzędu skarbowego, jednak wiąże się to ze zdecydowanie większymi problemami oraz przekłada się m.in. na konieczność dłuższego oczekiwania na zwrot podatku (maksymalny termin wynosi wówczas 90 dni zamiast 45 dni, które gwarantuje rozliczenie PIT przez Internet). Warto mieć jednak świadomość, że to, jaki PIT będzie rozliczał podatnik, wpływa również na narzędzia, które będzie mógł wykorzystać. Za pośrednictwem utworzonego przez Ministerstwo Finansów systemu Twój e-PIT można rozliczyć druki PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, jednak nie zrobią tego przedsiębiorcy, którzy korzystają z formularza PIT-36. W pozostałych przypadkach można skorzystać m.in. z programów PIT lub systemu e-Deklaracje.

Poradniki