Do kiedy PIT? Termin składania PIT

Spis treści
Advertisement

Rozliczenie PIT to jeden z najważniejszych obowiązków każdego podatnika otrzymującego podlegający opodatkowaniu dochód. Aby uniknąć problemów w kontakcie z urzędem skarbowym, należy dowiedzieć się, do kiedy złożyć PIT za 2020 rok i opłacić podatek dochodowy.

Termin składania rocznej deklaracji podatkowej PIT wielu Polakom nie kojarzy się zbyt dobrze, część osób czeka także z tym obowiązkiem do samego końca. Zapewne ma to związek z nieciekawymi wspomnieniami z przeszłości, kiedy konieczne było samodzielne uzupełnienie formularza oraz fizyczne doręczenie go fiskusowi. Obecnie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych nie stanowi już większego problemu. Aby to zrobić, nie trzeba nawet wychodzić z domu, a do dyspozycji podatników pozostaje kilka różnych sposobów na złożenie zeznania online. Co ważne: w niektórych przypadkach PIT zostanie przesłany nawet wtedy, kiedy podatnik nie podejmie żadnego działania. Warto jednak dowiedzieć się, kiedy należy złożyć PIT 2021 i poznać sposoby na rozliczenie zeznania podatkowego. Przegapienie terminu może okazać się bardzo kosztowne, a nawet wiązać się z dodatkowymi problemami.

Chcesz rozliczyć PIT za 2020?
Pobierz e-pity 2020

PIT 2020: do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2020 rok?

Termin składania zeznań PIT, choć większości Polaków kojarzy się z końcem kwietnia, w rzeczywistości różni się w zależności od rodzaju konkretnej deklaracji, przy pomocy której podatnik rozlicza podatek od dochodu. W niektórych przypadkach ostateczna data rozliczenia z fiskusem upłynie szybciej, a jej przeoczenie może wiązać się z dodatkowymi problemami. Oczywiście aby rozliczyć się za 2020 rok, nie warto także czekać do samego końca. Im szybciej to zrobimy, tym większe korzyści uda się osiągnąć. Przede wszystkim można oczekiwać, że zwrot nadpłaty podatku trafi na konto zdecydowanie wcześniej. Warto wybierać również sposoby rozliczenia PIT online, dzięki którym cały proces przebiegnie sprawnie.

Dowiedz się, jaki rodzaj deklaracji PIT wypełnić.

PIT-37: kiedy upływa czas na złożenie deklaracji?

Najpopularniejszy formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, w których imieniu zaliczki na poczet podatku dochodowego odprowadzają płatnicy, a więc najczęściej pracodawcy lub zleceniodawcy, nie osiągają przy tym dochodów, od których musieliby opłacać zaliczki samodzielnie. W przypadku PIT za rok 2020 formularz PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie można jednak składać od 15 lutego 2021 roku. Deklaracje, które trafią do urzędu skarbowego wcześniej, będą formalnie złożone w dniu 15 lutego i od tego dni będzie również uzależniony termin zwrotu nadpłaconego podatku.

PIT-36 i PIT-36L: do kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem?

Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy odprowadzali samodzielnie zaliczki za całość lub część dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Będą to więc m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale również ci podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości z wykorzystaniem skali podatkowej czy osoby zatrudnione za granicą, których pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce. Ostateczny termin dostarczenia PIT-36 oraz uregulowania podatku za 2020 r. mija 30 kwietnia 2021 r. Zeznanie roczne można złożyć od 15 lutego 2021 r.

PIT-36L jest zarezerwowany dla przedsiębiorców rozliczających podatek liniowy. Obowiązują ich takie same terminy. Złożenie deklaracji będzie możliwe od 15 lutego 2021 r., odpowiednie formularze PIT powinny natomiast trafić do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Termin złożenia PIT-28: złożenie deklaracji PIT ryczałtowców

Rozliczenie dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odbywa się w innych terminach. Do grona ryczałtowców należą przy tym zarówno przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, jak i osoby prywatne, które zdecydowały się na rozliczanie w ten sposób umów najmu, dzierżawy i umów pokrewnych. To bardzo częsty sposób spełniania obowiązku względem fiskusa w przypadku podatku od wynajmu mieszkania. Ryczałtowcy, rozliczając PIT za 2020 r, powinni złożyć do urzędu skarbowego druk PIT-28 do 1 marca 2021 r. Warto zauważyć, że zasadniczo termin na złożenie upływa ostatniego dnia lutego, jednak ze względu na to, że w 2021 roku jest to niedziela, można zrobić to dzień później.

PIT-38 a rozliczenie PIT 2021

Formularz PIT-38 przeznaczono dla podatników, którzy uzyskali w roku podatkowych dochód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną czy pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaży krótkiej). Aby rozliczyć PIT 2020, zeznanie podatkowe oznaczone numerem 38 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r.

PIT-39: dochód ze zbycia nieruchomości

W niektórych przypadkach opodatkowaniu będzie podlegał również dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Stanie się tak, jeśli do zbycia dojdzie przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości (co ważne: okres ten zaczyna naliczać się od końca roku, w którym miało ono miejsce). Składać urzędom skarbowym zeznanie za 2020 r. należy do 30 kwietnia 2021 r. Podatnicy mogą przy tym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli pozyskane w ten sposób środki zamierzają przekazać na własne cele mieszkaniowe.

PIT-11: do kiedy powinien przygotować go pracodawca?

Inny charakter nosi PIT-11, będący informacją o wysokości osiągniętego przychodu, kosztów jego uzyskania, pobranych zaliczek i dochodu, wystawianą przez płatnika, czyli najczęściej pracodawcę. Na jej podstawie podatnik może rozliczyć swój PIT. Co ważne: PIT-11 powinien zostać przesłany zarówno do pracownika, jak i do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnik powinien otrzymać go do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego dotyczy deklaracji (a więc termin ten upływa 1 marca 2021 r). Termin przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego upływa natomiast ostatniego dnia stycznia (w 2021 r będzie to 1 lutego). Płatnicy, którzy zdecydują się na przesłanie PIT-11 przez Internet będą mieli na to natomiast dodatkowy miesiąc.

PIT 2020 w 2021 - do kiedy rozliczyć? Podsumowanie

Jak widać, to, do kiedy należy rozliczyć PIT za 2020 rok, zależy w głównej mierze od typu deklaracji.

  • Do 30 kwietnia 2021 roku trzeba będzie rozliczyć PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37 i PIT-38,
  • 1 marca 2021 to termin złożenia PIT-28.

Termin zwrotu podatku PIT

Z punktu widzenia podatnika bardzo ważną informacją jest również to, kiedy otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. Wbrew pozorom mamy na to spory wpływ. W przypadku przekazania deklaracji podatkowej w sposób fizyczny do urzędu maksymalny czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku wynosi 3 miesiące. Dla osób, które robią to przez Internet, korzystając z jednego sposobów na rozliczenie podatku online, termin rozliczenia PIT przez UŚ i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni. Warto także zrobić to jak najszybciej: od 15 lutego 2021 r można rozliczać najpopularniejsze formularze podatkowe. Poza tym warto również wskazać numer rachunku bankowego, na który trafi zwrot podatku. Z jednej strony skróci to czas oczekiwania na środki, z drugiej pozwoli również na zaoszczędzenie funduszy, które w przeciwnym wypadku fiskus pobierze w związku z realizacją przekazu pocztowego.

Poradniki