Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ulgi i odliczenia od podatku. Ulgi podatkowe 2021/2022

Ulgi i odliczenia od podatku. Ulgi podatkowe 2021/2022
Spis treści

Pierwszy kwartał każdego roku wielu osobom kojarzy się nierozerwalnie z rozliczeniami podatkowymi. Aby uniknąć pomyłek, warto dowiedzieć się, z jakich ulg i odliczeń od podatku można skorzystać w danym roku podatkowym. Dzięki nim mamy szansę na zmniejszenie podatku PIT.

Podatki, a w szczególności ich płacenie, nie kojarzą się z niczym przyjemnym. To w końcu pokaźna suma, którą musimy oddać państwu z ciężko zarobionych w ciągu całego roku pieniędzy. Na szczęście w bardzo rozbudowanym systemie podatkowym funkcjonują również liczne ulgi i odliczenia, pozwalające na zachowanie części środków.

Co można odliczyć od podatku? Wbrew pozorom całkiem wiele. Szczególnie, że co jakiś czas ustawodawca wprowadza zmiany i dodaje do wykazu ulg i odliczeń kolejne podpunkty (niestety – usuwa również część ulg podatkowych, z których można było skorzystać wcześniej). Aby cieszyć się z oszczędności bez obaw o to, że zainteresuje się nami skarbówka, warto więc być na bieżąco, i dowiedzieć się, jak prezentuje się aktualna oferta fiskusa w tym zakresie.

Ulgi podatkowe i odliczenia od podatku – na co można liczyć w PIT 2021/2022?

Chociaż podatnicy lubią narzekać na niemal każdy aspekt pracy organów podatkowych, zwykle z aprobatą podchodzą do propozycji kolejnych ulg i odliczeń od podatku. Rzeczywiście – te pozwalają na znaczne zaoszczędzenie środków, które należy przekazać do urzędu skarbowego. Jednocześnie jednak niezbyt transparentne i dynamicznie zmieniające się prawo sprawia, że korzystanie z ulg i odpisów jest nieco utrudnione.

Należy pamiętać, że niewłaściwe skorzystanie z ulg lub zastosowanie tych, do których nie przysługuje nam prawo, może wiązać się z konsekwencjami karno-skarbowymi, a już sama wizyta w skarbówce w celu wyjaśnienia sprawy (nie mówiąc o kontroli) nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Aby uniknąć nieporozumień, warto więc zapoznać się z ich wykazem i skorzystać z przysługujących odliczeń przy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna należy do najpopularniejszych ulg podatkowych, które jednocześnie wiążą się z największymi oszczędnościami. Te będą wyjątkowo korzystne zwłaszcza, jeżeli w rodzinie znajduje się większa liczba wychowanków. Ulga na dziecko wynosi:

 • 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko;
 • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko;
 • 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci.

Ulga prorodzinna ulega zsumowaniu. Oznacza to więc, że posiadając dwójkę dzieci zaoszczędzimy na podatku PIT już 2224,08 zł, trójka pozwala na odliczenie 4224,12 zł, a czwórka 6924,12 zł. To więc spore środki, które możemy przeznaczyć na dowolny cel.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice niepełnoletnich dzieci lub pełnoletnich, które nadal się uczą, ale nie przekroczyły 25 roku życia i nie osiągnęły dochodów wyższych od 3089 zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik jest rodzicem biologicznym, opiekunem prawnym czy stanowi rodzinę zastępczą.

Jeżeli wychowuje jedynaka, znaczenie będzie miało jednak kryterium dochodowe. Z ulgi prorodzinnej mogą wówczas skorzystać osoby, które osiągnęły przychody nie wyższe niż:

 • 56 000 zł w przypadku samotnego wychowywania dziecka;
 • 112 000 zł w przypadku wychowywania dziecka przez oboje rodziców.

Co ważne – małżonkowie wspólnie otrzymują ulgę na dziecko. Jeżeli rozliczają się z fiskusem oddzielnie, muszą określić proporcje, w jakich chcą z niej skorzystać.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Jeżeli kwota pozostałego do zapłacenia podatku jest zbyt niska, aby skorzystać z pełni ulgi, uzyskujemy prawo do odliczenia różnicy pomiędzy zasadniczą kwotą odliczenia a tą widniejącą w formularzu PIT. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci nie może być jednak wyższy od sumy odliczonych i opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ulga rehabilitacyjna

Kolejną ulgą podatkową, która w wymierny sposób może przełożyć się na życie osób borykających się z poważnymi problemami, jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które utrzymują osobę niepełnosprawną i ponoszą związane z tym wydatki na rehabilitację albo inne wydatki umożliwiające wykonywanie czynności życiowych przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, w tym niezbędne zabiegi.

Wydatki, które zaliczyć można do ulgi rehabilitacyjnej, dzieli się na nielimitowane (wówczas zalicza się cały poniesiony z tego tytułu wydatek) lub limitowane, gdzie Ustawodawca wprowadził limit środków. Pierwsza grupa to między innymi:

 • Wyposażenie mieszkań i budynków do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego;
 • Zakup i serwis niezbędnych urządzeń;
 • Pobyty na turnusach rehabilitacyjnych;
 • Pobyty na leczeniu w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Opieka pielęgniarska;
 • Koszty pracy tłumacza języka migowego;
 • Kolonie i obozy dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
 • Przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi;

Limitowane wydatki przy uldze rehabilitacyjnej to z kolei:

 • Utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł na rok podatkowy);
 • Opłacenie przewodników osób niewidomych (do 2280 zł na rok podatkowy);
 • Używanie samochodu osobowego (do 2280 zł na rok podatkowy);
 • Leki przepisane przez specjalistę (miesięczna suma poniesiona z tego tytułu pomniejszona o sto złotych).

Zakup lekarstw nie jest ujmowany ani w wydatkach limitowanych ani nielimitowanych, a odliczenie dotyczy różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Aby skorzystać z ulgi należy dysponować pisemnym zaleceniem lekarza oraz fakturą za wskazane leki.

Ulga na Internet

Wciąż dużą popularnością cieszy się również ulga na Internet. Choć czasy, w których dostęp do sieci w Polsce był rzadkością, bezpowrotnie minęły (w czym pewnie niemała zasługa przywołanej ulgi) wciąż można z niej skorzystać, choć siłą rzeczy grono osób, które mogą dzięki temu oszczędzić, z roku na rok maleje.

Ulga na Internet przysługuje wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach. Jeżeli skorzystaliśmy z niej za rok podatkowy 2017 i 2018, nie możemy jej odliczyć w przyszłości. Stała maksymalna kwota odliczenia od podatku wynosi 760 zł w jednym roku (o ile oczywiście nie wydaliśmy z tego tytułu mniejszej sumy).

Warto jednak pamiętać, że do wydatków za Internet wlicza się zarówno dostęp do sieci w domu, jak i ten, który umożliwia np. telefonia komórkowa. Występując o ulgę na Internet trzeba posiadać dowód zakupu, taki jak np. faktura VAT za dostarczanie Internetu do domu.

Ulga mieszkaniowa

Osoby, które nabyły nieruchomość lub uzyskały ją np. poprzez darowiznę, a potem w ciągu pierwszych 5 lat dokonały jej zbycia muszą opłacić stosowny podatek. Ustawodawca przewiduje jednak sposób na uniknięcie tego zobowiązania: dzieje się tak, jeśli zysk przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe, czyli m.in. zakup innej nieruchomości, działki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy spłatę kredytu hipotecznego. W 2019 roku weszły jednak w życie dwie istotne zmiany w tym aspekcie:

 • Do trzech lat został wydłużony okres, w jakim należy wykorzystać środki w celach mieszkaniowych (dotychczas wynosił on dwa lata).
 • 5-letni okres nie jest naliczany od momentu przejęcia własności nad nieruchomością w przypadku otrzymania jej na drodze spadku – ten nalicza się od czasu, w którym spadkodawca nabył prawo do nieruchomości lub ją wybudował.

Zmianie uległy również koszty, które możemy odliczyć od przychodu z tego tytułu. Zaliczają się do nich obecnie, oprócz wydatków poniesionych np. w związku z remontem czy modernizacją, również ogólne koszty nabycia oraz przejęte ciężary spadkowe.

Ulga abolicyjna - praca za granicą

Podatników osiągających dochód poza granicami Polski może zainteresować z kolei ulga abolicyjna. Odprowadzone za granicą podatki należy wykazać  w załączniku PIT/O i PIT/ZG deklaracji PIT-36. Następuje wówczas tak zwane proporcjonalne odliczenie. Równolegle można skorzystać również ze zwolnienia z progresją, które pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania.

W pierwszym przypadku ulga abolicyjna umożliwi jednak zrównanie wymiaru podatku do poziomu zwolnienia z progresją, więc finalnie pracownik osiągający dochody poza granicami ojczyzny nie będzie musiał dwa razy dzielić się swoim zyskiem z fiskusem.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 20 000zł

Zwolnienie z podatku dla młodych osób

Największym udogodnieniem podatkowym cieszą się młode osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Ustawodawca wprowadził dla nich zerowy PIT. Zasadniczo są tylko dwa warunki: po osoby te muszą osiągać przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) lub umowy zlecenie.

Od 2021 roku preferencją objęte są również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Po drugie ulgą podatkową zostaną objęte dochody nieprzekraczające 85 528 zł w 2021 roku. W 2019 roku – z racji tego, że rozwiązanie obowiązuje od sierpnia – kwota niepodlegająca opodatkowaniu wynosi natomiast 35 636,67.

Pozostałe ulgi podatkowe w 2021 roku

Do dyspozycji podatników pozostają również inne ulgi podatkowe. Te w znacznej mierze są odpowiedzią na aktualne potrzeby obywateli. Należą do nich m.in.:

 • Ulga termomodernizacyjna – od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w związku z termomodernizacją budynku jednorodzinnego. Oprócz dokumentów poświadczających poniesione koszty (faktury id czynnych podatników VAT) konieczne stanie się również sporządzenie audytu energetycznego, który pokaże, że działania przyniosły wymierny efekt.
 • Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym możemy również odliczyć od dochodu darowizny, które przekazaliśmy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Limit wynosi 6% osiągniętego w danym roku dochodu. Nie dotyczy to jednak celów charytatywnych Kościoła Katolickiego.
 • Ulga podatkowa za oddawanie krwi i osocza – zyskać na podatkach mogą również krwiodawcy. 1 litr oddanej krwi rzadkiej grupy to 130 zł, litr osocza to natomiast 350 zł. Można to odliczyć w zeznaniu PIT do 6% wysokości dochodu.
 • Ulga za IKZE – odliczenia można dokonać również z tytułu wpłaty na rachunek Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). To bardzo prosty sposób na połączenie efektywnego oszczędzania środków z myślą o emeryturze oraz uzyskanie oszczędności na podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj o udokumentowaniu prawa do przysługujących ulg i odliczeń

Podatnik powinien zdawać sobie przy tym sprawę z tego, że aby dokonać odliczenia od dochodu czy skorzystać z ulg przy podatku dochodowym, należy przede wszystkim w odpowiedni sposób je udokumentować. Warto zbierać więc wszelkiego typu rachunki i faktury pozwalające na dokonanie odliczeń.

Trzeba liczyć się także z koniecznością przedstawienia tych dowodów w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Co do zasady należy przechowywać je przez 5 następujących lat podatkowych. W przypadku deklaracji PIT za 2021 rok, rozliczanych w 2022 roku, konieczne będzie wobec tego przechowywanie ich do końca 2027 roku.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Podatek od kupna mieszkania: kiedy i jak go zapłacić?

Poradniki