Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Małżonkowie w większości przypadków mają możliwość wspólnego rozliczenia PIT. Warto dowiedzieć się, kiedy mogą z niego skorzystać i czy zawsze jest to opłacalne.

Choć wydaje się, że nie posiadamy zbyt dużego wpływu na roczne rozliczenia podatkowe, w wielu przypadkach fiskus daje nam do wyboru kilka opcji, w tym takie, które mogą wiązać się z dodatkowymi udogodnieniami. Jednym z nich jest wypełnianie PIT-u wspólnie z małżonkiem. W określonych przypadkach pozwoli to na uzyskanie wyraźnych oszczędności. Wynika to bezpośrednio z polityki prorodzinnej państwa. Warto zastanowić się nad taką opcją zwłaszcza, jeżeli dochody jednego z małżonków przekraczają pierwszy próg podatkowy, a drugiego są niższe – wówczas jest to w praktyce najlepszy sposób na uniknięcie wyższej stawki opodatkowania. Wbrew pozorom wspólne rozliczenie małżonków jest łatwe i nie wiąże się z większymi komplikacjami czy dodatkowymi procedurami formalnymi.

Wspólne rozliczenie małżonków: kiedy się opłaca? Jak to zrobić? (Pexels)

Rozliczenie z małżonkiem – kiedy jest możliwe?

Ze wspólnego rozliczenia małżonków mogą skorzystać osoby, które:

  • Pozostają w związku małżeńskim przez cały rok. Oznacza to, że podatnicy, którzy zawarli związek małżeński w trakcie jego trwania lub rozwiedli się, będą musieli rozliczyć się z fiskusem oddzielnie. Wyjątek stanowi tutaj śmierć jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania: wówczas będzie to możliwe, jednocześnie nie można jednak rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
  • Wybrali małżeńską wspólność majątkową – rozliczenie PIT z małżonkiem jest możliwe tylko wtedy, jeżeli nie podpisano umowy o rozdzielności majątkowej lub nie zdecydowano się na potwierdzoną prawnie separację. Jeżeli ta jest jednak nieformalna – wspólne wypełnienie PIT-u jest możliwe.
  • Obie strony są polskimi rezydentami podatkowymi.
  • Żaden z małżonków nie rozlicza się za pomocą podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (za wyjątkiem przychodów z tytułu najmu czy dzierżawy). Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze skali podatkowej, mogą jednak bez przeszkód skorzystać z takiej opcji.

Opłacalne rozliczenie PIT z małżonkiem

Wspólne złożenie deklaracji podatkowej w niektórych przypadkach daje bardzo duże korzyści podatkowe. Dzieje się tak zwłaszcza, jeżeli przychody jednego z małżonków są wysokie i wchodzą w drugi próg podatkowy, natomiast drugi z nich zarabia mniej. O ile w przypadku oddzielnego rozliczenia PIT konieczne byłoby opodatkowanie części dochodu według stawki 32%, w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków dochody ulegają zsumowaniu i podziałowi przez dwa. W wielu sytuacjach pozwoli to wymiernie wpłynąć na wysokość odprowadzonego podatku.

Drugim szczególnie korzystnym dla podatników scenariuszem jest fakt nieosiągania jakichkolwiek dochodów przez jednego z małżonków. W takim przypadku nie może on skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli rozliczy się jednak wspólnie, będzie mógł z niej skorzystać współmałżonek, co również przełoży się na oszczędności.

Jak to zrobić?

Podstawową zaletą wspólnego rozliczenia małżonków jest absolutny brak dodatkowych formalności. Na formularzu PIT wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole. Co ważne – od 2019 roku możemy zrobić to nie tylko w deklaracji podatkowej, ale również w jej korekcie. Pod dokumentem może podpisać się jeden z małżonków. W ujęciu fiskusa oznacza to, że oświadcza, iż otrzymał od współmałżonka upoważnienie na złożenie podpisu również w jego imieniu. W podobny sposób wygląda to w przypadku skorzystania z elektronicznej formy wypełniania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków wiąże się więc z absolutnym minimum formalności.

Rozliczenie z małżonkiem nie zawsze opłacalne

Poza wskazanymi scenariuszami rozliczenie z małżonkiem w większości przypadków okaże się neutralne, może również wiązać się jednak ze stratą w stosunku do złożenia dwóch niezależnych deklaracji podatkowych. Stanie się tak jeśli:

  • Zarówno jeden, jak i drugi małżonek zarabia i jest opodatkowany według niższej stawki: jeżeli dochody żadnego z małżonków nie wchodzą w drugi próg podatkowy, a oboje mają przy tym prawo do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, wspólne rozliczenie nie przyniesie żadnych korzyści.
  • Jeżeli jeden z małżonków ma dochody wyższe od 1 mln zł: jedną z nowości podatkowych wprowadzonych przez rząd jest danina solidarnościowa, określana również czasami mianem 3 progu podatkowego. Osoby, których dochód przekroczy 1 mln zł, będą musiały zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki powyżej tej sumy. Wspólne rozliczenie małżonków nie umożliwi ominięcia tego obowiązku.
  • Jeżeli wspólny dochód jest niższy od 85 528 zł, a zarabiający mniej małżonek osiąga dochód wyższy od 8 000 zł – wówczas tracimy na kwocie zmniejszającej podatek.

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Do wspólnego rozliczenia małżonków pod pewnymi względami podobne jest rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To pozwala jednak na większe oszczędności. Samotny rodzic płaci podatek w wysokości podwójnego podatku od połowy osiągniętych dochodów, poza tym może skorzystać z dwukrotności kwoty wolnej od podatku, o ile dziecko nie osiąga żadnych dochodów. Oczywiście to najdogodniejsza forma rozliczenia dla samotnego rodzica osiągającego dochód w wysokości 171 056 zł, ponieważ pozwoli mu to na uniknięcie wejścia w drugi próg podatkowy. Jednocześnie warto jednak pamiętać, że fiskusa interesuje nie tyle sytuacja prawna rodziców, ile sytuacja życiowa. Jeśli więc rodzice żyją w konkubinacie lub dzielą się opieką nad dzieckiem, ale nie są małżeństwem lub nie dokonali formalnego podziału opieki, urząd skarbowy może przyjrzeć się ich sytuacji i wykluczyć możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


2020-04-06

Paypal: co to i co umożliwia konto PayPal?

Dokonywanie płatności w internecie jest niezwykle proste i szybkie. Jedną z dostępnych metod jest PayPal. Dzięki serwisowi możemy zapewnić sobie również dodatkową ochronę.

2020-03-18

Jak bezpiecznie robić e-zakupy? 5 porad dotyczących zakupów online

Internet sprawia, że niemal wszystkie produkty znajdują się w zasięgu zaledwie kilku kliknięć. Aby z zakupów online czerpać wyłącznie korzyści, trzeba wiedzieć, jak przeprowadzać je bezpiecznie.

2020-03-06

SEPA: co trzeba wiedzieć o przelewie europejskim?

Wykonywanie przelewów międzynarodowych kojarzy się z nieco bardziej skomplikowaną procedurą i dłuższym czasem oczekiwania. Dzięki przelewowi SEPA wszystko jest jednak prostsze.

PIT-37 online. Rozliczenie PIT przez Internet

Rozliczenie podatków stało się w ostatnim czasie bardzo łatwe. Każdy z nas może uregulować swoje zobowiązania wobec fiskusa w ciągu kilku minut bez wychodzenia z domu.

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe - jak działają i czym się różnią?

Regulowanie comiesięcznych płatności to często kłopotliwy obowiązek, zwłaszcza jeżeli mamy sporo rachunków do opłacenia. Z pomocą może przyjść polecenie zapłaty lub zlecenie stałe.

Rodzaje PITów. Jaki PIT wypełnić?

Rozliczanie PITów to obowiązek, który lubimy odkładać na ostatnią chwilę. Ważne są przy tym nie tylko terminy, ale również formularz, z którego musimy skorzystać.

Wspólne rozliczenie małżonków: kiedy się opłaca? Jak to zrobić?

Małżonkowie w większości przypadków mają możliwość wspólnego rozliczenia PIT. Warto dowiedzieć się, kiedy mogą z niego skorzystać i czy zawsze jest to opłacalne.

Ikona informacji
poradniki