Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 rok: kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 rok: kiedy się opłaca?
Spis treści

Małżonkowie w większości przypadków mają możliwość wspólnego rozliczenia PIT. Warto dowiedzieć się, kiedy mogą z niego skorzystać i czy zawsze jest to opłacalne.

Choć wydaje się, że nie posiadamy zbyt dużego wpływu na roczne rozliczenia podatkowe, w wielu przypadkach fiskus daje nam do wyboru kilka opcji, w tym takie, które mogą wiązać się z dodatkowymi udogodnieniami. Jednym z nich jest wypełnianie PIT-u wspólnie z małżonkiem. W określonych przypadkach pozwoli to na uzyskanie wyraźnych oszczędności.

Wynika to bezpośrednio z polityki prorodzinnej państwa. Warto zastanowić się nad taką opcją zwłaszcza, jeżeli dochody jednego z małżonków przekraczają pierwszy próg podatkowy, a drugiego są niższe – wówczas jest to w praktyce najlepszy sposób na uniknięcie wyższej stawki opodatkowania. Wbrew pozorom wspólne rozliczenie małżonków jest łatwe i nie wiąże się z większymi komplikacjami czy dodatkowymi formalnościami.

Rozliczenie z małżonkiem za 2021 rok. Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczenia?

Ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem w 2021 roku mogły skorzystać osoby, które:

  • Pozostają w związku małżeńskim przez cały rok. Oznacza to, że podatnicy, którzy zawarli związek małżeński w trakcie jego trwania lub rozwiedli się, będą musieli rozliczyć się z fiskusem oddzielnie. Wyjątek stanowi tutaj śmierć jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania: wówczas będzie to możliwe, jednocześnie nie można jednak rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
  • Wybrali małżeńską wspólność majątkową – rozliczenie PIT z małżonkiem jest możliwe tylko wtedy, jeżeli nie podpisano umowy o rozdzielności majątkowej lub nie zdecydowano się na potwierdzoną prawnie separację. Jeżeli ta jest jednak nieformalna – wspólne wypełnienie PIT-u jest możliwe.
  • Obie strony są polskimi rezydentami podatkowymi, a więc posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.
  • Żaden z małżonków nie rozlicza się za pomocą podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (za wyjątkiem przychodów z tytułu najmu czy dzierżawy). Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze skali podatkowej, mogą jednak bez przeszkód skorzystać z takiej opcji.
  • Złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w złożonym zeznaniu podatkowym. Wniosek ten złożyć można także w ramach korekty przekazanej wcześniej deklaracji.

Opłacalne rozliczenie PIT z małżonkiem

Wspólne złożenie deklaracji podatkowej w niektórych przypadkach daje bardzo duże korzyści podatkowe. Dzieje się tak zwłaszcza, jeżeli przychody jednego z małżonków są wysokie i wchodzą w drugi próg podatkowy, natomiast drugi z nich zarabia mniej. O ile w przypadku oddzielnego rozliczenia PIT konieczne byłoby opodatkowanie części dochodu według stawki 32%, w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków dochody ulegają zsumowaniu i podziałowi przez dwa. W wielu sytuacjach pozwoli to wymiernie wpłynąć na wysokość odprowadzonego podatku.

Drugim szczególnie korzystnym dla podatników scenariuszem jest fakt nieosiągania jakichkolwiek dochodów przez jednego z małżonków. W takim przypadku nie może on skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli rozliczy się jednak wspólnie, będzie mógł z niej skorzystać współmałżonek, co również przełoży się na oszczędności.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem: jak to zrobić?

Podstawową zaletą wspólnego rozliczenia małżonków jest absolutny brak dodatkowych formalności. Na formularzu PIT wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole. Co ważne – od 2019 roku możemy zrobić to nie tylko w deklaracji podatkowej, ale również w jej korekcie. Pod dokumentem może podpisać się jeden z małżonków. 

W ujęciu fiskusa oznacza to, że oświadcza, iż otrzymał od współmałżonka upoważnienie na złożenie podpisu również w jego imieniu. W podobny sposób wygląda to w przypadku skorzystania z elektronicznej formy wypełniania PIT. Wspólne rozliczenie PIT wiąże się więc z absolutnym minimum formalności. Rozliczyć się wspólnie można także, korzystając z dowolnego sposobu na rozliczenie PIT.

Rozliczenie z małżonkiem za 2021 rok nie zawsze opłacalne

Poza wskazanymi scenariuszami rozliczenie z małżonkiem w większości przypadków okaże się neutralne, może również wiązać się jednak ze stratą w stosunku do złożenia dwóch niezależnych deklaracji podatkowych. Stanie się tak jeśli:

  • Zarówno jeden, jak i drugi małżonek zarabia i jest opodatkowany według niższej stawki: jeżeli dochody żadnego z małżonków nie wchodzą w drugi próg podatkowy, a oboje mają przy tym prawo do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, wspólne rozliczenie nie przyniesie żadnych korzyści.
  • Jeżeli jeden z małżonków ma dochody wyższe od 1 mln zł: jedną z nowości podatkowych wprowadzonych przez rząd jest danina solidarnościowa, określana również czasami mianem 3 progu podatkowego. Osoby, których dochód przekroczy 1 mln zł, będą musiały zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki powyżej tej sumy. Osoby, które chcą dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem, nie ominą tego obowiązku.
  • Jeżeli wspólny dochód jest niższy od 85 528 zł, a zarabiający mniej małżonek osiąga dochód wyższy od 8 000 zł – wówczas tracimy na kwocie zmniejszającej podatek.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Wspólne rozliczenie małżonków a mieszkanie za granicą

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której jeden z małżonków przebywa poza granicami Polski i tam także osiąga dochody. W związku z tym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jednego z nich może być inne, co mogłoby uniemożliwić rozliczenie wspólnie z małżonkiem w Polsce. Nadal jest to jednak możliwe w określonych przypadkach.

Stanie się tak, jeżeli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych będzie znajdować się w innym państwie Unii Europejskiej, w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii oraz jeżeli ich łączne przychody osiągnięte w Polsce stanowią co najmniej 75% całości osiągniętych przychodów. Poza tym należy również potwierdzić certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Drugi z małżonków musi natomiast podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Trzeba również pamiętać o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów wystawionych przez zagraniczny organ podatkowy o ile pojawi się takie żądanie ze strony krajowych organów podatkowych.

Czy deklaracja musi być podpisana przez oboje małżonków?

Chociaż wspólne rozliczenie dotyczy obojga małżonków to może być ono złożone przez jednego z nich. Urząd skarbowy traktuje podpisanie wniosku przez jednego z małżonków za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie. Trzeba mieć świadomość, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Do wspólnego rozliczenia małżonków pod pewnymi względami podobne jest rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To pozwala jednak na większe oszczędności. Samotny rodzic płaci podatek w wysokości podwójnego podatku od połowy osiągniętych dochodów, poza tym może skorzystać z dwukrotności kwoty wolnej od podatku, o ile dziecko nie osiąga żadnych dochodów.

Oczywiście to najdogodniejsza forma rozliczenia dla samotnego rodzica osiągającego dochód w wysokości 171 056 zł, ponieważ pozwoli mu to na uniknięcie wejścia w drugi próg podatkowy. Jednocześnie warto jednak pamiętać, że fiskusa interesuje nie tyle sytuacja prawna rodziców, ile sytuacja życiowa. Jeśli więc rodzice żyją w konkubinacie lub dzielą się opieką nad dzieckiem, ale nie są małżeństwem lub nie dokonali formalnego podziału opieki, urząd skarbowy może przyjrzeć się ich sytuacji i wykluczyć możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jak rozliczyć PIT za 2021 rok? Najlepiej przez Internet

Obecnie rozliczenie PIT jest niezwykle proste. Dotyczy to również osób, które chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Można zrobić to w standardowy sposób, uzupełniając formularz i dostarczając go w sposób fizyczny do odpowiedniego urzędu skarbowego (np. osobiście lub listownie).

Zdecydowanie lepiej zrobić to jednak przez Internet. W tym celu można skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów systemu Twój e-PIT, platformy e-Deklaracje lub bezpłatnych programów PIT dostarczanych przez innych dostawców. Umożliwi to nie tylko szybkie uporanie się z tym obowiązkiem, ale również odniesienie wymiernych korzyści. Nadpłata podatku zostanie zwrócona w ciągu maksymalnie 45 dni zamiast standardowych 3 miesięcy.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Zerowy PIT dla młodych. Jak wygląda podatek do 26 roku życia

Poradniki