Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kwota wolna od podatku 2021. Jak zastosować kwotę zmniejszającą podatek?

Kwota wolna od podatku 2021. Jak zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
Spis treści

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych to obowiązek każdej osoby, która osiągnęła podlegające opodatkowaniu dochody. Warto dowiedzieć się, czym jest i jak zastosować kwotę wolną od podatku.

Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego to dla większości podatników duże obciążenie, wpływające w istotny sposób na sytuację majątkową. Obliczenie należności wobec urzędu skarbowego zależy przy tym od kilku czynników i nie ogranicza się wyłącznie do kwoty dochodu oraz odpowiedniej stawki podatku. Należy wziąć także pod uwagę kwotę wolną od podatku i wysokość powiązanej z nią kwoty zmniejszającej podatek.

Informacje na ten temat są szczególnie ważne dla osób, które decydują się na samodzielne rozliczenie deklaracji PIT przy pomocy standardowego formularza. Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenie PIT online, skorzystają natomiast z kwoty wolnej od podatku wyliczonej przez odpowiednie algorytmy. Niezależnie od sytuacji warto dowiedzieć się więcej na ten temat i poznać obowiązujące zasady.

Kwota wolna od podatku: czym jest?

Zgodnie z obowiązującymi przypisami jest to kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że osoby, które w trakcie roku podatkowego osiągną dochody niższe od tej wartości, nie będą musiały w ogóle zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Co ważne: nie oznacza to jednak, że nie będą musiały złożyć w związku z tym odpowiedniej deklaracji PIT.

Warto mieć także świadomość, że możliwość skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek mają jedynie podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej, a więc np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także przedsiębiorcy, którzy wybrali ten sposób opodatkowania. Kwoty wolnej nie mogą uwzględnić m.in. ryczałtowcy czy przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego.

Ile wynosi kwota wolna od podatku? Kwota wolna w PIT 2021

Kwota wolna od podatku jest zależna od wysokości podstawy opodatkowania. Jest przy tym degresywna, a więc kwota zmniejszająca podatek maleje wraz ze wzrostem dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym.

  • Podstawa obliczenia podatku dla dochodów mieszczących się w przedziale od 0,01 zł do 8.001,49 zł pozwala na całkowite zwolnienie z obowiązku płacenia podatku. Kwota wolna od podatku wynosi więc 8001,49 zł, a kwota zmniejszająca podatek 1360 zł.
  • W przypadku dochodów w przedziale od 8.001,50 zł 13.000,49 zł kwota wolna od podatku maleje i wynosi od 8000 zł do 3091 zł. Kwota zmniejszająca podatek wynosi natomiast od 1.360 zł do 525,12 zł.
  • Osoby, których dochód mieści się w przedziale od 13.000,50 zł do 85.528,49 zł dysponują kwotą wolną w wysokości 3091 zł. Kwota zmniejszająca podatek jest natomiast niezmienna i wynosi 525,12 zł.
  • Dla dochodów w kwocie od 85 528,50 zł do 127 000,49 zł kwota wolna od podatku mieści się w przedziale od 3 091 zł do 0 zł. Kwotę zmniejszającą podatek określa przedział od 525,10 zł do 0 zł.
  • Dla dochodów powyżej 127.000,50 zł nie występuje kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w PIT 2021

Z kwoty wolnej od podatku skorzystają tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych za pomocą deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-36. Kwotę zmniejszającą podatek w relacji do wysokości podstawy opodatkowania znajdują się w poniższej tabeli:

Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2021 rok
do 8 000 zł 1 360 zł
8 001–13 000 zł 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł
13 001–85 528 zł 525,12 zł
85 529–127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
Wyższy od 127 001 zł Brak kwoty zmniejszającej podatek

Skala podatkowa w 2021 roku

Skala podatkowa obowiązująca w Polsce w 2021 roku opiera się na dwóch stawkach - 17% i 32%. Podatek rozlicza się na podstawie poniższych schematów:

Podstawa opodatkowania
Podatek za 2021 rok
do kwoty 85 528 zł 17% x dochód - kwota zmniejszająca podatek
kwota powyżej 85 528 zł (14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku w 2021 roku: jak ją zastosować?

Aby prawidłowo oszacować wysokość podatku, najpierw należy zsumować wartość osiągniętych dochodów. Co ważne: należy uwzględnić przy tym wszystkie osiągnięte dochody pochodzące z różnych źródeł. Podatnicy, którzy uzyskiwali zysk wyłącznie za pośrednictwem płatnika, odprowadzającego za nich zaliczki na podatek dochodowy, zrobią to przy pomocy deklaracji PIT-37.

Ci, którzy za część lub całość dochodu robili to samodzielnie, skorzystają natomiast z druku PIT-36. Kwota zmniejszająca podatek w wybranej wysokości powinna zostać odjęta od kwoty obliczonego podatku jeszcze przed zastosowaniem ulg podatkowych (np. ulgi prorodzinnej, ulgi z tytułu wpłat na IKZE czy ulgi internetowej).

Wobec tego: osoba, której podstawa opodatkowania wyniosła 8000 zł, nie zapłaci podatku w ogóle, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 360 zł, czyli całość należnego PIT. Podatnik, który zarobił 20 000 zł zapłaci 2 875 zł PIT, a kwota zmniejszająca podatek, którą zastosuje, wyniesie 525,12 zł. Podatek PIT w przypadku osoby, której podstawa opodatkowania wyniosła równowartość progu podatkowego (85 529 zł) wyniesie 14 015 zł, kwota wolna od podatku będzie natomiast taka sama jak w poprzednim przykładzie.

Jak rozliczyć PIT za 2021 w łatwy sposób?

Podatnicy zyskali zestaw narzędzi, które umożliwiają łatwe rozliczenie podatku, bez konieczności uzyskiwania informacji m.in. o kwocie wolnej czy samodzielnego obliczania należności. Cały proces jest przy tym zautomatyzowany i umożliwia rozliczenie podatku bez obaw o to, że zostanie popełniony błąd, który mógłby stać się przyczyną problemów ze skarbówką.

Do dyspozycji podatnika pozostaje m.in. przygotowana przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT, która oferuje dostęp do częściowo rozliczonej deklaracji, w której znajdą się m.in. informacje widniejące na nadesłanych przez płatników dokumentach, w tym również należność podatku. Wystarczy wskazać dane dotyczące m.in. przysługujących ulg i odliczeń, a następnie zaakceptować wniosek.

Podobne funkcjonalności oferują również programy oferowane przez zewnętrznych dostawców. Dzięki ich wsparciu każdy podatnik błyskawicznie rozliczy PIT, skorzysta z ulg, wskaże organizację pożytku publicznego, na której konto trafi 1% PIT, a na końcu prześle deklarację do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Warto wspomnieć, że w 2022 roku podatnicy rozliczający się według skali podatkowej i zarabiający rocznie do 30.000 zł nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych. To jedna z wielu zmian wprowadzonych w ramach ustawy Polski Ład.

W przypadku dochodu do 120.000 zł rocznie podatek będzie wynosić 17% minus 5.100 zł (kwota zmniejszająca podatek). Osoby zarabiające powyżej 120.000 rocznie obliczą podatek według następującego wzoru: 15.300 zł + 32% nadwyżki nad 120.000 zł. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już malała wraz ze wzrostem dochodów podatnika i będzie taka sama.

Sprawdź też: Mikrorachunek podatkowy. Jak założyć mikrorachunek?

Sprawdź też: Podatek Belki. Czym jest podatek od zysków kapitałowych?

Poradniki