SMART > Poradniki > Firma > Rejestracja jednoosobowej działalności – jak założyć firmę online?

Rejestracja jednoosobowej działalności – jak założyć firmę online?

Rejestracja działalności jednoosobowej jest szybka i nieskomplikowana. Można jej dokonać w pełni zdalnie.

Rejestracja jednoosobowej działalności – jak założyć firmę online?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Jeszcze kilka lat temu, aby zarejestrować działalność gospodarczą, konieczna była wizyta w kilku urzędach, a sam proces wydawał się skomplikowany i zajmował bardzo dużo czasu. Dzisiaj jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować dosłownie w kilkanaście minut z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji bankowej lub przy pomocy systemu rządowego Biznes.gov.pl. Narzędzia dają możliwość jednoczesnego złożenia wniosku o rejestrację działalności oraz o jej zgłoszenia do ZUS/KRUS, urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawdź równieżStart-up -- co warto o nim wiedzieć?

Kiedy nie trzeba rejestrować firmy?

W 2018 roku do polskiego ustawodawstwa wprowadzona została instytucja działalności nierejestrowanej (nierejestrowej, nieewidencjonowanej). Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która ma charakter zorganizowany i ciągły, ale z uwagi na niski poziom przychodów w świetle prawa nie jest uznawana za działalność gospodarczą, dlatego nie trzeba jej rejestrować w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, jeśli przychody z niej nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, jeśli przychody z niej nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W pierwszej połowie 2023 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) minimalne wynagrodzenie wyniosło 3 490 złotych, więc próg braku konieczności rejestracji działalności osiągnął wysokość 1 745 złotych. Od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3 600 złotych brutto, co oznacza, że działalność nierejestrowana kończy się na progu przychodów równych 1 800 złotych brutto miesięcznie.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do spełnienia, aby móc prowadzić działalność nieewidencjonowaną jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 5 ostatnich lat. W tym czasie mogłeś zupełnie nie posiadać firmy lub mogła pozostawać ona w stanie zawieszenia. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność prowadzona poza granicami Polski.

Zmieniły się dane Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej? Sprawdź, jak zaktualizować informacje w CEIDG!

Kiedy rejestracja jednoosobowej działalności będzie konieczna?

Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, jeśli planujesz wykonywanie działalności wymagającej zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przykładami działalności regulowanej, wymagającej zezwolenia lub koncesji są:

 • ochrona osób lub mienia;

 • sprzedaż alkoholu;

 • organizacja imprez turystycznych;

 • usługi detektywistyczne;

 • zbieranie odpadów.

Działalność będą musieli również zarejestrować wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi określone w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku  – Prawo przedsiębiorców jako działalność gospodarcza, a więc na przykład:

 • pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym również osoby wykonujące czynności agencyjne);

 • osoby świadczące usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprawdź również: Otwieranie działalności krok po kroku

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Jeśli będziesz prowadził działalność, która będzie wymagała rejestracji, możesz dokonać jej całkowicie przez Internet. Taką możliwość daje rządowa platforma Biznes.gov.pl, ale funkcjonalność rejestracji działalności znajduje się również przy wielu bankowych kontach firmowych.

Jednoosobową działalność gospodarczą założysz online za pośrednictwem platformy rządowej Biznes.gov.pl oraz aplikacji niektórych banków.

Zastanawiasz się, które konto firmowe wybrać dla swojej działalności? Skorzystaj z naszego poradnika: Konto firmowe z księgowością – ranking, poradnik

Chciałbyś wiedzieć więcej? Przeczytaj: Koszty uzyskania przychodu – praktyczny poradnik

Rejestracja firmy na Biznes.gov.pl

Na Biznes.gov.pl znajduje się elektroniczny kreator wniosku o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wystarczy go uzupełnić o własne dane osobowe, zaznaczyć interesujące Cię opcje i dopisać elementy, których we wniosku nie ma, a chciałbyś, żeby tam się znalazły i system sam przygotuje odpowiedni wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenia do: ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

Co więcej, jeśli założysz konto na Biznes.gov.pl, to w przyszłości będziesz miał możliwość zdalnego zmieniania danych figurujących we wpisie, zawieszenia działalności, jej wznowienia oraz zakończenia.

Pamiętaj, że internetowa rejestracja firmy wymaga złożenia podpisu elektronicznego:

 • podpisu zaufanego – składa się go za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a więc rządowego bezpłatnego narzędzia wykorzystywanego do kontaktów z administracją publiczną; profil z łatwością założy każda osoba posiadająca numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

lub

 • podpisu kwalifikowanegoto płatne narzędzie sprzedawane przez certyfikowanych dostawców usług zaufania; zgodnie z obowiązującym prawem taki podpis posiada taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny.

Zobacz również: Formy opodatkowania działalności gospodarczej – charakterystyka. Którą z nich wybrać dla własnego biznesu?

Rejestracja firmy przez bankowość elektroniczną

Założenie firmy online możliwe jest również przy pomocy bankowości elektronicznej w niektórych bankach. Które instytucje dają taką opcję? Są to na przykład:

 • PKO BP;

 • Santander Bank Polska;

 • Bank Millennium;

 • mBank;

 • ING Bank Śląski;

 • Pekao S.A.

Przeczytaj też: Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – czy masz szansę je uzyskać?

Dane we wniosku o rejestrację działalności

We wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej będą musiały się znaleźć następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela działalności, imiona jego rodziców, data i miejsce urodzenia;

 • oznaczenie dokumentu tożsamości – rodzaj, seria, numer;

 • numer PESEL;

 • wymienienie wszystkich posiadanych obywatelstw;

 • numery NIP i REGON (jeśli zostały nadane; jeśli nie zostały nadane, to wniosek o rejestrację działalności będzie jednocześnie wnioskiem o nadanie tych numerów);

 • adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny;

 • adresy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • nazwa zakładanej działalności;

 • nazwa skrócona;

 • kody PKD;

 • liczba planowanych do zatrudnienia pracowników;

 • data rozpoczęcia działalności;

 • informacja o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;

 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela działalności.

Przeczytaj również: Co to jest i jak sprawdzić numer NIP firmy?

Przeczytaj również: https://www.bankier.pl/smart/rejestracja-spolki-czyli-jak-szybko-zalozyc-i-zarejestrowac-spolke

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

 1. Nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, jeśli przychody z niej nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

 2. Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, jeśli planujesz wykonywanie działalności wymagającej zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

 3. Działalność będą musieli również zarejestrować wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi określone w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku  – Prawo przedsiębiorców jako działalność gospodarcza.

 4. Jednoosobową działalność gospodarczą założysz online za pośrednictwem platformy rządowej Biznes.gov.pl oraz aplikacji niektórych banków.

Rejestracja firmy

Poradniki