PKD. Jak wybrać właściwe kody PKD?

Spis treści

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z kilkoma formalnościami. We wniosku CEIDG-1 należy wskazać również kody PKD, pozwalające na sklasyfikowanie przedsiębiorstwa.

Rozpoczynanie biznesu bez wizji dotyczącej podejmowanych w przyszłości działań nie ma najmniejszego sensu. Jest to przy tym nie tylko wymóg rynku, ale również urzędu rejestrującego nową działalność gospodarczą. Jedną z najważniejszych informacji, które należy umieścić w formularzu CEIDG-1, są kody PKD. Z jednej strony pełnią funkcję statystyczną, z drugiej mają znaczny wpływ na działania podejmowane przez przedsiębiorcę. Choć często informacja ta bywa bagatelizowana, lepiej dobrze przemyśleć swoje decyzje i dowiedzieć się, czym jest sama PKD, jak znaleźć odpowiednie kody PKD oraz z czym będzie się to wiązało.

Polska Klasyfikacja Działalności: czym jest PKD?

Choć przedsiębiorcy często posługują się skrótem PKD, jednocześnie dosyć rzadko sięgają po jego rozwinięcie. Kryje się za nim natomiast Polska Klasyfikacja Działalności, uchwalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku. Upraszczając: jest to system oznaczania działalności gospodarczych ze względu na rodzaj wykonywanych przez nie działalności. Obecna PKD weszła w życie na początku 2008 roku i na dobrą sprawę towarzyszy nowym przedsiębiorcom od samego początku ich przygody ze światem biznesu: odpowiedni kod PKD (lub większą liczbę kodów) należy wybrać już w trakcie składania wniosku CEIDG-1. Nie oznacza to oczywiście, że później można o nich zapomnieć. Wraz z rozwojem działalności lub zmianą profilu działania kody PKD można również zmieniać, wykorzystując w tym celu ten sam formularz.

Dowiedz się, jak w łatwy sposób założyć firmę przez Internet.

Z czego składają się kody PKD?

Zgodnie z zamierzeniem prawodawcy wprowadzone przez PKD kody mają przede wszystkim ułatwiać prowadzenie statystyk i klasyfikacji dotyczących prowadzonych w Polsce działalności gospodarczych. Przekłada się to również na ich budowę. W PKD wyróżnia się:

  • Sekcje: działalności podzielono na 21 rodzajów oznaczonych literami. Np. sekcja A dotyczy rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa, sekcja B jest zarezerwowana dla górnictwa i wydobywania, a sekcja K działalności finansowej i ubezpieczeniowej.
  • Działy: 88 rodzajów działalności oznaczono dwucyfrowym kodem. Dla upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt i łowiectwa będzie to „01”, wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego „05”, a np. produkcja artykułów spożywczych „10”.
  • Grupy: 272 bardziej uszczegółowione rodzaje działalności znajdują przełożenie na grupy, oznaczane przy pomocy trzycyfrowego numeru. Uprawa zbóż to np. „01.1”, takim samym kodem określa się uprawę roślin strączkowych czy ryżu.
  • Klasy: bardziej szczegółowo działalność określa klasa, wskazująca na konkretną specjalizację. Łatwo zaobserwować to na podanym wcześniej przykładzie dotyczącym uprawy roślin: wprawdzie wszystkie są zaklasyfikowane do tej samej grupy (01.1), jednak uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona to klasa 01.11, ryżu 01.12, a np. tytoniu 01.15. Wyróżnia się 615 klas działalności w PKD.
  • Podklasy: jest ich 654 i zapisuje się je przy pomocy 5 znakowego kodu alfanumerycznego.

Jak widać, budowa systemu PKD opiera się na konkretyzowaniu działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony pomaga ona również w znalezieniu odpowiedniego kodu osobie zakładającej działalność gospodarczą.

Kody PKD w formularzu CEIDG-1

Wprowadzenie kodów PKD dotyczących działalności będzie konieczne w trakcie jej zakładania. Informacje na ten temat należy wprowadzić w sekcji 6 „Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy” formularza CEIDG-1. W polu 06.2 trzeba wskazać 5-znakowe kody PKD, odzwierciedlające podklasy działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Możliwe jest ustalenie:

  • Jednego przeważającego kodu PKD: ten powinien odzwierciedlać główne zadania realizowane przez przedsiębiorstwo.
  • Do ośmiu pomocniczych kodów PKD, wskazujących na inne aspekty jego działalności.

W trakcie doboru kodów PKD należy wybrać podklasę w największym stopniu odpowiadającą faktycznej działalności przedsiębiorstwa. Określając przeważający rodzaj działalności, można posłużyć się również obliczeniami (np. jeżeli firma zajmuje się równolegle kilkoma różnymi zadaniami, wpisującymi się w różne kategorie ujęte w PKD).

Warto mieć również świadomość, że kody PKD można zmienić w dowolnym czasie również później: możliwe stanie się zarówno ich dodawanie, jak i usuwanie. Złą praktyką, niestety dosyć powszechną wśród początkujących przedsiębiorców, jest wpisywanie w trakcie rejestracji numerów PKD „na zapas”. Nie jest to potrzebne i może wiązać się z dodatkowymi problemami. Lepiej dokonać stosownej modyfikacji wtedy, kiedy będzie to konieczne. Cała procedura nie zajmie zbyt wiele czasu i będzie można przeprowadzić ją w pełni przez Internet.

Jak znaleźć odpowiednie kody PKD?

Dużą zaletą kodów PKD jest dosyć łatwy system przyporządkowywania ich do konkretnej działalności. W tym celu można samodzielnie wyszukać odpowiednie podklasy, używając tabeli, lub skorzystać z intuicyjnej listy PKD dostępnej na stronie rządowej biznes.gov.pl, umożlwiającej łatwe dopasowywanie kodu do konkretnej działalności. W tym celu wystarczy w pole wyszukiwarki wpisać np. hasło określające zadania podejmowane przez firmę albo dopasować sekcję, a następnie konkretyzować zapytanie aż do odnalezienia odpowiedniego kodu PKD.

Prawidłowe ustalenie PKD: dlaczego jest ważne?

Chociaż główne zadanie PKD dotyczy kwestii czysto statystycznych, w rzeczywistości znajduje również bezpośrednie przełożenie na wiele aspektów prowadzenia biznesu. Przede wszystkim: przedsiębiorca może osiągać przychody w ramach prowadzonej firmy tylko w ramach działalności zgłoszonej w formie PKD we wniosku CEIDG-1. Zmiany musi dokonać natomiast jeszcze przed uzyskaniem przychodu z tego tytułu. Z drugiej strony prowadzenie działalności w konkretnym obszarze uniemożliwia uzyskanie przychodu z tego tytułu w inny sposób, np. wykonując pracę jako osoba fizyczna na podstawie umów cywilnoprawnych. Przypisanie odpowiednich kodów PKD jest również często wymogiem podczas ubiegania się o dotację czy startowanie w przetargach. Ma także wpływ na kwestie podatkowe: opodatkowanie ryczałtem jest przewidziane dla wybranych branż, co również znajduje przełożenie na PKD.

Poradniki