SMART > Poradniki > Rachunki firmowe > Numer REGON: co to jest i jak go uzyskać?

Numer REGON: co to jest i jak go uzyskać?

Wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce mają nadany numer REGON. Jednakże wiedza na temat tego, co to jest REGON, nie jest powszechna. Mało kto orientuje się też, w jaki sposób firmie nadawany jest obowiązkowy numer tego rodzaju. Oto więc praktyczne kompendium wiedzy na temat numeru REGON.

Numer REGON: co to jest i jak go uzyskać?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Co to jest REGON — Rejestr Gospodarki Narodowej?

REGON to skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej. Jest to ewidencja prowadzona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tym rejestrze znajdują się numery REGON, które są przypisane do działalności gospodarczych zarejestrowanych w kraju.

Przede wszystkim REGON pełni funkcję identyfikacyjną. Każde przedsiębiorstwo ma bowiem własny unikalny i niezmienny numer REGON. Ponadto Główny Urząd Statystyczny używa danych zawartych w rejestrze REGON do przeprowadzania badań i analiz statystycznych.

Czy REGON jest obowiązkowy?

Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany przez GUS. Z zasady jest on nadawany wszystkim podmiotom gospodarczym. Dotyczy to zwłaszcza:

 • Osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Spółek kapitałowych, taki jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Spółek osobowych i innych organizacji niemających osobowości prawnej.

 • Oddziałów podmiotów wymienionych powyżej.

W praktyce jednak numer REGON jest używany coraz rzadziej. Przykładowo na fakturach wystarczy podawać numer NIP, a nr REGON nie jest już obligatoryjny.

Z ilu cyfr składa się numer REGON?

Standardowy numer REGON składa się z dziewięciu cyfr. Dwie pierwsze wskazują na województwo, w którym znajduje się siedziba danego podmiotu. Kolejne sześć cyfr pełni funkcję porządkową. Ostatni znak ma zaś funkcję kontrolną.

(Opracowanie własne)

Czasem REGON ma czternaście cyfr. Dotyczy to lokalnych jednostek danego podmiotu. Dłuższy numer jest praktykowany w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność na szerszą skalę. Czternastocyfrowy numer REGON obowiązuje przykładowo dla przedsiębiorstwa działającego w kilku województwach.

Co ciekawe pierwotnie numery REGON miały tylko siedem cyfr. By ujednolicić rejestr, w przypadku przedsiębiorstw o wyjątkowo dużej historii dopisano na początku numeru REGON dwa zera.

Jakie dane znajdują się w rejestrze REGON?

Rejestr REGON ukazuje następujące informacje na temat podmiotów gospodarki narodowej:

 • Informacje podatkowe, w tym numer NIP.

 • Pełną nazwę przedsiębiorstwa.

 • Adres siedziby firmy rozumiany jako adres prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Daty powstania działalności gospodarczych.

 • Dane kontaktowe, np. adres e-mail oraz numer telefonu.

 • Główne i dodatkowe kody PKD.

Baza REGON gromadzi więc wszystkie podatkowe informacje dotyczące wszelkich podmiotów gospodarczych. Rejestr jest ciągle aktualizowany przez poszczególne oddziały Urzędów Statystycznych. Te znajdują się w największych miastach.

Do czego służy rejestr REGON?

Pełna nazwa tego rejestru to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Historia tej ewidencji sięga 1966 roku. Główny Urząd Statystyczny wykorzystuje rejestr REGON do:

 • Zbierania informacji o wszystkich podmiotach działających w krajowej gospodarce.

 • Grupowania przedsiębiorstw pod względem lokalizacji, form prawnych, branż, skali działania i innych cech.

 • Przeprowadzania analiz statystycznych oraz badań ankietowych.

Na podstawie tego typu danych i analiz GUS jest w stanie monitorować bieżącą sytuację gospodarczą.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Obecnie, w większości przypadków nr REGON jest nadawany automatycznie wraz z rejestracją działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma tu forma prawna.

Nadanie numeru REGON

Forma prawna

Sposób nadania numeru REGON

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Wniosek do rejestru REGON jest przekazywany automatycznie wraz ze wpisem do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorstwa wpisane do KRS

Numer REGON jest nadawany automatycznie z wnioskiem do KRS, tj. Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmioty bez wpisu w CEIDG lub KRS

Obowiązek samodzielnego złożenia wniosku o numer REGON.

Zazwyczaj wniosek o wpis składają rolnicy za pomocą wniosku RG-OF.  Taki obowiązek spoczywa także na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, które nie mają prawnej. W och przypadku obowiązuje formularz RG-OP. Wnioski tego typu składa się w oddziale Głównego Urzędu Statystycznego. Nadanie numeru REGON jest bezpłatne. Potwierdzenie nadania numeru zwykle otrzymuje się w ciągu paru dni.

Przy zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej obowiązują podobne zasady, co podczas otwierania biznesu. Jeśli więc przykładowo przedsiębiorca prześle wniosek do CEIDG z informacją o zakończeniu prowadzeniu działalności, to ta informacja automatycznie trafi też do Głównego Urzędu Statystycznego. Wtedy to następuje modyfikacja w Rejestrze Gospodarki Narodowej.

W jaki sposób sprawdzić nr REGON?

Rejestr REGON i znajdujące się tam wpisy można z łatwością sprawdzić przez Internet. W tym celu należy:

 1. Przejść do tej wyszukiwarki GUS.

 2. Podać dane konkretnej działalności.

 3. Kliknąć przycisk „Szukaj”.

Sam rejestr REGON jest jawny. Informacje w wyszukiwarce można wyszukiwać po numerze REGON, NIP lub innych danych, np. adresie wybranych podmiotów gospodarki narodowej.

REGON a NIP

Zarówno REGON, jak i NIP służą celom identyfikacyjnym. Pomiędzy nimi pojawia się jednak szereg różnic. Numerami REGON zarządza Główny Urząd Statystyczny, a Numerami Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy.

To numer NIP jest obligatoryjny w wielu dokumentach, np. na fakturach. Tymczasem z punktu widzenia przedsiębiorcy znacznie numeru REGON jest mniejsze. Na co dzień z tego rejestru korzystają niektóre urzędy, a zwłaszcza GUS oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj również: Co to jest i jak sprawdzić numer NIP firmy?

Jak jest znaczenie rejestru REGON w praktyce?

Rejestr REGON to jedna z najstarszych ewidencji w Polsce, które wciąż pozostają w użyciu. Niemniej współcześnie znaczenie numeru REGON jest raczej drugorzędne. Typowy przedsiębiorca w Polsce praktycznie nie używa tego numeru w codziennej pracy.

Wciąż jednak przedsiębiorcy i szereg innych podmiotów mają obowiązek wyrobienia numeru REGON. Całe szczęście w zdecydowanej większości przypadków rejestracja w Rejestrze Gospodarki Narodowej odbywa się w zautomatyzowany sposób. 

REGON: kluczowe informacje

> Skrót REGON oznacza Rejestr Gospodarki Narodowej.

> Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do uzyskania numeru REGON.

> Zwykle numer jest nadwany automatycznie, np. wraz ze złożeniem wniosku do CEIDG.

> Przedsiębiorcy dużo częściej używają numeru NIP niż REGON-u.

> Aktualnie z rejestru REGON korzystają głównie urzędnicy w celu prowadzenia badań statystycznych.

Zapewne prędzej czy później będzie można prowadzić działalność gospodarczą bez numeru REGON. W myśl tzw. konstytucji dla biznesu numery REGON mają ulegać stopniowej likwidacji. Ich funkcję w coraz większym stopniu przejmuje zaś numer NIP.

Sprawdź również: Porównywarka kont firmowych

Rejestracja firmy

Poradniki