Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowa firma: zgłoszenie do ZUS. Druk ZUS ZUA, ZUS ZZA

Nowa firma: zgłoszenie do ZUS. Druk ZUS ZUA, ZUS ZZA
Spis treści

Bycie przedsiębiorcą wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest zgłoszenie do ZUS oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić w konkretnym przypadku.

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże możliwości, ale również spora odpowiedzialność. Wiąże się również nieodłącznie z koniecznością odprowadzania podatków i danin. Samo założenie firmy jest niezwykle proste i umożliwia przejście przez wszystkie formalności w ciągu kilkunastu minut, a następnie wygodne złożenie wniosku i autoryzowanie go np. profilem zaufanym. Równocześnie konieczne stanie się również zgłoszenie do ZUS nowego płatnika składek, a następnie – wraz z upłynięciem terminu ulg czy preferencyjnych stawek – zmiany widniejących w systemie danych. Wszystkie te czynności również nie powinny wiązać się z większymi problemami i zająć przedsiębiorcy zbyt wiele czasu. Trzeba jednak pamiętać o terminach i ciążących na właścicielu firmy obowiązkach. Z pewnością wielu z nich ucieszy również fakt, że wszystkie niezbędne formalności uda się załatwić bez wychodzenia z domu przy pomocy podstawowych narzędzi.

Zgłoszenie do ZUS podczas rejestracji firmy

W dzisiejszych czasach założenie działalności gospodarczej jest niezwykle proste. Złożenie wniosku rejestracyjnego CEIDG-1 za pośrednictwem Internetu jest bardzo łatwe. Przy okazji pozwala on uregulować kilka kwestii jednocześnie:

 • Rejestracja firmy: dzięki wnioskowi CEIDG-1 możliwe staje się założenie działalności gospodarczej, następnie przyznanie jej numeru NIP oraz REGON.
 • Wybór formy opodatkowania: w sekcji 18 formularza przedsiębiorca określa formę opodatkowania działalności.
 • Zgłoszenie do ZUS: w sekcji 12 należy udzielić informacje dotyczące zgłoszenia firmy do ZUS. Konieczne stanie się przy tym dołączenie jednego z formularzy rejestracyjnych ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA.
 • Informacja do GUS: przesłanie formularza CEIDG-1 będzie równocześnie oznaczało przekazanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS jest więc nieodłącznym elementem procesu rejestracji działalności gospodarczej. Z drugiej strony pewne wątpliwości wiążą się jednak z załącznikami pozwalającymi na rejestrację w ZUS lub wyrejestrowanie płatnika składek. W rzeczywistości system jest dosyć prosty, a dokument należy dobrać odpowiednio do indywidualnej sytuacji i przede wszystkim ulg, z których korzysta przedsiębiorca.

Zgłoszenie do ZUS a ulga na start: formularz ZUS ZZA

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą po raz pierwszy i ci, którzy nie prowadzili jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed złożeniem wniosku CEIDG-1, mają prawo do skorzystania z ulgi na start. Idea jest przy tym bardzo prosta: przez okres 6 miesięcy nowi przedsiębiorcy mogą zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a ich jedynym obowiązkiem w tym zakresie będzie opłacanie składki zdrowotnej. Oszczędność jest przy tym bardzo wysoka: o ile pełna składka ZUS wynosi 1 431,48 zł, skorzystanie z ulgi na start sprawia, że przelew zostanie ograniczony do 362,34 zł.

To, że przedsiębiorca nie będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi, nie oznacza jednak, że może obyć się bez zgłoszenia do ZUS. W ciągu maksymalnie 7 dni od rozpoczęcia działalności konieczna będzie w ZUS rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ZZA. Można go złożyć na kilka sposobów:

 • W trakcie rejestracji firmy: po wybraniu opcji „Dołączam zgłoszenia ZUS” w dziale 12.2 wniosku CEIDG-1 będzie można uzupełnić formularz ZUS ZZA. Jest to zdecydowanie najszybsza i najłatwiejsza forma zgłoszenia do ZUS nowego przedsiębiorcy.
 • W aplikacji ePłatnik w serwisie PUE ZUS: w łatwy sposób można dokonać rejestracji także przez Platformę Usług Elektronicznych. W celu autoryzacji wystarczy posłużyć się profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • W programie Płatnik: w takim przypadku konieczne będzie jednak posiadania podpisu kwalifikowanego.
 • W formie papierowej w oddziale ZUS: zgłoszenia do ZUS można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą.

ZUS: rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego

Zdecydowanie warto dokonać zgłoszenia do ZUS już w trakcie otwierania firmy. Pozwoli zaoszczędzić to sporo czasu i nerwów i nie martwić się o piętrzące się formalności w późniejszym okresie. Znacznie obniży również ryzyko zapomnienia o tym obowiązku. Przy okazji nie będzie to szczególnie skomplikowane.

Najważniejsza informacja, poza danymi przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, dotyczy kodu ubezpieczenia, który składa się z sześciu cyfr i w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się od cyfr 05 40. Dwie następne zależne będą od konkretnej sytuacji:

Piąta cyfra kodu

0 – dotyczy osób, które nie posiadają prawa do emerytury lub renty,

1 – dotyczy osób, które mają ustalone prawo do emerytury,

2 – dotyczy osób, które mają ustalone prawo do renty.

Szósta cyfra kodu

0 – określa osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności,

1 – przewidziano dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 – powinny wpisać osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 – określa znaczny stopień niepełnosprawności.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają prawa do renty czy emerytury oraz orzeczenia o niepełnosprawności, chcąc skorzystać z ulgi na start i dokonać zgłoszenia do ZUS, powinni więc umieścić w druku ZUS ZZA kod 05 40 00.

ZUS: rejestracja do preferencyjnych składek

Ulga na start to olbrzymia oszczędność, jednak kończy się dosyć szybko. Już po pół roku konieczne będzie opłacanie wyższych składek. Prawodawca przewidział jednak kolejną możliwość uzyskania wymiernych oszczędności: preferencyjne składki pozwolą na opłacanie ZUS od niższej podstawy przez okres 24 miesięcy. Należy pamiętać, że przejście nie odbywa się automatycznie. Konieczne będzie najpierw wyrejestrowanie się ze składek, które były opłacane w związku z ulgą na start, a następnie ponowne zgłoszenie do ZUS. Tym razem druk ZUS ZZA, który umożliwia zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie jednak zastąpiony przez ZUS ZUA, pozwalający również na zarejestrowanie płatnika do ubezpieczeń społecznych.

ZUS ZUA: jak dokonać zgłoszenia do ZUS?

Procedura towarzysząca zgłoszeniu do ZUS w przypadku przejścia z ulgi na start na preferencyjne składki jest nieco bardziej skomplikowana, nadal wszystkie formalności można jednak uregulować, korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie.

 • Po zakończeniu ulgi na start należy złożyć wniosek ZUS ZWUA, służący do wyrejestrowania ze składek zdrowotnych. W tym przypadku data to dzień następujący po zakończeniu trwania ulgi na start, a jako przyczynę należy podać kod 600, czyli „inną przyczynę”. Można to także zrobić przez platformę PUE.
 • Po wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego konieczne stanie się zgłoszenie do ZUS przy pomocy formularza ZUS ZUA. Kod tytułu ubezpieczenia będzie w tym przypadku wynosił 05 70 XX.
 • Następnie należy przesłać zgłoszenie do ZUS. Trzeba również złożyć nową deklarację rozliczeniową ZUS DRA: będzie na niej widniał nowy kod ubezpieczenia oraz – co wyjątkowo ważne – nowa kwota składek.

Przejście na pełny ZUS

Kolejnego zgłoszenia do ZUS trzeba będzie dokonać po upłynięciu preferencyjnego okresu. Znów konieczne stanie się wyrejestrowanie ze składek obniżonych – tym razem przydatny okaże się jednak druk ZUS ZWUA pozwalający na wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz ponowne złożenie ZUS ZUA (płatnik ma na te działania 7 dni). Ponownie jako przyczynę wyrejestrowania należy wskazać kod 600. Nowy kod tytułu ubezpieczenia będzie wynosił 05 10 xx lub 05 12 2x, w przypadku posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Znów konieczne okaże się również złożenie deklaracji ZUS DRA.

Poradniki