SMART > Poradniki > Firma > Kiedy ryczałt się opłaca? Czy warto zmienić zasadę rozliczania się z fiskusem?

Kiedy ryczałt się opłaca? Czy warto zmienić zasadę rozliczania się z fiskusem?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form rozliczania podatku dochodowego dostępnych dla przedsiębiorców w Polsce. Wyróżnia się prostotą i łatwością zarówno w rozliczeniach, jak i w księgowości. Jest to forma opodatkowania, która może przynieść znaczne korzyści finansowe dla właściwych typów działalności, ale jak każde rozwiązanie, ma także swoje minusy. Zobaczmy, kiedy ryczałt się opłaca, a kiedy może być szkodliwy.

Kiedy ryczałt się opłaca? Czy warto zmienić zasadę rozliczania się z fiskusem?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

W ryczałcie, jak sama nazwa wskazuje, podatek jest stałą kwotą, ustaloną niezależnie od rzeczywistego dochodu firmy. Jest to procent przychodów firmy, nie uwzględniając kosztów jej działalności.

Jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają niewielkie koszty operacyjne, a ich przychody są relatywnie wysokie. Stosowany jest także przez osoby na tzw. “samozatrudnieniu”. Ze względu na swoją prostotę jest również popularny wśród początkujących przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na prowadzeniu swojej działalności, a nie na skomplikowanych rozliczeniach podatkowych.

Jednak zanim zdecydujemy się na skorzystanie z tej formy opodatkowania, warto dokładnie przeanalizować, czy faktycznie będzie ona najbardziej korzystna dla naszej działalności. 

Czym dokładnie jest ryczałt ewidencjonowany?

Jest to forma podatku dochodowego, w której podatnik płaci stałą, uproszczoną stawkę podatkową, obliczaną jako procent od przychodów bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.

Głównym celem tego systemu jest uproszczenie procesu rozliczania podatków, zwłaszcza dla małych firm, które mogą nie mieć środków na prowadzenie pełnej księgowości lub zatrudnienie księgowego. Nie trzeba prowadzić pełnej ewidencji kosztów. 

Jest to opłacalne przede wszystkim dla tych podatników, którzy mają niewielkie koszty działalności gospodarczej w stosunku do przychodów. Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą skorzystać z tego sposobu opodatkowania – istnieje wiele wyjątków i ograniczeń, które są precyzyjnie określone w przepisach.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, spółki cywilne składające się z osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, oraz spółki jawne z udziałem jedynie osób fizycznych mogą skorzystać z opcji opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważnym warunkiem jest to, że roczne przychody takiej jednostki nie mogą przekroczyć 2 mln euro, przy czym obliczenie tego limitu opiera się na średnim kursie euro podanym przez Narodowy Bank Polski na początek października poprzedniego roku podatkowego. Należy zauważyć, że kwoty, które zostały doliczone lub odliczone od przychodów i których termin płatności wynosił 90 dni, nie są uwzględniane w obliczeniu tego limitu.

Kolejną kwestią jest fakt, że wybór formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zobowiązujący na cały rok podatkowy. Oznacza to, że jeśli w trakcie roku firma zdecyduje, że chciałaby zmienić formę opodatkowania, nie będzie mogła tego zrobić do końca roku podatkowego.

Warto więc zwrócić uwagę na te aspekty przy wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. Pamiętajmy, że odpowiedni wybór może przynieść korzyści, ale niewłaściwe decyzje mogą prowadzić do niepotrzebnych trudności finansowych.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Opłaca się on przede wszystkim wtedy, gdy koszty prowadzenia działalności gospodarczej są stosunkowo niskie w porównaniu do przychodów. Wybór ryczałtu może być korzystny w przypadkach:

 1. Niskie koszty prowadzenia działalności: Jeśli twoje koszty operacyjne są niskie i stanowią niewielki procent twojego przychodu, ryczałt może być bardziej opłacalny niż tradycyjny system podatkowy.

 2. Uproszczone rozliczenia: Jeśli chcesz uprościć proces rozliczania podatków, ryczałt jest dobrą opcją. Nie musisz prowadzić szczegółowej ewidencji wszystkich kosztów i przychodów, co może zaoszczędzić czas i zasoby.

 3. Przewidywalność kosztów: Ryczałt daje przewidywalność podatków, ponieważ stawka podatkowa jest stała i zależy od przychodów, a nie od zysku. Dzięki temu łatwiej jest planować finanse firmy.

 4. Branża o niskich kosztach: W niektórych branżach, takich jak usługi konsultingowe czy twórcze, koszty prowadzenia działalności są zazwyczaj niskie. W takich przypadkach ryczałt może być szczególnie korzystny.

Warto jednak podkreślić, że wybór ryczałtu nie zawsze jest najbardziej korzystną opcją. Jeżeli koszty prowadzenia działalności są wysokie, ryczałt może być mniej opłacalny niż tradycyjny system podatkowy. W takim przypadku lepiej jest prowadzić pełną księgowość i odliczać faktyczne koszty od przychodów.

Kto jest nie może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Niektóre typy działalności są wyłączone z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili prawną reorganizację swojej działalności, oraz ci, którzy oferują usługi dla swojego dawnego pracodawcy, nie mogą skorzystać z ryczałtu.

Osoby, które spełniają następujące kryteria, również nie mogą skorzystać z ryczałtu:

 • Częściowo lub w całości osiągają przychody z prowadzenia apteki

 • Częściowo lub w całości osiągają przychody z działalności związanej z zakupem i sprzedażą walutRozliczają się z podatku w formie karty podatkowej w tym samym roku

 • Są okresowo zwolnione z podatku dochodowego

 • Produkują towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 • Częściowo lub w całości osiągają przychody z działalności związanej z handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro. 

Nie będziesz mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmieniasz:

 • działalność prowadzoną samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

 • działalność prowadzoną w formie spółki małżonków na działalność prowadzoną przez jednego lub każdego z małżonków,

 • działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.

Jeśli przed zmianą którykolwiek z małżonków płacił podatek dochodowy od prowadzenia tej działalności na zasadach ogólnych, możliwość wyboru ryczałtu będzie dostępna dopiero w kolejnym roku podatkowym. 

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą samodzielnie lub jako spółka i planujesz oferować towary lub usługi dla swojego obecnego lub dawnego pracodawcy, nie będziesz mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt a inne formy opodatkowania – porównanie

Ryczałt pozwala przedsiębiorcom na płacenie podatku w stałej stawce, niezależnie od faktycznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to prosty i przewidywalny sposób opodatkowania, który nie wymaga szczegółowej ewidencji kosztów, co może przynieść oszczędności czasu i zasobów. 

Podatek liniowy

Jest on inną formą opodatkowania, w której płaci się stałą stawkę podatku (w Polsce wynoszącą 19%) od dochodu, niezależnie od jego wielkości. Podobnie jak ryczałt, podatek liniowy jest prosty w obliczeniu i przewidywalny. Jednakże, wymaga on prowadzenia pełnej księgowości i ewidencji kosztów. Może być korzystny dla przedsiębiorców o dużych przychodach i niskich kosztach operacyjnych.

Skala podatkowa

Jest to progresywne opodatkowanie, które stanowi standardową formą opodatkowania dla osób fizycznych w Polsce. W przypadku tej formy, stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. W 2023 roku stawki te wynoszą 17% dla dochodów do 85 528 zł i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Ta forma opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców o niskich dochodach, ale może być mniej korzystna dla tych o wysokich dochodach.

Karta podatkowa

To z kolei specyficzna formą opodatkowania, dostępną dla wybranych rodzajów działalności o małym zakresie. Opłata podatkowa jest ustalana na podstawie konkretnych kryteriów, takich jak liczba pracowników czy powierzchnia lokalu, a nie na podstawie faktycznych przychodów. To sprawia, że jest to forma prostsza od prowadzenia pełnej księgowości, ale może nie być korzystna dla przedsiębiorstw o wysokich przychodach i niskich kosztach.

Zalety i wady ryczałtu

Zalety

 1. Prostota i przejrzystość: jednym z największych atutów ryczałtu jest jego prostota. Nie musisz prowadzić pełnej księgowości ani dokonywać złożonych obliczeń związanych z podatkiem dochodowym. Wystarczy, że znasz swoje przychody i odpowiedni procent stawki ryczałtu.

 2. Znane z góry opłaty podatkowe: jest ustalany na początku roku podatkowego i nie ulega zmianie, co daje przewidywalność finansową i ułatwia planowanie budżetu.

 3. Mniejsza ilość formalności: pozwala uniknąć wielu formalności związanych z prowadzeniem pełnej księgowości. Oznacza to mniej pracy administracyjnej i więcej czasu na prowadzenie biznesu.

 4. Oszczędność czasu: przy opodatkowaniu ryczałtowym nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości, co pozwala zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na rozwój biznesu.

Wady ryczałtu

 1. Brak możliwości odliczania kosztów: nie pozwala na odliczanie kosztów uzyskania przychodu, co może być niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności.

 2. Ograniczenia w zastosowaniu: nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Dotyczy to m.in. niektórych branż, a także firm, które przekroczyły określony próg przychodów.

 3. Brak możliwości zmniejszania podatku poprzez straty: w przeciwieństwie do innych form opodatkowania nie pozwala na przenoszenie strat na przyszłe lata, co może być niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy muszą radzić sobie z nieregularnymi przychodami.

 4. Brak możliwości korzystania z ulg podatkowych: nie ma w tym przypadku także  możliwości korzystania z niektórych ulg podatkowych dostępnych w innych formach opodatkowania.

Jak przejść na ryczałt?

Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymaga wykonania kilku konkretnych kroków. Poniżej przedstawiam szczegółowy proces.

 1. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ryczałtu: najpierw musisz sprawdzić, czy spełniasz warunki. Najlepiej spytać się o to swojej księgowej. 

 2. Zgłoś wybór formy opodatkowania do odpowiedniego urzędu skarbowego: musisz zgłosić ten wybór do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno być złożone na specjalnym formularzu przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym ma obowiązywać ryczałt, czyli do 20 stycznia danego roku.

 3. Prowadź ewidencję przychodów: po złożeniu zgłoszenia, musisz prowadzić ewidencję przychodów. W przypadku ryczałtu nie musisz prowadzić pełnej księgowości, jednak musisz rejestrować wszystkie swoje przychody.

 4. Zapłać podatek: opłata podatku ryczałtowego jest łatwa, ponieważ kwota podatku jest stała i zależy od przychodów. Podatek płacisz miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od wybranej opcji.

 5. Rozlicz się z urzędem skarbowym: na koniec roku podatkowego musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym, przedstawiając informację o przychodach z działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć formularz PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przypadki, w których ryczałt jest najbardziej korzystny

Może on okazać się korzystnym rozwiązaniem podatkowym dla wielu przedsiębiorców, szczególnie w pewnych specyficznych sytuacjach:

 1. Małe koszty działalności: w przypadku, gdy twoja firma wiąże się z niewielkimi kosztami, ryczałt może być dla Ciebie korzystny. Nawet w przypadku posiadania auta, brak możliwości wliczania kosztów jego eksploatacji w koszty firmy może być korzystne. 

 2. Brak potrzeby prowadzenia pełnej księgowości: jest on również dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcesz uniknąć skomplikowanej księgowości. Dzięki niemu prowadzisz jedynie ewidencję przychodów, co znacznie upraszcza Twoje obowiązki.

 3. Stabilne przychody: jeżeli Twoje przychody są stabilne i przewidywalne, pozwoli on na łatwe zarządzanie podatkami, bez konieczności martwienia się o zmieniające się stawki podatkowe.

 4. Działalność o niskim stopniu skomplikowania: jest  on szczególnie korzystny dla firm, które prowadzą prostą działalność gospodarczą, bez dużych inwestycji, czy dużego zaangażowania kapitału.

 5. Firmy świadczące usługi: wielu usługodawców, takich jak konsultanci, freelancerzy czy rzemieślnicy, często wybiera ryczałt. 

Przykładowe kalkulacje opłacalności ryczałtu

Aby zilustrować, kiedy ryczałt może być opłacalny, rozważmy kilka przykładowych scenariuszy. Zauważ jednak, że te kalkulacje są uproszczone i mają na celu jedynie ukazanie ogólnej idei. W każdym indywidualnym przypadku warto przeprowadzić dokładniejszą analizę finansową.

Scenariusz 1: Małe koszty działalności

Załóżmy, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą jako konsultant. Twoje roczne przychody wynoszą 120 000 zł, a koszty - 20 000 zł. Gdybyś rozliczał się na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17-32%), Twój dochód netto (po odjęciu kosztów) wynosiłby 100 000 zł. Odejmując kwotę wolną od podatku (30 000 zł), miałbyś 70 000 zł podlegających opodatkowaniu. Płaciłbyś zatem podatek wynoszący od 11 900 zł do 22 400 zł (zależnie od progu podatkowego).

W przypadku ryczałtu, który wynosi w tym przykładzie 20%, płaciłbyś podatek od całego przychodu, czyli 120 000 zł. Zatem podatek wynosiłby 24 000 zł. Jednak z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku, podatek byłby naliczany od 90 000 zł (120 000 zł - 30 000 zł), co oznaczałoby podatek w wysokości 18 000 zł.

W tym przypadku ryczałt jest korzystniejszy - płacisz mniej podatku, pomimo braku możliwości odliczenia kosztów, dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku.

Scenariusz 2: Duże koszty działalności

Załóżmy teraz, że prowadzisz mały sklep z elektroniką. Twoje roczne przychody wynoszą 300 000 zł, a koszty (zakup towaru, wynajem lokalu, utrzymanie strony internetowej itp.) - 250 000 zł.

Jeśli rozliczałbyś się na zasadach ogólnych, Twój dochód netto (po odjęciu kosztów) wynosiłby 50 000 zł. Odejmując kwotę wolną od podatku (30 000 zł), miałbyś 20 000 zł podlegających opodatkowaniu. Płaciłbyś zatem podatek wynoszący od 3 400 zł do 6 400 zł (zależnie od progu podatkowego).

Natomiast przy ryczałcie płaciłbyś 20% od całego przychodu (300 000 zł), co daje 60 000 zł. Jednak z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku, podatek byłby naliczany od 270 000 zł (300 000 zł - 30 000 zł), co oznaczałoby podatek w wysokości 54 000 zł.

W tym przypadku ryczałt jest mniej korzystny - płacisz więcej podatku, pomimo braku możliwości odliczenia kosztów, nawet po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku.

Te przykłady pokazują, że opłacalność ryczałtu zależy od wielu czynników, w tym od struktury kosztów Twojego biznesu. Zawsze warto przeprowadzić takie kalkulacje, zanim podejmiesz decyzję o formie opodatkowania.Podatki w Polsce

Poradniki