Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Spis treści
Advertisement

Procedury związane z kredytami wiążą się z obowiązkiem dostarczenia różnych dokumentów. Jednym z najważniejszych z nich jest zaświadczenie o zarobkach.

Kredytodawcy i pożyczkodawcy dążą do ograniczenia ryzyka związanego z udzieleniem klientowi środków. W tym celu chcą także bliżej przyjrzeć się jego sylwetce. Jedną z najważniejszych informacji jest poziom osiąganych dochodów: im większe fundusze pozostają na koncie każdego miesiąca, tym większe szanse na to, że poradzi sobie bez problemu z regulowaniem zobowiązania. W związku z tym zaświadczenie o zarobkach w wielu przypadkach jest jednym z najważniejszych dokumentów w tym procesie. Wbrew pozorom nie jest to jedyna sytuacja, w której okazuje się niezastąpione. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach będzie również wymagane w kontakcie z wieloma instytucjami i urzędami, może być jednym z elementów niezbędnych np. do korzystania ze wsparcia finansowego z funduszy rządowych czy samorządowych a nawet zapisu dzieci do przedszkola. W postaci druku ZUS RP-7 pozwala natomiast na obliczenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Może więc być przydatne w naprawdę wielu sytuacjach, wobec czego warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Choć zaświadczenie o dochodach ściśle kojarzy nam się z wnioskowaniem o kredyty, w rzeczywistości będzie potrzebne zdecydowanie częściej. Oto niektóre sytuacje, w których jego dostarczenie może okazać się konieczne:

 • Kredyt hipoteczny, kredyt na samochód, niektóre kredyty gotówkowe: przedstawienie zaświadczenia o zarobkach to jeden z podstawowych elementów oceny zdolności kredytowej. Ma tym większe znaczenie, im większa kwota zobowiązania i dłuższy okres jego spłaty. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają na ocenę realnych możliwości konsumenta i oszacowanie, jak będzie prezentować się jego kondycja finansowa w przyszłości. Jednocześnie nie brakuje również ofert kredytów bez zaświadczeń o dochodach, jednak zwykle opiewają na mniejsze sumy lub stosuje się inne sposoby weryfikacji kredytobiorcy.
 • Sprzedaż ratalna: kupno towarów na popularne raty to również produkt kredytowy. Nawet kiedy RRSO wynosi 0%, instytucja może oczekiwać od kupującego udokumentowania osiąganych dochodów. Wówczas może zostać poproszony o dostarczenia zaświadczenia o zarobkach.
 • Pożyczki w sektorze pozabankowym: pożyczki gotówkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jedną z zalet tego rozwiązania są bez wątpienia stosunkowo proste procedury, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Zwykle wynika to z bardzo liberalnej polityki, która nie zakłada m.in. skrupulatnej weryfikacji pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczek na większe sumy instytucja może jednak oczekiwać zaświadczenia o dochodach na takiej samej zasadzie jak bank.
 • Umowy na dostarczenie usług: wprawdzie nie zdarza się to często, jednak nadal można spotkać się z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zarobkach w przypadku chęci podpisania umowy np. na internet, telefon komórkowy czy telewizję kablową.
 • Zasiłki i zapomogi: dostarczenie zaświadczenia o zarobkach może być wymagane m.in. przez takie instytucje jak MOPS czy MOPR.
 • Postępowania sądowe: w niektórych przypadkach, np. w sprawach alimentacyjnych czy rozwodowych, konieczne stanie się udokumentowanie zarobków, wówczas konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o dochodach.
 • Zapisanie dziecka do przedszkola: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być także jednym z ważnych dokumentów podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli.

Co zawiera zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach nie przyjmuje ustandaryzowanej formy. Instytucje zazwyczaj korzystają z własnych wzorów. Do najważniejszych informacji, które się na nim znajdą, należą:

 • Dane zakładu pracy,
 • Dane pracownika,
 • Zajmowane stanowisko i charakter pracy,
 • Typ umowy o pracę, czas obowiązywania umowy o pracę,
 • Osiągane dochody – te mogą być przedstawione np. w postaci zestawienia zarobków brutto z ostatnich kilku miesięcy.
 • Obciążenia wynagrodzenia – jeżeli pensja pracownika podlega zajęciu komorniczemu albo pracownik spłaca np. pożyczkę z funduszu pracowniczego, stosowna informacja powinna znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach.
 • Dodatkowe informacje – zaświadczenie o dochodach może informować np. o fakcie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Podpis pracodawcy lub uprawnionego pełnomocnika.

Oczekiwania konkretnej instytucji wymagającej dostarczenia zaświadczenia o zarobkach mogą się znacząco od siebie różnić. Niektóre będą żądać wskazania dokładnych dochodów z np. ostatnich 3 lub 6 miesięcy, inne poproszą o podanie średniej wynagrodzenia z wybranego okresu. Jeżeli instytucja nie przygotowała spersonalizowanych formularzy, warto dowiedzieć się, jakich informacji oczekuje.

Gdzie uzyskać zaświadczenie o zarobkach?

W zdecydowanej większości przypadków (zwłaszcza w segmencie kredytów i pożyczek) organizacje będą oczekiwać zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę. Najpierw należy więc uzyskać odpowiedni druk (często można ściągnąć go także ze strony internetowej instytucji), a następnie przekazać zajmującemu się tym pracownikowi lub bezpośrednio pracodawcy. Czasami wymagane będą również inne dokumenty, np. uzyskiwany w ZUS-ie druk o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozwala ono na dokładne określenie zarobków w dłuższym okresie.

Zaświadczenie o dochodach: Urząd Skarbowy

Zaświadczenie o dochodach wydaje również urząd skarbowy. O ile uzyskanie dokumentu u pracodawcy będzie jednak bezpłatne, za urzędowe zaświadczenie o dochodach trzeba będzie uiścić opłatę skarbową. Może być jednak niezbędne w przypadku chęci uzyskania m.in.:

 • zasiłku rodzinnego
 • stypendium socjalnego
 • lokalu komunalnego
 • bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd skarbowy może być wymagane także przez inne instytucje. Oprócz opłaty skarbowej należy również pamiętać o uiszczeniu opłaty za ustanowienie pełnomocnika, jeżeli to on będzie odbierał dokument. Ten powinien zostać wydany w ciągu 7 dni po złożeniu wniosku.

Kredyt bez zaświadczeń o dochodach: na jakich zasadach?

W ofercie wielu banków znajdują się także kredyty bez zaświadczeń o dochodach. Ich duża popularność wynika przede wszystkim z prostej i zdecydowanie krótszej procedury. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie o zarobkach to dokument, który znacznie redukuje ryzyko z punktu widzenia kredytodawcy i zwiększa zdolność kredytową. Bez niego uzyskanie większej kwoty może być niemożliwe. Natomiast fakt, że instytucja rezygnuje z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o dochodach nie oznacza, że nie weryfikuje samego klienta: trzeba być przygotowanym na weryfikację danych widniejących w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD. Poza tym zwykle zdolność określa się na podstawie m.in. wpływów na konto czy zeznania PIT.

Poradniki