Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Procedury związane z kredytami wiążą się z obowiązkiem dostarczenia różnych dokumentów. Jednym z najważniejszych z nich jest zaświadczenie o zarobkach.

Kredytodawcy i pożyczkodawcy dążą do ograniczenia ryzyka związanego z udzieleniem klientowi środków. W tym celu chcą także bliżej przyjrzeć się jego sylwetce. Jedną z najważniejszych informacji jest poziom osiąganych dochodów: im większe fundusze pozostają na koncie każdego miesiąca, tym większe szanse na to, że poradzi sobie bez problemu z regulowaniem zobowiązania. W związku z tym zaświadczenie o zarobkach w wielu przypadkach jest jednym z najważniejszych dokumentów w tym procesie. Wbrew pozorom nie jest to jedyna sytuacja, w której okazuje się niezastąpione. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach będzie również wymagane w kontakcie z wieloma instytucjami i urzędami, może być jednym z elementów niezbędnych np. do korzystania ze wsparcia finansowego z funduszy rządowych czy samorządowych a nawet zapisu dzieci do przedszkola. W postaci druku ZUS RP-7 pozwala natomiast na obliczenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Może więc być przydatne w naprawdę wielu sytuacjach, wobec czego warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne? (fot. Lumi Studio / Shutterstock)

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Choć zaświadczenie o dochodach ściśle kojarzy nam się z wnioskowaniem o kredyty, w rzeczywistości będzie potrzebne zdecydowanie częściej. Oto niektóre sytuacje, w których jego dostarczenie może okazać się konieczne:

 • Kredyt hipoteczny, kredyt na samochód, niektóre kredyty gotówkowe: przedstawienie zaświadczenia o zarobkach to jeden z podstawowych elementów oceny zdolności kredytowej. Ma tym większe znaczenie, im większa kwota zobowiązania i dłuższy okres jego spłaty. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają na ocenę realnych możliwości konsumenta i oszacowanie, jak będzie prezentować się jego kondycja finansowa w przyszłości. Jednocześnie nie brakuje również ofert kredytów bez zaświadczeń o dochodach, jednak zwykle opiewają na mniejsze sumy lub stosuje się inne sposoby weryfikacji kredytobiorcy.
 • Sprzedaż ratalna: kupno towarów na popularne raty to również produkt kredytowy. Nawet kiedy RRSO wynosi 0%, instytucja może oczekiwać od kupującego udokumentowania osiąganych dochodów. Wówczas może zostać poproszony o dostarczenia zaświadczenia o zarobkach.
 • Pożyczki w sektorze pozabankowym: pożyczki gotówkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jedną z zalet tego rozwiązania są bez wątpienia stosunkowo proste procedury, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Zwykle wynika to z bardzo liberalnej polityki, która nie zakłada m.in. skrupulatnej weryfikacji pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczek na większe sumy instytucja może jednak oczekiwać zaświadczenia o dochodach na takiej samej zasadzie jak bank.
 • Umowy na dostarczenie usług: wprawdzie nie zdarza się to często, jednak nadal można spotkać się z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zarobkach w przypadku chęci podpisania umowy np. na internet, telefon komórkowy czy telewizję kablową.
 • Zasiłki i zapomogi: dostarczenie zaświadczenia o zarobkach może być wymagane m.in. przez takie instytucje jak MOPS czy MOPR.
 • Postępowania sądowe: w niektórych przypadkach, np. w sprawach alimentacyjnych czy rozwodowych, konieczne stanie się udokumentowanie zarobków, wówczas konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o dochodach.
 • Zapisanie dziecka do przedszkola: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być także jednym z ważnych dokumentów podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli.

Co zawiera zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach nie przyjmuje ustandaryzowanej formy. Instytucje zazwyczaj korzystają z własnych wzorów. Do najważniejszych informacji, które się na nim znajdą, należą:

 • Dane zakładu pracy,
 • Dane pracownika,
 • Zajmowane stanowisko i charakter pracy,
 • Typ umowy o pracę, czas obowiązywania umowy o pracę,
 • Osiągane dochody – te mogą być przedstawione np. w postaci zestawienia zarobków brutto z ostatnich kilku miesięcy.
 • Obciążenia wynagrodzenia – jeżeli pensja pracownika podlega zajęciu komorniczemu albo pracownik spłaca np. pożyczkę z funduszu pracowniczego, stosowna informacja powinna znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach.
 • Dodatkowe informacje – zaświadczenie o dochodach może informować np. o fakcie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Podpis pracodawcy lub uprawnionego pełnomocnika.

Oczekiwania konkretnej instytucji wymagającej dostarczenia zaświadczenia o zarobkach mogą się znacząco od siebie różnić. Niektóre będą żądać wskazania dokładnych dochodów z np. ostatnich 3 lub 6 miesięcy, inne poproszą o podanie średniej wynagrodzenia z wybranego okresu. Jeżeli instytucja nie przygotowała spersonalizowanych formularzy, warto dowiedzieć się, jakich informacji oczekuje.

Gdzie uzyskać zaświadczenie o zarobkach?

W zdecydowanej większości przypadków (zwłaszcza w segmencie kredytów i pożyczek) organizacje będą oczekiwać zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę. Najpierw należy więc uzyskać odpowiedni druk (często można ściągnąć go także ze strony internetowej instytucji), a następnie przekazać zajmującemu się tym pracownikowi lub bezpośrednio pracodawcy. Czasami wymagane będą również inne dokumenty, np. uzyskiwany w ZUS-ie druk o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozwala ono na dokładne określenie zarobków w dłuższym okresie.

Zaświadczenie o dochodach: Urząd Skarbowy

Zaświadczenie o dochodach wydaje również urząd skarbowy. O ile uzyskanie dokumentu u pracodawcy będzie jednak bezpłatne, za urzędowe zaświadczenie o dochodach trzeba będzie uiścić opłatę skarbową. Może być jednak niezbędne w przypadku chęci uzyskania m.in.:

 • zasiłku rodzinnego
 • stypendium socjalnego
 • lokalu komunalnego
 • bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd skarbowy może być wymagane także przez inne instytucje. Oprócz opłaty skarbowej należy również pamiętać o uiszczeniu opłaty za ustanowienie pełnomocnika, jeżeli to on będzie odbierał dokument. Ten powinien zostać wydany w ciągu 7 dni po złożeniu wniosku.

Kredyt bez zaświadczeń o dochodach: na jakich zasadach?

W ofercie wielu banków znajdują się także kredyty bez zaświadczeń o dochodach. Ich duża popularność wynika przede wszystkim z prostej i zdecydowanie krótszej procedury. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie o zarobkach to dokument, który znacznie redukuje ryzyko z punktu widzenia kredytodawcy i zwiększa zdolność kredytową. Bez niego uzyskanie większej kwoty może być niemożliwe. Natomiast fakt, że instytucja rezygnuje z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o dochodach nie oznacza, że nie weryfikuje samego klienta: trzeba być przygotowanym na weryfikację danych widniejących w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD. Poza tym zwykle zdolność określa się na podstawie m.in. wpływów na konto czy zeznania PIT.

Skorzystaj z pomocy eksperta

2020-10-07

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto

Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.

2020-10-07

Średnia krajowa: ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Jednym ze wskaźników, pozwalających na ocenę zarobków i ich poziom na przestrzeni lat, jest przeciętne wynagrodzenie, czyli popularna średnia krajowa. Warto dowiedzieć się, jak jest ustalana oraz na co ma wpływ.

2020-09-29

Kredyt dla nowych firm na start - jak dostać? Warunki

Własna działalność gospodarcza to marzenie bardzo wielu osób. Poważnym problemem może stać się jednak brak funduszy na start. Warto wówczas pomyśleć o kredycie dla nowych firm.

Kredyt konsumencki - kredyt konsumpcyjny a konsumencki. Różnice

Określenia kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie. Jednak nie jest to to samo. Kto może zawrzeć umowę kredytu konsumenckiego oraz konsumpcyjnego, czego dotyczą oraz jakie są różnice?

Jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Choć zaciągnięcie pożyczki nie należy do trudności, to banki udzielą ją po spełnieniu kilku warunków. Brak stałego dochodu może być w tej sytuacji kłopotliwy.

Intercyza: co to? Intercyza a długi

Widmo zadłużenia może spędzać sen z powiek, zwłaszcza jeżeli może dotyczyć majątku obojga małżonków. Warto dowiedzieć się, jak działa intercyza oraz w jakich sytuacjach okaże się skuteczna.

Ekstraklasa w tv na żywo: gdzie oglądać mecze Ekstraklasy w tv?

Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy przyciągają na stadiony i przed telewizory fanów futbolu z całego kraju. Zanim sezon rozpocznie się na dobre, warto dowiedzieć się, gdzie można zobaczyć mecze ekstraklasy w TV.