SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?
   Aktualizacja:

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Przedłożenie zaświadczenia o zarobkach jest czynnością, która może otworzyć drzwi do wielu możliwości uzyskania kredytów i pożyczek, ale także do koniecznych spraw urzędowych. Przyjrzymy się bliżej, kiedy i dlaczego jest ono potrzebne. Co powinno zawierać zaświadczenie tego typu oraz jakie różnice dzielą je od innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredytodawcy i pożyczkodawcy dążą do ograniczenia ryzyka związanego z udzieleniem klientowi środków. W tym celu chcą także bliżej przyjrzeć się jego sylwetce. Jednymi z najważniejszych są zaświadczenie o zatrudnieniu oraz osiąganych zarobkach. Im większe fundusze pozostają na koncie każdego miesiąca, tym większe szanse na to, że poradzi sobie bez problemu z regulowaniem zobowiązania. 

Wbrew pozorom nie jest to jedyna sytuacja, w której okazuje się niezastąpione. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach będzie również wymagane w kontakcie z wieloma instytucjami i urzędami, może być jednym z elementów niezbędnych np. do korzystania ze wsparcia finansowego z funduszy rządowych czy samorządowych, a nawet zapisu dzieci do przedszkola. W postaci druku ZUS RP-7 pozwala natomiast na obliczenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. 

Czym się różni świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o pracy?

W świecie zawodowym często spotykamy się z różnymi dokumentami potwierdzającymi nasz stosunek pracy, zarobki oraz doświadczenie zawodowe. Trzy z nich – świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o pracy – choć wydają się podobne, mają zupełnie inne funkcje i znaczenie. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

1. Świadectwo pracy to dokument wydawany przez pracodawcę po zakończeniu stosunku pracy. Jest to oficjalny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia, okres pracy oraz stanowisko, które pracownik zajmował. Świadectwo pracy nie zawiera informacji o zarobkach, ale może zawierać dane na temat rodzaju wykonywanej pracy oraz osiągnięć i kwalifikacji. Jest to dokument obligatoryjny, którego wydanie regulowane jest przez Kodeks pracy.

2. Zaświadczenie o zarobkach, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na aspekcie finansowym stosunku pracy. Dokument ten dostarcza informacji o wysokości zarobków pracownika, często z rozbiorem na poszczególne składniki wynagrodzenia (np. podstawowe wynagrodzenie, premie, dodatki). Może być wykorzystywane do udowodnienia swojej zdolności kredytowej, przy ubieganiu się o różnego rodzaju pożyczki czy zasiłki. Informacje zawarte w zaświadczeniu o zarobkach są szczególnie istotne w procesach bankowych i finansowych.

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu to dokument, który potwierdza okres zatrudnienia w danej firmie oraz rodzaj wykonywanej pracy, ale w przeciwieństwie do świadectwa pracy, może być wystawiony w trakcie trwania stosunku pracy, a nie tylko po jego zakończeniu. Jest to przydatne na przykład w sytuacji, gdy pracownik ubiega się o kredyt lub wizę i potrzebuje udokumentować swoją aktualną sytuację zatrudnienia. Zaświadczenie to zazwyczaj nie zawiera szczegółowych informacji o wynagrodzeniu. 

Zaświadczenie o zarobkach: kiedy będzie potrzebne?

Choć zaświadczenie o dochodach ściśle kojarzy nam się z wnioskowaniem o kredyty, w rzeczywistości będzie potrzebne zdecydowanie częściej. Oto niektóre sytuacje, w których jego dostarczenie może okazać się konieczne:

 • Kredyt hipoteczny, kredyt na samochód, niektóre kredyty gotówkowe: przedstawienie zaświadczenia o zarobkach to jeden z podstawowych elementów oceny definiującej zdolność kredytową wnioskodawcy. Ma tym większe znaczenie, im większa kwota zobowiązania i dłuższy okres jego spłaty. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają na ocenę realnych możliwości konsumenta i oszacowanie, jak będzie prezentować się jego kondycja finansowa w przyszłości. Jednocześnie nie brakuje również ofert kredytów bez zaświadczeń o dochodach, jednak zwykle opiewają na mniejsze sumy lub stosuje się inne sposoby weryfikacji kredytobiorcy.

 • Sprzedaż ratalna: kupno towarów na popularne raty to również produkt kredytowy. Nawet kiedy RRSO wynosi 0%, instytucja może oczekiwać od kupującego udokumentowania osiąganych dochodów. Wówczas może zostać poproszony o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach.

 • Pożyczki w sektorze pozabankowym: pożyczki gotówkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jedną z zalet tego rozwiązania są bez wątpienia stosunkowo proste procedury, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu i nerwów. Zwykle wynika to z bardzo liberalnej polityki, która nie zakłada m.in. skrupulatnej weryfikacji pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczek na większe sumy instytucja może jednak oczekiwać zaświadczenia o dochodach na takiej samej zasadzie jak bank.

 • Umowy na dostarczenie usług: wprawdzie nie zdarza się to często, jednak nadal można spotkać się z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zarobkach w przypadku chęci podpisania umowy np. na internet, telefon komórkowy czy telewizję kablową.

 • Zasiłki i zapomogi: dostarczenie zaświadczenia o zarobkach może być wymagane m.in. przez takie instytucje jak MOPS czy MOPR.

 • Postępowania sądowe: w niektórych przypadkach, np. w sprawach alimentacyjnych czy rozwodowych, konieczne stanie się udokumentowanie zarobków, wówczas konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o dochodach. O ile proces wystawienia zaświadczenia jest nieobowiązkowy dla pracodawcy, o tyle w przypadku urzędu, brak zgody utożsamiany jest z działaniem na szkodę pracownika.

 • Wniosek o zapisywaniu dziecka do przedszkola: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być także jednym z ważnych dokumentów podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli.

Co zawiera zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach nie przyjmuje ustandaryzowanej formy. Instytucje zazwyczaj korzystają z własnych wzorów. Do najważniejszych informacji, które się na nim znajdą, należą:

 • Dane zakładu pracy,

 • Dane pracownika,

 • Zajmowane stanowisko i charakter pracy,

 • Typ umowy o pracę, czas obowiązywania umowy o pracę,

 • Osiągane dochody – te mogą być przedstawione np. w postaci zestawienia zarobków brutto z ostatnich kilku miesięcy.

 • Obciążenia wynagrodzenia – jeżeli pensja pracownika podlega zajęciu komorniczemu albo pracownik spłaca np. pożyczkę z funduszu pracowniczego, stosowna informacja powinna znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach.

 • Dodatkowe informacje – zaświadczenie o dochodach może informować np. o fakcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Podpis pracodawcy lub upoważnionego pełnomocnika.

Oczekiwania konkretnej instytucji wymagającej dostarczenia zaświadczenia o zarobkach mogą się znacząco od siebie różnić. Niektóre będą żądać wskazania dokładnych dochodów z np. ostatnich 3 lub 6 miesięcy, inne poproszą o podanie średniej wynagrodzenia z wybranego okresu. Jeżeli instytucja nie przygotowała spersonalizowanych formularzy, warto dowiedzieć się, jakich informacji oczekuje.

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?

W zdecydowanej większości przypadków (zwłaszcza w segmencie kredytów i pożyczek) organizacje będą oczekiwać zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę. Można by pomyśleć, że ma on obowiązek wydać zaświadczenie  tego rodzaju. Jednak nie ma takiego prawnego nakazu, jednak nie powinien mieć on obiekcji przed wydaniem takiego dokumentu na wniosek pracownika. 

Najpierw należy więc uzyskać odpowiedni druk, który wymaga wydanie zaświadczenia tego typu, a następnie przekazać zajmującemu się tym pracownikowi lub bezpośrednio pracodawcy. Czasami wymagane będą również inne dokumenty, np. uzyskiwany w ZUS-ie druk o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozwala ono na dokładne określenie, jakie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wnioskodawcy. 

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

Zaświadczenie o dochodach można uzyskać także od naczelnika urzędu skarbowego. O ile uzyskanie dokumentu u pracodawcy będzie jednak bezpłatne, za urzędowe zaświadczenie o dochodach trzeba będzie uiścić opłatę skarbową. Może być jednak niezbędne w przypadku chęci uzyskania m.in.:

 • zasiłku rodzinnego

 • stypendium socjalnego

 • lokalu komunalnego

 • bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • dodatku mieszkaniowego

W przypadku zaświadczenia wystawianego przez urząd skarbowy, może być ono wykorzystywane przez inne instytucje. Oprócz opłaty skarbowej należy również pamiętać o uiszczeniu opłaty za ustanowienie pełnomocnika, jeżeli to on będzie odbierał dokument. Ten powinien zostać wydany w ciągu 7 dni po złożeniu wniosku.

Kredyt bez zaświadczeń o dochodach: na jakich zasadach?

W ofercie wielu banków znajdują się także kredyty bez zaświadczeń o dochodach. Ich duża popularność wynika przede wszystkim z prostej i zdecydowanie krótszej procedury. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie o zarobkach to dokument, który znacznie redukuje ryzyko z punktu widzenia kredytodawcy i zwiększa zdolność kredytową. Bez niego uzyskanie większej kwoty może być niemożliwe. Natomiast fakt, że instytucja rezygnuje z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o dochodach, nie oznacza, że nie weryfikuje samego klienta: trzeba być przygotowanym na weryfikację danych widniejących w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD. Poza tym zwykle zdolność określa się na podstawie m.in. wpływów na konto czy zeznania PIT.

Zobacz także: Jakie benefity oferowane są przez firmy. 35 przykładów

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Zarządzanie kredytem hipotecznym

Poradniki