3,6800 zł
71,16% 1,5300 zł
Inteliwise SA (ITL)

Komunikaty spółki - INTELIWIS

Zawarcie znaczącej umowy
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok
Raport okresowy za I Q 2020 r. Inteliwise Spółka Akcyjna
Zawarcie znaczącej umowy
Zawarcie znaczącej umowy
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki InteliWISE za rok obrotowy 2019 i 2020
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Braki w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2019 roku.
Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. InteliWise Spółka Akcyjna
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.