REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez NCBiR

2021-04-12 16:08
publikacja
2021-04-12 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Informacja o rekomendowaniu projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent” informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o ogłoszeniu w dniu 09.04.2021 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "NCBR" Listy ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA), w którym projekt Emitenta pt. „Rozwój narzędzia do budowy usług Conversational AI” został rekomendowany do dofinansowania.

Wartość projektu Emitenta wynosi 2 940 085,00 zł.
Wysokość rekomendowanego dofinansowania równa jest kwocie wnioskowanej przez Emitenta i wynosi 2 212 938,75 zł.

Ostateczna kwota dofinansowania i pozostałe warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o czym Emitent będzie informował na bieżąco.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze wgzlędu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki