103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikaty spółki - PEKAO

DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.
Wyniki finansowe
Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2019 r.
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok
Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszony przez akcjonariusza.
Zmiana perspektywy na pozytywną, podwyższenie oceny samodzielnej do „bbb+” i potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku Pekao S.A. przez S&P Global Ratings
Korekta Raportu bieżącego nr 16/2019: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
Korekta Raportu bieżącego nr 16/2019: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018
Powołanie Wiceprezes Zarządu oraz Członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.